เนื้อเพลง Lost Without U คำอ่านไทย Robin Thicke

Tell me how u love me more
(เท็ล มี เฮา ยู ลัฝ มี โม)
And how u think Im sexy baby
(แอ็นด เฮา ยู ธิงค แอม เซคซิ เบบิ)
That u dont want nobody else
(แดท ยู ด้อนท์ ว็อนท โนบอดี้ เอ็ลซ)
U dont want this guy u dont want that guy u wanna
(ยู ด้อนท์ ว็อนท ดีซ ไก ยู ด้อนท์ ว็อนท แดท ไก ยู วอนนา)
Touch yourself when u see me
(ทั๊ช ยุรเซลฟ ฮเว็น ยู ซี มี)
Tell me how u love my body
(เท็ล มี เฮา ยู ลัฝ มาย บอดอิ)
And how I make u feel baby
(แอ็นด เฮา ไอ เมค ยู ฟีล เบบิ)
U wanna roll with me u wanna hold with me
(ยู วอนนา โรล วิฑ มี ยู วอนนา โฮลด วิฑ มี)
U wanna stay warm and get out of the cold with me
(ยู วอนนา ซเท วอม แอ็นด เก็ท เด้า อ็อฝ เดอะ โคลด วิฑ มี)
I just love 2 hear u say it
(ไอ จัซท ลัฝ ทู เฮีย ยู เซ อิท)
It makes a man feel good baby
(อิท เมค ซา แม็น ฟีล เกิด เบบิ)
Tell me u depend on me
(เท็ล มี ยู ดิเพนด ออน มี)
I need 2 hear it
(ไอ นีด ทู เฮีย อิท)

Im lost without u
(แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)
Cant help myself
(แค็นท เฮ็ลพ ไมเซลฟ)
How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
2 know that I love u baby
(ทู โน แดท ไอ ลัฝ ยู เบบิ)

Baby youre the perfect shape
(เบบิ ยัวร์ เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท เฌพ)
Baby youre the perfect weight
(เบบิ ยัวร์ เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท เวท)
Treat me like my birthday
(ทรีท มี ไลค มาย เบริ์ดเดย์)
I want it this way I want it that way I want it
(ไอ ว็อนท ดิธ ดีซ เว ไอ ว็อนท ดิธ แดท เว ไอ ว็อนท ดิธ)
Tell me u dont want me 2 stop
(เท็ล มี ยู ด้อนท์ ว็อนท มี ทู ซท็อพ)
Tell me it would break your heart
(เท็ล มี อิท เวิด บเรค ยุร ฮาท)
That u love me and all my dirty
(แดท ยู ลัฝ มี แอ็นด ออล มาย เดอทิ)
U wanna roll with me u wanna hold with me
(ยู วอนนา โรล วิฑ มี ยู วอนนา โฮลด วิฑ มี)
U wanna make fires and get Norwegian wood with me
(ยู วอนนา เมค ไฟร แซน เก็ท นอวีแจ็น วู๊ด วิฑ มี)
I just love 2 hear u say it
(ไอ จัซท ลัฝ ทู เฮีย ยู เซ อิท)
It makes a man feel good baby
(อิท เมค ซา แม็น ฟีล เกิด เบบิ)

Im lost without u
(แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)
Cant help myself
(แค็นท เฮ็ลพ ไมเซลฟ)
How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
2 know that I love u baby
(ทู โน แดท ไอ ลัฝ ยู เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lost Without U คำอ่านไทย Robin Thicke

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น