เนื้อเพลง Cannot Hide คำอ่านไทย A-Ha

Can you see me baby
(แค็น ยู ซี มี เบบิ)
Standing in the light
(ซแทนดิง อิน เดอะ ไลท)
I feel your cat’s eyes on me
(ไอ ฟีล ยุร แค็ท ไอ ออน มี)
Faster in the night
(ฟาสเทอะ อิน เดอะ ไนท)
I move inside
(ไอ มูฝ อีนไซด)
Got those eyes
(ก็อท โฑส ไอ)
Something’s burning baby
(ซัมติง เบรินนิง เบบิ)
That’s alright
(แด๊ท ออลไร๊ท)
You and I
(ยู แอ็นด ดาย)
Here tonight
(เฮียร ทุไนท)

Meet me on the other side
(มีท มี ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)
Cause you can do me right
(คอส ยู แค็น ดู มี ไรท)
Take me where I cannot hide
(เทค มี ฮแว ไอ แคนน็อท ไฮด)
Cause you can do me right
(คอส ยู แค็น ดู มี ไรท)
Meet me on the other side
(มีท มี ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)
You don’t know me girl
(ยู ด้อนท์ โน มี เกิล)
I’m faceless in the crowd
(แอม เฟสเลส ซิน เดอะ คเราด)
The things I could show you baby
(เดอะ ธิง ซาย เคิด โฌ ยู เบบิ)
Come on, come onto my cloud
(คัมมอน , คัมมอนto มาย คเลาด)
I’m alive tonight
(แอม อะไลฝ ทุไนท)
Something’s falling baby
(ซัมติง ฟ๊อลิง เบบิ)
You and I
(ยู แอ็นด ดาย)
Out of the sky I can see it in your eyes
(เอ้า อ็อฝ เดอะ ซไค ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ)

Meet me on the other side
(มีท มี ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)
Cause you can do me right
(คอส ยู แค็น ดู มี ไรท)
Take me where I cannot hide
(เทค มี ฮแว ไอ แคนน็อท ไฮด)
Cause you can do me right
(คอส ยู แค็น ดู มี ไรท)
You need, baby, you’re alive
(ยู นีด , เบบิ , ยัวร์ อะไลฝ)
Cause you can do me right
(คอส ยู แค็น ดู มี ไรท)
Take me to the other side
(เทค มี ทู ดิ อัฑเออะ ไซด)
Cause you can do me right
(คอส ยู แค็น ดู มี ไรท)
Meet me on the other side
(มีท มี ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)

I speak French today baby.
(ไอ ซพีค ฟเร็นช ทุเด เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cannot Hide คำอ่านไทย A-Ha

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น