เนื้อเพลง In Love So Deep คำอ่านไทย Charice

Yeah oh
(เย่ โอ)
No war can destroy us
(โน วอ แค็น ดิซทรอย อัซ)
No news gonna bring is down
(โน นยู กอนนะ บริง อีส เดาน)
No-oh
(โน โอ)
No-oh
(โน โอ)
No-uh-uh-oh
(โน อา อา โอ)
No recession gonna break us
(โน รีเซฌอัน กอนนะ บเรค อัซ)
because by love were bound
(บิคอส ไบ ลัฝ เวอ เบานด)
uh-ound
(อา ound)
Uh-ound
(อา ound)
uh-uh-uh-ound
(อา อา อา ound)
No lies can infect us
(โน ไล แค็น อินเฟคท อัซ)
No fools can tear us apart
(โน ฟูล แค็น เทีย อัซ อะพาท)
No-uh-oh
(โน อา โอ)

[Chorus 1:]
([ โครัซ วัน : ])
Is this for me? For me to keep
(อีส ดีซ ฟอ มี ฟอ มี ทู คีพ)
I am for you, in love so deep
(ไอ แอ็ม ฟอ ยู , อิน ลัฝ โซ ดีพ)
This is for you, for you to keep
(ดีซ ซิส ฟอ ยู , ฟอ ยู ทู คีพ)
Are you for me? In love so deep
(อาร์ ยู ฟอ มี อิน ลัฝ โซ ดีพ)
I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)
I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)
I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)
In love so deep
(อิน ลัฝ โซ ดีพ)

No wars can divide us
(โน วอ แค็น ดิไฝด อัซ)
No rivers gonna run between
(โน รีฝเออะ กอนนะ รัน บีทวิน)
No-uh-oh
(โน อา โอ)
No-uh-oh
(โน อา โอ)
No-uh-uh-oh
(โน อา อา โอ)
Nobodys gonna sway us
(โนบอดี้ กอนนะ ซเว อัซ)
nobodys gonna change our dream
(โนบอดี้ กอนนะ เชนจ เอ๊า ดรีม)
No-uh-oh
(โน อา โอ)
No-uh-oh
(โน อา โอ)
no-uh-uh-oh
(โน อา อา โอ)
This ring is a circle, unbroken
(ดีซ ริง อีส ซา เซ๊อร์เคิ้ล , อันบโรเค็น)
that never ever ends. No!
(แดท เนฝเวอะ เอฝเออะ เอ็นด โน !)

[Chorus 2:]
([ โครัซ ทู : ])
Is this for me? For me to keep
(อีส ดีซ ฟอ มี ฟอ มี ทู คีพ)
I am for you, in love so deep
(ไอ แอ็ม ฟอ ยู , อิน ลัฝ โซ ดีพ)
I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)
I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)
I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)
In love so deep
(อิน ลัฝ โซ ดีพ)
I’m so in love [So in love]
(แอม โซ อิน ลัฝ [ โซ อิน ลัฝ ])
I’m so in love [So in love]
(แอม โซ อิน ลัฝ [ โซ อิน ลัฝ ])
I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)
In Love
(อิน ลัฝ)

How did I find you? In this world so wide
(เฮา ดิด ดาย ไฟนด ยู อิน ดีซ เวิลด โซ ไวด)
You’re the first one who’s touched me so deep inside
(ยัวร์ เดอะ เฟิซท วัน ฮู ทั๊ช มี โซ ดีพ อีนไซด)
baby deep as the sky and deep as a kiss
(เบบิ ดีพ แอ็ส เดอะ ซไค แอ็นด ดีพ แอ็ส ซา คิซ)
I never imagined as deep as this
(ไอ เนฝเวอะ อิแมจอิน แอ็ส ดีพ แอ็ส ดีซ)
No-uh-oh
(โน อา โอ)
No-uh-oh
(โน อา โอ)

[Chorus 3:]
([ โครัซ ที : ])
Is this for me? For me to keep
(อีส ดีซ ฟอ มี ฟอ มี ทู คีพ)
I am for you, in love so deep
(ไอ แอ็ม ฟอ ยู , อิน ลัฝ โซ ดีพ)
Watch out for me, while I’m asleep
(ว็อช เอ้า ฟอ มี , ฮไวล แอม อัซลีพ)
I am for you, in love so deep
(ไอ แอ็ม ฟอ ยู , อิน ลัฝ โซ ดีพ)
I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)
I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)
I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)
In love so deep
(อิน ลัฝ โซ ดีพ)
I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)
I’m so in love [So in love]
(แอม โซ อิน ลัฝ [ โซ อิน ลัฝ ])
I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)
In love so deep
(อิน ลัฝ โซ ดีพ)

In love so deep
(อิน ลัฝ โซ ดีพ)
I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)
I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)
I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)
In love so deep
(อิน ลัฝ โซ ดีพ)
I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)
I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)
I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)
In love so deep
(อิน ลัฝ โซ ดีพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In Love So Deep คำอ่านไทย Charice

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น