เนื้อเพลง Black Star คำอ่านไทย Radiohead

I get home from work and you’re still standing in your dressing gown
(ไอ เก็ท โฮม ฟร็อม เวิค แอ็นด ยัวร์ ซทิล ซแทนดิง อิน ยุร ดเรซซิง เกาน)
Well what am I to do?
(เว็ล ว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู)
I know all the things around your head and what they do to you
(ไอ โน ออล เดอะ ธิง อะเรานด ยุร เฮ็ด แอ็นด ว็อท เด ดู ทู ยู)
What are we coming to?
(ว็อท อาร์ วี คัมอิง ทู)
What are we gonna do?
(ว็อท อาร์ วี กอนนะ ดู)

Blame it on the black star
(บเลม อิท ออน เดอะ บแล็ค ซทา)
Blame it on the falling sky
(บเลม อิท ออน เดอะ ฟ๊อลิง ซไค)
Blame it on the satellite that beams me home
(บเลม อิท ออน เดอะ แซทเอะไลท แดท บีม มี โฮม)

The troubled words of a troubled mind I try to understand what is eating you
(เดอะ ทรั๊บเบิ้ล เวิด อ็อฝ อะ ทรั๊บเบิ้ล ไมนด ดาย ทไร ทู อันเดิซแทนด ว็อท อีส อีสดิง ยู)
I try to stay awake but its 58 hours since that I last slept with you
(ไอ ทไร ทู ซเท อะเวค บัท อิทซ 58 เอาร ซินซ แดท ไอ ลาซท ซเล็พท วิฑ ยู)
What are we coming to?
(ว็อท อาร์ วี คัมอิง ทู)
I just don’t know anymore
(ไอ จัซท ด้อนท์ โน แอนนี่มอ)

Blame it on the black star
(บเลม อิท ออน เดอะ บแล็ค ซทา)
Blame it on the falling sky
(บเลม อิท ออน เดอะ ฟ๊อลิง ซไค)
Blame it on the satellite that beams me home
(บเลม อิท ออน เดอะ แซทเอะไลท แดท บีม มี โฮม)

I get on the train and I just stand about now that I don’t think of you
(ไอ เก็ท ออน เดอะ ทเรน แอ็นด ดาย จัซท ซแท็นด อะเบาท เนา แดท ไอ ด้อนท์ ธิงค อ็อฝ ยู)
I keep falling over I keep passing out when I see a face like you
(ไอ คีพ ฟ๊อลิง โอเฝอะ ไอ คีพ พาซซิง เอ้า ฮเว็น นาย ซี อะ เฟซ ไลค ยู)
What am I coming to?
(ว็อท แอ็ม ไอ คัมอิง ทู)
I’m gonna melt down
(แอม กอนนะ เม็ลท เดาน)

Blame it on the black star
(บเลม อิท ออน เดอะ บแล็ค ซทา)
Blame it on the falling sky
(บเลม อิท ออน เดอะ ฟ๊อลิง ซไค)
Blame it on the satellite that beams me home
(บเลม อิท ออน เดอะ แซทเอะไลท แดท บีม มี โฮม)
This is killing me
(ดีซ ซิส คีลลิง มี)
This is killing me
(ดีซ ซิส คีลลิง มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black Star คำอ่านไทย Radiohead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น