เนื้อเพลง Winter คำอ่านไทย Tori Amos

Snow can wait
(ซโน แค็น เวท)
I forgot my mittens
(ไอ เฟาะกอท มาย mittens)
Wipe my nose
(ไวพ มาย โนส)
Get my new boots on
(เก็ท มาย นยู บูท ออน)
I get a little warm in my heart
(ไอ เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล วอม อิน มาย ฮาท)
When I think of winter
(ฮเว็น นาย ธิงค อ็อฝ วีนเทอะ)
I put my hand in my father’s glove
(ไอ พัท มาย แฮ็นด อิน มาย ฟาเฑอะ กลัฝ)

I run off where the DRIFTS GET DEEPER
(ไอ รัน ออฟฟ ฮแว เดอะ ดริฟท เก็ท ดิพเพอ)
Sleeping beauty trips me with a frown
(ซลีพพิง บยูทิ ทริพ มี วิฑ อะ ฟเราน)
I hear a voice
(ไอ เฮีย รา ฝอยซ)
” You must learn to stand up for yourself
(” ยู มัซท เลิน ทู ซแท็นด อัพ ฟอ ยุรเซลฟ)
Cause I can’t alyways be around ”
(คอส ไอ แค็นท alyways บี อะเรานด “)

He says when you gonna make up your mind
(ฮี เซ ฮเว็น ยู กอนนะ เมค อัพ ยุร ไมนด)
When you gonna love you as much as I do
(ฮเว็น ยู กอนนะ ลัฝ ยู แอ็ส มัช แอ็ส ซาย ดู)
When you gonna make up your mind
(ฮเว็น ยู กอนนะ เมค อัพ ยุร ไมนด)
Cause things are gonna CHANGE so fast
(คอส ธิง แซร์ กอนนะ เชนจ โซ ฟัซท)
All the white horses are still in bed
(ออล เดอะ ฮไวท ฮอซ แซร์ ซทิล อิน เบ็ด)
I tell you that I’ll always want you near
(ไอ เท็ล ยู แดท แอล ออลเว ว็อนท ยู เนีย)
You say that things change my dear
(ยู เซ แดท ธิง เชนจ มาย เดีย)

Boys get discovered as winter MELTS
(บอย เก็ท ดิซคัฝเออะ แอ็ส วีนเทอะ เม็ลท)
Flowers competing for the sun
(ฟเลาเออะ competings ฟอ เดอะ ซัน)
Years go by and I’m here still waiting
(เยีย โก ไบ แอ็นด แอม เฮียร ซทิล เวททิง)
Withering where some snowman was
(วีฑเออะริง ฮแว ซัม สโนว์แมน วอส)
Mirror mirror where’s the crystal palace
(มีเรอะ มีเรอะ ฮแว เดอะ ครีซแท็ล แพลอิซ)
But I only can see myself
(บัท ไอ โอ๊นลี่ แค็น ซี ไมเซลฟ)
SKATING around the truth who I am
(SKATings อะเรานด เดอะ ทรูธ ฮู ไอ แอ็ม)
But I know dad the ice is getting thin
(บัท ไอ โน แด็ด ดิ ไอซ อีส เกดดดิ้ง ธิน)

When you gonna make up your mind
(ฮเว็น ยู กอนนะ เมค อัพ ยุร ไมนด)
When you gonna love you as much as I do
(ฮเว็น ยู กอนนะ ลัฝ ยู แอ็ส มัช แอ็ส ซาย ดู)
When you gonna make up your mind
(ฮเว็น ยู กอนนะ เมค อัพ ยุร ไมนด)
Cause things are gonna CHANGE so fast
(คอส ธิง แซร์ กอนนะ เชนจ โซ ฟัซท)
All the white horses are still in bed
(ออล เดอะ ฮไวท ฮอซ แซร์ ซทิล อิน เบ็ด)
I tell you that I’ll always want you near
(ไอ เท็ล ยู แดท แอล ออลเว ว็อนท ยู เนีย)
You say that things change my dear
(ยู เซ แดท ธิง เชนจ มาย เดีย)

Hair is grey and the fires are burning
(แฮ อีส กเร แอ็นด เดอะ ไฟร แซร์ เบรินนิง)
So many dreams on the shelf
(โซ เมนอิ ดรีม ออน เดอะ เฌ็ลฟ)
You say I wanted you to be PROUD of me
(ยู เซ ไอ ว็อนท ยู ทู บี พเราด อ็อฝ มี)
I always wanted that myself
(ไอ ออลเว ว็อนท แดท ไมเซลฟ)

When you gonna make up your mind
(ฮเว็น ยู กอนนะ เมค อัพ ยุร ไมนด)
When you gonna love you as much as I do
(ฮเว็น ยู กอนนะ ลัฝ ยู แอ็ส มัช แอ็ส ซาย ดู)
When you gonna make up your mind
(ฮเว็น ยู กอนนะ เมค อัพ ยุร ไมนด)
Cause things are gonna change so fast
(คอส ธิง แซร์ กอนนะ เชนจ โซ ฟัซท)
All the WHITE HORSES have gone ahead
(ออล เดอะ ฮไวท ฮอซ แฮ็ฝ กอน อะเฮด)
I tell you that I’ll always want you near
(ไอ เท็ล ยู แดท แอล ออลเว ว็อนท ยู เนีย)
You say that things change my dear
(ยู เซ แดท ธิง เชนจ มาย เดีย)

Never change
(เนฝเวอะ เชนจ)

All the white horses
(ออล เดอะ ฮไวท ฮอซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Winter คำอ่านไทย Tori Amos

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น