เนื้อเพลง How We Do (Party) คำอ่านไทย Rita Ora

And party and bullsh*t
(แอ็นด พาทิ แอ็นด bullsh*ที)
And party and bullsh*t
(แอ็นด พาทิ แอ็นด bullsh*ที)
And party and bullsh*t…
(แอ็นด พาทิ แอ็นด bullsh*ที)
And party, and party
(แอ็นด พาทิ , แอ็นด พาทิ)

I stumbled up to the window
(ไอ แสตมเบิล อัพ ทู เดอะ วีนโด)
Opened the curtains to blinding light
(โอเพ็น เดอะ เคอทิน ทู บลายดิง ไลท)
Make-up all over the pillow
(เมค อัพ ออล โอเฝอะ เดอะ พีลโล)
What went on? What went on?
(ว็อท เว็นท ออน ว็อท เว็นท ออน)
What went on last night?
(ว็อท เว็นท ออน ลาซท ไนท)
You look so sweet while you’re dreaming [yeah]
(ยู ลุค โซ สวี้ท ฮไวล ยัวร์ ดรีมมิง [ เย่ ])
Holding your bottle of Tanqueray [yeah]
(โฮลดิง ยุร บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ แทงเคอเรย์ [ เย่ ])
It isn’t even the weekend
(อิท อีสซึ่น อีเฝ็น เดอะ วี๊คเกน)
Baby, that’s how I know you’re the one for me
(เบบิ , แด๊ท เฮา ไอ โน ยัวร์ ดิ วัน ฟอ มี)

I wanna party and bullsh*t
(ไอ วอนนา พาทิ แอ็นด bullsh*ที)
And party and bullsh*t
(แอ็นด พาทิ แอ็นด bullsh*ที)
And party and bullsh*t
(แอ็นด พาทิ แอ็นด bullsh*ที)
And party and bullsh*t
(แอ็นด พาทิ แอ็นด bullsh*ที)
And party, and party
(แอ็นด พาทิ , แอ็นด พาทิ)

Cause when the sun sets baby
(คอส ฮเว็น เดอะ ซัน เซ็ท เบบิ)
On the avenue
(ออน ดิ แอฝอินยู)
I get that drunk sex feeling
(ไอ เก็ท แดท ดรังค เซ็คซ ฟีลอิง)
Yeah, when I’m with you
(เย่ , ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
So put your arms around me, baby
(โซ พัท ยุร อาม อะเรานด มี , เบบิ)
We’re tearing up the town
(เวีย แทริง อัพ เดอะ ทาวน์)
Cause that’s just how we do
(คอส แด๊ท จัซท เฮา วี ดู)

We got that sweet, hot loving
(วี ก็อท แดท สวี้ท , ฮ็อท ลัฝอิง)
Dancing in the dark
(แด็นซิง อิน เดอะ ดาค)
Out in the streets we’re running
(เอ้า อิน เดอะ ซทรีท เวีย รันนิง)
Shut down every bar
(ฌัท เดาน เอฝริ บา)
So put your arms around me, baby
(โซ พัท ยุร อาม อะเรานด มี , เบบิ)
We’re tearing up the town
(เวีย แทริง อัพ เดอะ ทาวน์)
Cause that’s just how we do
(คอส แด๊ท จัซท เฮา วี ดู)
How we do, that’s just how we do
(เฮา วี ดู , แด๊ท จัซท เฮา วี ดู)
How we do, that’s just how we do
(เฮา วี ดู , แด๊ท จัซท เฮา วี ดู)

Hangover, I think I’m broken
(แฮงโอเว่อร์ , ไอ ธิงค แอม บโรเค็น)
You said the fix is a shot of Jack
(ยู เซ็ด เดอะ ฟิคซ อีส ซา ฌ็อท อ็อฝ แจ็ค)
I said, ” Man, what are you smoking? ”
(ไอ เซ็ด , ” แม็น , ว็อท อาร์ ยู สโมคกิ้ง “)
But alright, pour a glass, and we’ll throw ’em back
(บัท ออลไร๊ท , โพ รา กลัซ , แอ็นด เว็ล ธโร เอ็ม แบ็ค)

I wanna party and bullsh*t
(ไอ วอนนา พาทิ แอ็นด bullsh*ที)
And party and bullsh*t
(แอ็นด พาทิ แอ็นด bullsh*ที)
And party and bullsh*t
(แอ็นด พาทิ แอ็นด bullsh*ที)
And party, and party
(แอ็นด พาทิ , แอ็นด พาทิ)

