เนื้อเพลง Superlove คำอ่านไทย Celine Dion

Some people they search their whole lives
(ซัม พี๊เพิ่ล เด เซิช แด โฮล ไลฝ)
Lookin’ for somebody who’s just right
(ลุคกิน ฟอ ซัมบอดี้ ฮู จัซท ไรท)
Sometimes they settle for less
(ซัมไทม์ เด เซ็ทเทิ่ล ฟอ เลซ)
Lose outta true happiness
(ลูส เอ๊าตา ทรู แฮพพิเน็ซ)
Then they finally wake up one day
(เด็น เด ไฟแน็ลลิ เวค อัพ วัน เด)
And realize there’s nothing to say
(แอ็นด รีแอะไลส แดร์ นัธอิง ทู เซ)
It’s hard to let go
(อิทซ ฮาด ทู เล็ท โก)
Even when ya deep down both know
(อีเฝ็น ฮเว็น ยา ดีพ เดาน โบธ โน)

So they fight and fight and fight
(โซ เด ไฟท แอ็นด ไฟท แอ็นด ไฟท)
And no more kissin’ kissin’ goodnight
(แอ็นด โน โม คิซซิน คิซซิน กู๊ดไนท์)
But baby that can’t happen to us
(บัท เบบิ แดท แค็นท แฮพเพ็น ทู อัซ)
Because
(บิคอส)

You and me we got a super love
(ยู แอ็นด มี วี ก็อท ดา ซยูเพอะ ลัฝ)
Never gonna give give it up
(เนฝเวอะ กอนนะ กิฝ กิฝ อิท อัพ)
It’s the kind of sweet dreams are made of
(อิทซ เดอะ ไคนด อ็อฝ สวี้ท ดรีม แซร์ เมด อ็อฝ)
I’m not afraid of – our super love
(แอม น็อท อัฟเรด อ็อฝ เอ๊า ซยูเพอะ ลัฝ)

You and me we got a super love
(ยู แอ็นด มี วี ก็อท ดา ซยูเพอะ ลัฝ)
Ain’t no way we’ll ever get enough
(เอน โน เว เว็ล เอฝเออะ เก็ท อินัฟ)
It’s the kind of sweet dreams are made of
(อิทซ เดอะ ไคนด อ็อฝ สวี้ท ดรีม แซร์ เมด อ็อฝ)
I’m not afraid of
(แอม น็อท อัฟเรด อ็อฝ)
No super love
(โน ซยูเพอะ ลัฝ)

Some people they never find out
(ซัม พี๊เพิ่ล เด เนฝเวอะ ไฟนด เอ้า)
How it feels to be feelin’ no doubt
(เฮา อิท ฟีล ทู บี ฟีลิน โน เดาท)
You’ll be right there when I fall
(โยว บี ไรท แดร์ ฮเว็น นาย ฟอล)
And I’ll be promisin’ you the world
(แอ็นด แอล บี promisin ยู เดอะ เวิลด)
No getting down on your knees
(โน เกดดดิ้ง เดาน ออน ยุร นี)

Trying to get what ya need
(ทไรอิง ทู เก็ท ว็อท ยา นีด)
It’s a good situation
(อิทซ ซา เกิด ซิชิวเอฌัน)
Sorry for elaboratin’
(ซอริ ฟอ elaboratin)
But I want more and more and more
(บัท ไอ ว็อนท โม แอ็นด โม แอ็นด โม)
So just keep knockin’ knockin’ knockin’ on my door
(โซ จัซท คีพ นอคคินนอคคินนอคคินออน มาย โด)
But baby you’re a hard thing to find
(บัท เบบิ ยัวร์ อะ ฮาด ธิง ทู ไฟนด)
Because
(บิคอส)

You and me we got a super love
(ยู แอ็นด มี วี ก็อท ดา ซยูเพอะ ลัฝ)
Never gonna give give it up
(เนฝเวอะ กอนนะ กิฝ กิฝ อิท อัพ)
It’s the kind of sweet dreams are made of
(อิทซ เดอะ ไคนด อ็อฝ สวี้ท ดรีม แซร์ เมด อ็อฝ)
I’m not afraid of – our super love
(แอม น็อท อัฟเรด อ็อฝ เอ๊า ซยูเพอะ ลัฝ)

