เนื้อเพลง I Don’t Care if the Sun Don’t Shine คำอ่านไทย Elvis Presley

Well, I don’t care if the sun don’t shine.
(เว็ล , ไอ ด้อนท์ แค อิฟ เดอะ ซัน ด้อนท์ ไฌน)
I get my lovin’ in the evening time
(ไอ เก็ท มาย ลัฝวิน อิน ดิ อีฝนิง ไทม)
When I’m with my baby.
(ฮเว็น แอม วิฑ มาย เบบิ)

Well, it ain’t no fun with the sun around.
(เว็ล , อิท เอน โน ฟัน วิฑ เดอะ ซัน อะเรานด)
I get going when the sun goes down
(ไอ เก็ท โกอิ้ง ฮเว็น เดอะ ซัน โกซ เดาน)
And I’m with my baby.
(แอ็นด แอม วิฑ มาย เบบิ)

Well, that’s when we’re gonna kiss and kiss and kiss and kiss,
(เว็ล , แด๊ท ฮเว็น เวีย กอนนะ คิซ แซน คิซ แซน คิซ แซน คิซ ,)
And we’re gonna kiss some more.
(แอ็นด เวีย กอนนะ คิซ ซัม โม)
Who cares how many times we kiss,
(ฮู แค เฮา เมนอิ ไทม วี คิซ ,)
Cause at a time like this, who keeps score?
(คอส แอ็ท ดา ไทม ไลค ดีซ , ฮู คีพ ซโค)

Well, I don’t care if the sun don’t shine
(เว็ล , ไอ ด้อนท์ แค อิฟ เดอะ ซัน ด้อนท์ ไฌน)
I get my loving in the evening time
(ไอ เก็ท มาย ลัฝอิง อิน ดิ อีฝนิง ไทม)
When I meet my baby.
(ฮเว็น นาย มีท มาย เบบิ)

And it don’t matter if it’s sleet or snow,
(แอ็นด ดิท ด้อนท์ แมทเทอะ อิฟ อิทซ ซลีท ออ ซโน ,)
The drive-in’s cozy when the lights are low
(เดอะ ดไรฝ ins โคสิ ฮเว็น เดอะ ไลท แซร์ โล)
And I’m with my baby.
(แอ็นด แอม วิฑ มาย เบบิ)

Makes no difference if the rain comes down
(เมค โน ดีฟเฟอะเร็นซ อิฟ เดอะ เรน คัม เดาน)
I don’t notice when she’s around.
(ไอ ด้อนท์ โนทิซ ฮเว็น ชี อะเรานด)
Oh boy, what a baby.
(โอ บอย , ว็อท ดา เบบิ)

Well, that’s when we’re gonna kiss and kiss and kiss and kiss
(เว็ล , แด๊ท ฮเว็น เวีย กอนนะ คิซ แซน คิซ แซน คิซ แซน คิซ)
and
(แอ็นด)
We’re gonna kiss some more.
(เวีย กอนนะ คิซ ซัม โม)
Well, one kiss from my baby doll
(เว็ล , วัน คิซ ฟร็อม มาย เบบิ ด็อล)
Makes me hot-
(เมค มี ฮ็อท)
More more more more.
(โม โม โม โม)

Well, I don’t care if the sun don’t shine
(เว็ล , ไอ ด้อนท์ แค อิฟ เดอะ ซัน ด้อนท์ ไฌน)
I get my loving in the evening time
(ไอ เก็ท มาย ลัฝอิง อิน ดิ อีฝนิง ไทม)
When I’m with my baby.
(ฮเว็น แอม วิฑ มาย เบบิ)

Well, that’s when we’re gonna kiss and kiss and kiss and kiss
(เว็ล , แด๊ท ฮเว็น เวีย กอนนะ คิซ แซน คิซ แซน คิซ แซน คิซ)
and
(แอ็นด)
We’re gonna kiss some more.
(เวีย กอนนะ คิซ ซัม โม)
Well, one kiss from my baby doll
(เว็ล , วัน คิซ ฟร็อม มาย เบบิ ด็อล)
Makes me hot-
(เมค มี ฮ็อท)
More more more more.
(โม โม โม โม)

Well, I don’t care if the sun don’t shine
(เว็ล , ไอ ด้อนท์ แค อิฟ เดอะ ซัน ด้อนท์ ไฌน)
I get my loving in the evening time
(ไอ เก็ท มาย ลัฝอิง อิน ดิ อีฝนิง ไทม)
When I’m with my baby.
(ฮเว็น แอม วิฑ มาย เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Care if the Sun Don’t Shine คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น