เนื้อเพลง Three Is a Magic Number คำอ่านไทย Blind Melon

Three is a magic number
(ธรี อีส ซา แมจอิค นัมเบอะ)
ya it is, it’s a magic number
(ยา อิท อีส , อิทซ ซา แมจอิค นัมเบอะ)
Somewhere in that ancient mystic trinity
(ซัมแวร์ อิน แดท เอนเฌ็นท มีซทิค ทรีนอิทิ)
You’ll get three
(โยว เก็ท ธรี)
As a magic number
(แอ็ส ซา แมจอิค นัมเบอะ)
The past, the present, the future,
(เดอะ พาซท , เดอะ เพร๊สเซ่นท , เดอะ ฟยูเชอะ ,)
Faith, and hope, and charity,
(เฟธ , แอ็นด โฮพ , แอ็นด แชริทิ ,)
the heart, the brain, the body,
(เดอะ ฮาท , เดอะ บเรน , เดอะ บอดอิ ,)
will give you three,
(วิล กิฝ ยู ธรี ,)
it’s a magic number
(อิทซ ซา แมจอิค นัมเบอะ)

It takes three legs to make a tripod or to make a table stand,
(อิท เทค ธรี เล็ก ทู เมค เก ทไรพ็อด ออ ทู เมค เก เท๊เบิ้ล ซแท็นด ,)
and it takes three wheels to make a vehicle called a tricycle
(แอ็นด ดิท เทค ธรี ฮวีล ทู เมค เก ฝี๊หิเคิ้ล คอล อะ tricycle)
And every triangle has three corners,
(แอ็นด เอฝริ ไทร๊แองเกิ้ล แฮ็ส ธรี คอเนอะ ,)
every triangle has three sides,
(เอฝริ ไทร๊แองเกิ้ล แฮ็ส ธรี ไซด ,)
no more, no less,
(โน โม , โน เลซ ,)
you don’t have to guess
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เก็ซ)
that it’s three
(แดท อิทซ ธรี)
can’t you see?
(แค็นท ยู ซี)
it’s a magic number
(อิทซ ซา แมจอิค นัมเบอะ)

A man and a woman had a little baby
(อะ แม็น แอ็นด อะ วูมเอิน แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
yeah they did
(เย่ เด ดิด)
and there were three in the family
(แอ็นด แดร์ เวอ ธรี อิน เดอะ แฟมอิลิ)
and that’s a magic number
(แอ็นด แด๊ท ซา แมจอิค นัมเบอะ)

3, 6, 9,
(ที , ซิก , นาย ,)
12, 15, 18,
(12 , 15 , 18 ,)
21, 24, 27,
(21 , 24 , 27 ,)
-30
-30

Now multiply backwards from 3×10
(เนา มัลทิพไล แบคเวิด ฟร็อม 3×10)
3×10 is 30
(3×10 อีส 30)
3×9 is 27
(3×9 อีส 27)
3×8 is 24
(3×8 อีส 24)
3×7 is 21
(3×7 อีส 21)
3×6 is 18
(3×6 อีส 18)
3×5 is 15
(3×5 อีส 15)
3×4 is 12
(3×4 อีส 12)
and 3×3 is 9
(แอ็นด 3×3 อีส นาย)
and 3×2 is 6
(แอ็นด 3×2 อีส ซิก)
and 3×1 is 3 of course
(แอ็นด 3×1 อีส ที อ็อฝ โคซ)
[Now dig the pattern once more!]
([ เนา ดิก เดอะ แพทเทิน วันซ โม ! ])

3, 6, 9,
(ที , ซิก , นาย ,)
12, 15, 18
(12 , 15 , 18)
Oh yeah
(โอ เย่)

3×10 is 30
(3×10 อีส 30)
3×9 is 27
(3×9 อีส 27)
3×8 is 24
(3×8 อีส 24)
3×7 is 21
(3×7 อีส 21)
3×6 is 18
(3×6 อีส 18)
3×5 is 15
(3×5 อีส 15)
3×4 is 12
(3×4 อีส 12)
and 3×3 is 9
(แอ็นด 3×3 อีส นาย)
and 3×2 is 6
(แอ็นด 3×2 อีส ซิก)
and 3×1
(แอ็นด 3×1)
What is it?
(ว็อท อีส ซิท)
-3
(ที)

A man and a woman had a little baby
(อะ แม็น แอ็นด อะ วูมเอิน แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
there were three in the family
(แดร์ เวอ ธรี อิน เดอะ แฟมอิลิ)
and that’s a magic number
(แอ็นด แด๊ท ซา แมจอิค นัมเบอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Three Is a Magic Number คำอ่านไทย Blind Melon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น