เนื้อเพลง Just A Dream คำอ่านไทย Madonna

Chorus:
(โครัซ :)

Was it just a dream?
(วอส ซิท จัซท ดา ดรีม)
Did I feel your devotion?

(ดิด ดาย ฟีล ยุร ดิโฝฌัน)
Dreams are never what they seem
(ดรีม แซร์ เนฝเวอะ ว็อท เด ซีม)
Did we just go through the motions?
(ดิด วี จัซท โก ธรู เดอะ โมฌัน)

I keep your photograph by my bed to remind me
(ไอ คีพ ยุร โฟโทะกราฟ ไบ มาย เบ็ด ทู ริไมนด มี)
That I was part of your life
(แดท ไอ วอส พาท อ็อฝ ยุร ไลฟ)
I say my prayers to the sandman
(ไอ เซ มาย พเรเออะ ทู เดอะ แซ๊ดแมน)
That he’ll find me fast asleep
(แดท เฮ็ล ไฟนด มี ฟัซท อัซลีพ)

Sleep has always been kind
(ซลีพ แฮ็ส ออลเว บีน ไคนด)
And in my dreams you’ll always be mine
(แอ็นด อิน มาย ดรีม โยว ออลเว บี ไมน)
But in the morning when I wake
(บัท อิน เดอะ มอนิง ฮเว็น นาย เวค)
I remember that my heart does ache
(ไอ ริเมมเบอะ แดท มาย ฮาท โด เอค)

[chorus, repeat]
([ โครัซ , ริพีท ])

I admit that I did my bit to deceive you
(ไอ แอ็ดมีท แดท ไอ ดิด มาย บิท ทู ดิซีฝ ยู)
But sometimes I was afraid
(บัท ซัมไทม์ ซาย วอส อัฟเรด)
That this day would come
(แดท ดีซ เด เวิด คัม)
How could you just leave me all alone now
(เฮา เคิด ยู จัซท ลีฝ มี ออล อะโลน เนา)

I have always been strong
(ไอ แฮ็ฝ ออลเว บีน ซทร็อง)
So I know that I can go on
(โซ ไอ โน แดท ไอ แค็น โก ออน)
But right now I feel so dead inside
(บัท ไรท เนา ไอ ฟีล โซ เด็ด อีนไซด)
Oh sleep come to me, cause that’s where I hide
(โอ ซลีพ คัม ทู มี , คอส แด๊ท ฮแว ไอ ไฮด)

[chorus, repeat]
([ โครัซ , ริพีท ])

All that I have, all I ask
(ออล แดท ไอ แฮ็ฝ , ออล ไอ อาซค)
All my dreams, they fade so fast
(ออล มาย ดรีม , เด เฝด โซ ฟัซท)
Don’t wake me up, not today
(ด้อนท์ เวค มี อัพ , น็อท ทุเด)
All my dreams will fade away
(ออล มาย ดรีม วิล เฝด อะเว)

And I want him, and I need him
(แอ็นด ดาย ว็อนท ฮิม , แอ็นด ดาย นีด ฮิม)
I can’t live and I’d die just to see him
(ไอ แค็นท ไลฝ แอ็นด อาย ได จัซท ทู ซี ฮิม)
Just to feel his hands on my face
(จัซท ทู ฟีล ฮิส แฮ็นด ออน มาย เฟซ)
Smell his skin, and his warm embrace
(ซเม็ล ฮิส ซคิน , แอ็นด ฮิส วอม เอ็มบเรซ)
Cause it’s all that I have
(คอส อิทซ ซอร์ แดท ไอ แฮ็ฝ)
And it’s fading so fast
(แอ็นด อิทซ เฟดิง โซ ฟัซท)

Mmmm, mmmm
(อึม , อึม)
Uh, uh huh
(อา , อา ฮู)

Now I have always been strong
(เนา ไอ แฮ็ฝ ออลเว บีน ซทร็อง)
So I know that I can go on
(โซ ไอ โน แดท ไอ แค็น โก ออน)
But right now I feel so dead inside
(บัท ไรท เนา ไอ ฟีล โซ เด็ด อีนไซด)
Oh sleep come to me, cause that’s where I hide
(โอ ซลีพ คัม ทู มี , คอส แด๊ท ฮแว ไอ ไฮด)

[chorus, repeat]
([ โครัซ , ริพีท ])

All that I have, all that I ask
(ออล แดท ไอ แฮ็ฝ , ออล แดท ไอ อาซค)
All my dreams, they fade so fast
(ออล มาย ดรีม , เด เฝด โซ ฟัซท)
Don’t wake me up, not today
(ด้อนท์ เวค มี อัพ , น็อท ทุเด)
All my dreams will fade away
(ออล มาย ดรีม วิล เฝด อะเว)

[Was it just a dream?]
([ วอส ซิท จัซท ดา ดรีม ])
And I want him, and I need him
(แอ็นด ดาย ว็อนท ฮิม , แอ็นด ดาย นีด ฮิม)
I can’t live and I’d die just to see him
(ไอ แค็นท ไลฝ แอ็นด อาย ได จัซท ทู ซี ฮิม)
Don’t wake me up, not today
(ด้อนท์ เวค มี อัพ , น็อท ทุเด)
All my dreams will fade away
(ออล มาย ดรีม วิล เฝด อะเว)

[Was it just a dream?]
([ วอส ซิท จัซท ดา ดรีม ])
All that I have, all that I ask
(ออล แดท ไอ แฮ็ฝ , ออล แดท ไอ อาซค)
All my dreams, they fade so fast
(ออล มาย ดรีม , เด เฝด โซ ฟัซท)
Don’t wake me up, not today
(ด้อนท์ เวค มี อัพ , น็อท ทุเด)
All my dreams will fade away
(ออล มาย ดรีม วิล เฝด อะเว)
[repeat and fade]
([ ริพีท แอ็นด เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just A Dream คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น