เนื้อเพลง You คำอ่านไทย Janet Jackson

Here I Am In Your Face
(เฮียร ไอ แอ็ม อิน ยุร เฟซ)
Tellin Truths And Not Your Old Lies
(เทลลิน ทรูธ แซน น็อท ยุร โอลด ไล)
Seems To Me That You Care
(ซีม ทู มี แดท ยู แค)
And I Know That You’re Runnin Out Of Time
(แอ็นด ดาย โน แดท ยัวร์ รูนนิน เอ้า อ็อฝ ไทม)

See Ya Can’t Get Away
(ซี ยา แค็นท เก็ท อะเว)
I’ll Be Here Forever And Again
(แอล บี เฮียร เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะเกน)
Whisperin In Your Ear
(วิชปีนิริน อิน ยุร เอีย)
Do Believe Cause You Know You Cannot Win
(ดู บิลีฝ คอส ยู โน ยู แคนน็อท วิน)

Spent Most Your Life Pretending Not To Be
(ซเพ็นท โมซท ยุร ไลฟ พรีเทนดิง น็อท ทู บี)
The One You Are But Who You Choose To See
(ดิ วัน ยู อาร์ บัท ฮู ยู ชูส ทู ซี)
Learned To Survive In Your Fictitious World
(เลิน ทู เซอะไฝฝ อิน ยุร ฟิคทีฌอัซ เวิลด)
Does What They Think Of You Determine Your Worth
(โด ว็อท เด ธิงค อ็อฝ ยู ดิเทอมิน ยุร เวิธ)

If Special’s What You Feel When You’re With Them
(อิฟ ซเพฌแอ็ล ว็อท ยู ฟีล ฮเว็น ยัวร์ วิฑ เฑ็ม)
Taken Away You Feel ‘less Than’ Again
(เทคเอ็น อะเว ยู ฟีล เลซ แฑ็น อะเกน)
That’s Right
(แด๊ท ไรท)

Chorus 2x
(โครัซ 2x)
You Gotta Mean What You Say
(ยู กอททะ มีน ว็อท ยู เซ)
You Gotta Say What You Mean
(ยู กอททะ เซ ว็อท ยู มีน)
Tryin To Please Everyone
(ทายอิน ทู พลีส เอ๊วี่วัน)
Sacrifice Your Own Needs
(แซคริไฟซ ยุร โอน นีด)
Check In The Mirror My Friend
(เช็ค อิน เดอะ มีเรอะ มาย ฟเร็นด)
No Lies Will Be Told Then
(โน ไล วิล บี โทลด เด็น)
Pointin The Finger Again
(พ้อนทินเดอะ ฟีงเกอะ อะเกน)
You Can’t Blame Nobody But You
(ยู แค็นท บเลม โนบอดี้ บัท ยู)

There’s A Feeling Inside
(แดร์ ซา ฟีลอิง อีนไซด)
No You Cannot Change It Right Away
(โน ยู แคนน็อท เชนจ อิท ไรท อะเว)
Gotta Make A Try
(กอททะ เมค เก ทไร)
And With Time It’ll Start To Go Away
(แอ็นด วิฑ ไทม อิว ซทาท ทู โก อะเว)

I’ll Be Here When You Need
(แอล บี เฮียร ฮเว็น ยู นีด)
That One To Sit And Cry To
(แดท วัน ทู ซิท แอ็นด คไร ทู)
Cause I’m The You You Forgot
(คอส แอม เดอะ ยู ยู เฟาะกอท)
The Only One You Know You Cannot Lie To
(ดิ โอ๊นลี่ วัน ยู โน ยู แคนน็อท ไล ทู)

Bitter You’ll Be If You Don’t Change Your Ways
(บีทเทอะ โยว บี อิฟ ยู ด้อนท์ เชนจ ยุร เว)
When You Hate You You Hate Everyone That Day
(ฮเว็น ยู เฮท ยู ยู เฮท เอ๊วี่วัน แดท เด)

Unleash This Scared Child That You’ve Grown Into
(อันลีฌ ดีซ ซคา ไชล แดท ยู๊ฟ กโรน อีนทุ)
You Cannot Run For You Can’t Hide From You
(ยู แคนน็อท รัน ฟอ ยู แค็นท ไฮด ฟร็อม ยู)
Can’t Hide From You
(แค็นท ไฮด ฟร็อม ยู)
That’s Right
(แด๊ท ไรท)

Chorus 3x
(โครัซ 3x)

C N E I C S N O C
(ซี เอ็น อี ไอ ซี เอส เอ็น โอ ซี)
You Can’t Blame Nobody But
(ยู แค็นท บเลม โนบอดี้ บัท)
C N E I C S N O C
(ซี เอ็น อี ไอ ซี เอส เอ็น โอ ซี)
You Can’t Blame Nobody But You
(ยู แค็นท บเลม โนบอดี้ บัท ยู)
C N E I C S N O C
(ซี เอ็น อี ไอ ซี เอส เอ็น โอ ซี)
You Can’t Blame Nobody
(ยู แค็นท บเลม โนบอดี้)
C N E I C S N O C
(ซี เอ็น อี ไอ ซี เอส เอ็น โอ ซี)
Aw That’s Right
(อาว แด๊ท ไรท)

Chorus 2x
(โครัซ 2x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You คำอ่านไทย Janet Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น