You and me we got a super love
(ยู แอ็นด มี วี ก็อท ดา ซยูเพอะ ลัฝ)
Ain’t no way we’ll ever get enough
(เอน โน เว เว็ล เอฝเออะ เก็ท อินัฟ)
It’s the kind of sweet dreams are made of
(อิทซ เดอะ ไคนด อ็อฝ สวี้ท ดรีม แซร์ เมด อ็อฝ)
I’m not afraid of
(แอม น็อท อัฟเรด อ็อฝ)
No super love
(โน ซยูเพอะ ลัฝ)

You and me we got a super love
(ยู แอ็นด มี วี ก็อท ดา ซยูเพอะ ลัฝ)
Gimme gimme gimme some of that super love
(กีมมิ กีมมิ กีมมิ ซัม อ็อฝ แดท ซยูเพอะ ลัฝ)
It’s the kind of sweet dreams are made of
(อิทซ เดอะ ไคนด อ็อฝ สวี้ท ดรีม แซร์ เมด อ็อฝ)
I’m not afraid of
(แอม น็อท อัฟเรด อ็อฝ)

No super love
(โน ซยูเพอะ ลัฝ)

Gimme gimme gimme some of that super love
(กีมมิ กีมมิ กีมมิ ซัม อ็อฝ แดท ซยูเพอะ ลัฝ)
Gimme gimme gimme some of that super love
(กีมมิ กีมมิ กีมมิ ซัม อ็อฝ แดท ซยูเพอะ ลัฝ)
Super love
(ซยูเพอะ ลัฝ)

Gimme gimme gimme some of that super love, super love, super love
(กีมมิ กีมมิ กีมมิ ซัม อ็อฝ แดท ซยูเพอะ ลัฝ , ซยูเพอะ ลัฝ , ซยูเพอะ ลัฝ)
Gimme gimme
(กีมมิ กีมมิ)
Gimme gimme gimme some of that super love
(กีมมิ กีมมิ กีมมิ ซัม อ็อฝ แดท ซยูเพอะ ลัฝ)
Gimme gimme gimme some of that super love
(กีมมิ กีมมิ กีมมิ ซัม อ็อฝ แดท ซยูเพอะ ลัฝ)
Oh… that super love
(โอ แดท ซยูเพอะ ลัฝ)
Gimme gimme gimme some of that super love, super love, super love
(กีมมิ กีมมิ กีมมิ ซัม อ็อฝ แดท ซยูเพอะ ลัฝ , ซยูเพอะ ลัฝ , ซยูเพอะ ลัฝ)

Baby…
(เบบิ)
You and me we got a super love
(ยู แอ็นด มี วี ก็อท ดา ซยูเพอะ ลัฝ)
Never gonna give give it up
(เนฝเวอะ กอนนะ กิฝ กิฝ อิท อัพ)
Super love
(ซยูเพอะ ลัฝ)
It’s the kind of sweet dreams are made of
(อิทซ เดอะ ไคนด อ็อฝ สวี้ท ดรีม แซร์ เมด อ็อฝ)
I’m not afraid of
(แอม น็อท อัฟเรด อ็อฝ)
Our super love
(เอ๊า ซยูเพอะ ลัฝ)

You and me we got a super love
(ยู แอ็นด มี วี ก็อท ดา ซยูเพอะ ลัฝ)
Ain’t no way we’ll ever get enough
(เอน โน เว เว็ล เอฝเออะ เก็ท อินัฟ)
It’s the kind of sweet dreams are made of
(อิทซ เดอะ ไคนด อ็อฝ สวี้ท ดรีม แซร์ เมด อ็อฝ)
I’m not afraid of
(แอม น็อท อัฟเรด อ็อฝ)

You and me we got a super love
(ยู แอ็นด มี วี ก็อท ดา ซยูเพอะ ลัฝ)
Never gonna give give it up
(เนฝเวอะ กอนนะ กิฝ กิฝ อิท อัพ)
Yeah… same sweet love
(เย่ เซม สวี้ท ลัฝ)
Super love
(ซยูเพอะ ลัฝ)

You and me we got a super
(ยู แอ็นด มี วี ก็อท ดา ซยูเพอะ)
Yes indeed a super love
(เย็ซ อินดีด อะ ซยูเพอะ ลัฝ)
You and me we got a super love
(ยู แอ็นด มี วี ก็อท ดา ซยูเพอะ ลัฝ)

You and me we got a super
(ยู แอ็นด มี วี ก็อท ดา ซยูเพอะ)
Yes indeed a super love
(เย็ซ อินดีด อะ ซยูเพอะ ลัฝ)
You and me we got a super love
(ยู แอ็นด มี วี ก็อท ดา ซยูเพอะ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Superlove คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น