Cause when the sun sets baby
(คอส ฮเว็น เดอะ ซัน เซ็ท เบบิ)
On the avenue
(ออน ดิ แอฝอินยู)
I get that drunk sex feeling
(ไอ เก็ท แดท ดรังค เซ็คซ ฟีลอิง)
Yeah when I’m with you
(เย่ ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
So put your arms around me baby
(โซ พัท ยุร อาม อะเรานด มี เบบิ)
We’re tearing up the town
(เวีย แทริง อัพ เดอะ ทาวน์)
Cause that’s just how we do
(คอส แด๊ท จัซท เฮา วี ดู)

We got that sweet, hot loving
(วี ก็อท แดท สวี้ท , ฮ็อท ลัฝอิง)
Dancing in the dark
(แด็นซิง อิน เดอะ ดาค)
Out in the streets we’re running
(เอ้า อิน เดอะ ซทรีท เวีย รันนิง)
Shut down every bar
(ฌัท เดาน เอฝริ บา)
So put your arms around me, baby
(โซ พัท ยุร อาม อะเรานด มี , เบบิ)
We’re tearing up the town
(เวีย แทริง อัพ เดอะ ทาวน์)
Cause that’s just how we do
(คอส แด๊ท จัซท เฮา วี ดู)

How we do, that’s just how we do
(เฮา วี ดู , แด๊ท จัซท เฮา วี ดู)
How we do, that’s just how we do
(เฮา วี ดู , แด๊ท จัซท เฮา วี ดู)
How we do, that’s just how we do
(เฮา วี ดู , แด๊ท จัซท เฮา วี ดู)
How we do, that’s just how we do
(เฮา วี ดู , แด๊ท จัซท เฮา วี ดู)
How we do, that’s just how we do
(เฮา วี ดู , แด๊ท จัซท เฮา วี ดู)

I wanna party and bullsh*t
(ไอ วอนนา พาทิ แอ็นด bullsh*ที)
And party and bullsh*t
(แอ็นด พาทิ แอ็นด bullsh*ที)
And party and bullsh*t
(แอ็นด พาทิ แอ็นด bullsh*ที)
And party and bullsh*t…
(แอ็นด พาทิ แอ็นด bullsh*ที)
And party, and party
(แอ็นด พาทิ , แอ็นด พาทิ)

I wanna party and bullsh*t
(ไอ วอนนา พาทิ แอ็นด bullsh*ที)
And party and bullsh*t
(แอ็นด พาทิ แอ็นด bullsh*ที)
And party and bullsh*t
(แอ็นด พาทิ แอ็นด bullsh*ที)
And party and bullsh*t…
(แอ็นด พาทิ แอ็นด bullsh*ที)
And party, and party
(แอ็นด พาทิ , แอ็นด พาทิ)

Cause when the sun sets baby
(คอส ฮเว็น เดอะ ซัน เซ็ท เบบิ)
On the avenue
(ออน ดิ แอฝอินยู)
I get that drunk sex feeling
(ไอ เก็ท แดท ดรังค เซ็คซ ฟีลอิง)
Yeah when I’m with you
(เย่ ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
So put your arms around me baby
(โซ พัท ยุร อาม อะเรานด มี เบบิ)
We’re tearing up the town
(เวีย แทริง อัพ เดอะ ทาวน์)
Cause that’s just how we do
(คอส แด๊ท จัซท เฮา วี ดู)

We got that sweet hot loving
(วี ก็อท แดท สวี้ท ฮ็อท ลัฝอิง)
Dancing in the dark
(แด็นซิง อิน เดอะ ดาค)
Out in the streets we’re running
(เอ้า อิน เดอะ ซทรีท เวีย รันนิง)
Shut down every bar
(ฌัท เดาน เอฝริ บา)
So put your arms around me baby
(โซ พัท ยุร อาม อะเรานด มี เบบิ)
We’re tearing up the town
(เวีย แทริง อัพ เดอะ ทาวน์)
Cause that’s just how we do
(คอส แด๊ท จัซท เฮา วี ดู)

And party and bullsh*t
(แอ็นด พาทิ แอ็นด bullsh*ที)
And party and bullsh*t
(แอ็นด พาทิ แอ็นด bullsh*ที)
And party and bullsh*t
(แอ็นด พาทิ แอ็นด bullsh*ที)
And party and party
(แอ็นด พาทิ แอ็นด พาทิ)
How we do, that’s just how we do
(เฮา วี ดู , แด๊ท จัซท เฮา วี ดู)
How we do, that’s just how we do
(เฮา วี ดู , แด๊ท จัซท เฮา วี ดู)
How we do, that’s just how we do
(เฮา วี ดู , แด๊ท จัซท เฮา วี ดู)
How we do, that’s just how we do
(เฮา วี ดู , แด๊ท จัซท เฮา วี ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How We Do (Party) คำอ่านไทย Rita Ora

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น