เนื้อเพลง Look Around คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

Woo!
(วู !)
Stiff club, its my nature,
(ซทิฟ คลับ , อิทซ มาย เนเชอะ ,)
custom love is the nomenclature.
(คัซทัม ลัฝ อีส เดอะ โนเม็นคเลเชอะ)
Turn down mass confusion,
(เทิน เดาน มาซค็อนฟยูฉัน ,)
hit the road because we just keep cruisin’.
(ฮิท เดอะ โรด บิคอส วี จัซท คีพ ครูซิน)
Double my fun, double my vision,
(ดั๊บเบิ้ล มาย ฟัน , ดั๊บเบิ้ล มาย ฝีฉอัน ,)
long hard look at my last decision.
(ล็อง ฮาด ลุค แกท มาย ลาซท ดิซีฉอัน)
Hustle here, hustle there,
(เฮสเซล เฮียร , เฮสเซล แดร์ ,)
hustle me b*tch and you best beware.
(เฮสเซล มี บี *tch แอ็นด ยู เบ็ซท บิแว)

Its emotional and I told you so,
(อิทซ อิโมฌะแน็ล แอ็นด ดาย โทลด ยู โซ ,)
but you had to know so I told you.
(บัท ยู แฮ็ด ทู โน โซ ไอ โทลด ยู)
Soft walk to horizon,
(ซ็อฟท วอค ทู ฮอไร๊ซั่น ,)
one big crash that no one dies in.
(วัน บิก คแร็ฌ แดท โน วัน ได ซิน)
This for the folks in Pay-it-ville,
(ดีซ ฟอ เดอะ โฟค ซิน เพ อิท ฝีล ,)
it’ll come true if you say it will.
(อิว คัม ทรู อิฟ ยู เซ อิท วิล)

[Chorus] x2
([ โครัซ ] x2)
Look around [x3]
(ลุค อะเรานด [ x3 ])
All around [x3]
(ออล อะเรานด [ x3 ])

Its emotional and I told you so,
(อิทซ อิโมฌะแน็ล แอ็นด ดาย โทลด ยู โซ ,)
but you had to know so I told you.
(บัท ยู แฮ็ด ทู โน โซ ไอ โทลด ยู)
Please don’t look right through me,
(พลีส ด้อนท์ ลุค ไรท ธรู มี ,)
hurts my heart when you do that to me.
(เฮิท มาย ฮาท ฮเว็น ยู ดู แดท ทู มี)
Street lights out my window,
(ซทรีท ไลท เอ้า มาย วีนโด ,)
City May breeze gonna stroke my skin though.
(ซีทอิ เม บรีส กอนนะ ซโตรก มาย ซคิน โธ)
Just a lot of words on an old brick wall,
(จัซท ดา ล็อท อ็อฝ เวิด ออน แอน โอลด บริค วอล ,)
rob a lot of banks got a petty ?greeseball?
(ร็อบ อะ ล็อท อ็อฝ แบ็งค ก็อท ดา เพททิ greeseball)
Put my peg into your square,
(พัท มาย เพ็ก อีนทุ ยุร ซคแว ,)
run around like we just don’t care.
(รัน อะเรานด ไลค วี จัซท ด้อนท์ แค)

[Chorus] x2
([ โครัซ ] x2)
Look around [x3]
(ลุค อะเรานด [ x3 ])
All around [x3]
(ออล อะเรานด [ x3 ])
Oh yeah ah
(โอ เย่ อา)
Woo!
(วู !)

[x4]
([ x4 ])
Move it ah gotta get ya,
(มูฝ อิท อา กอททะ เก็ท ยา ,)
wanna getcha
(วอนนา แกทชา)
Move it ah gotta get ya,
(มูฝ อิท อา กอททะ เก็ท ยา ,)
gonna getcha
(กอนนะ แกทชา)

[Chorus] x2
([ โครัซ ] x2)
Look around [x3]
(ลุค อะเรานด [ x3 ])
All around [x3]
(ออล อะเรานด [ x3 ])
Oh yeah ah
(โอ เย่ อา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Look Around คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น