เนื้อเพลง Hate It or Love It คำอ่านไทย 50 Cent

[Intro]
([ อินโทร ])
Yeah, let’s take ’em back
(เย่ , เล็ท เทค เอ็ม แบ็ค)
Uh huh
(อา ฮู)

[Verse 1 – 50 Cent]
([ เฝิซ วัน 50 เซ็นท ])
Comin’ up I was confused, my mama kissin’ a girl
(คัมอิน อัพ ไอ วอส ค็อนฟยูส , มาย มามะ คิซซิน อะ เกิล)
Confusin’ occurs, comin’ up in the cold world
(คอนฟิวซิน อ็อคเคอ , คัมอิน อัพ อิน เดอะ โคลด เวิลด)
Daddy ain’t around, prolly out committin’ felonies
(แดดดิ เอน อะเรานด , พอวลี่ เอ้า committin felonies)
My favorite rapper used to sing ch-check out my melody
(มาย เฟเฝอะริท แรพเพอ ยูซ ทู ซิง แชพเทอะ เช็ค เอ้า มาย เมลโอะดิ)
I wanna live good, so sh*t I sell dope
(ไอ วอนนา ไลฝ เกิด , โซ ฌะ *ที ไอ เซ็ล โดพ)
For a fo’ finger ring, one of them gold ropes
(ฟอ รา โฟ ฟีงเกอะ ริง , วัน อ็อฝ เฑ็ม โกลด โรพ)
Nanna told me if I pass I’ll get a sheep skin coat
(Nanna โทลด มี อิฟ ฟาย เพซ แอล เก็ท ดา ฌีพ ซคิน โคท)
If I can move a few packs and get the hat, now that’ll be dope
(อิฟ ฟาย แค็น มูฝ อะ ฟยู แพ็ค แซน เก็ท เดอะ แฮ็ท , เนา แธดิลบี โดพ)
Tossed and turn in my sleep at night
(ท็อซ แอ็นด เทิน อิน มาย ซลีพ แอ็ท ไนท)
Woke up the next mornin’ n*ggas done stole my bike
(โวค อัพ เดอะ เน็คซท มอร์นิน เอ็น *ggas ดัน ซโทล มาย ไบค)
Different day, same sh*t, ain’t nothin’ good in the hood
(ดีฟเฟอะเร็นท เด , เซม ฌะ *ที , เอน นอทติน เกิด อิน เดอะ ฮุด)
I’d run away from this b*tch and never come back if I could
(อาย รัน อะเว ฟร็อม ดีซ บี *tch แอ็นด เนฝเวอะ คัม แบ็ค อิฟ ฟาย เคิด)

[Chorus x2 – 50 Cent [Then Game]]
([ โครัซ x2 50 เซ็นท [ เด็น เกม ] ])
Hate it or love, the underdog’s ontop
(เฮท อิท ออ ลัฝ , ดิ อันเดอะด็อก ontop)
And I’m gon’ shine homie until my heart stops
(แอ็นด แอม ก็อน ไฌน โฮมี อันทีล มาย ฮาท ซท็อพ)

Go ahead, envy me, I’m rap’s MVP
(โก อะเฮด , เอนฝิ มี , แอม แร็พ MVP)
And I ain’t goin’ no where so you can get to know me
(แอ็นด ดาย เอน โกอิน โน ฮแว โซ ยู แค็น เก็ท ทู โน มี)

[Verse 2 – The Game]
([ เฝิซ ทู เดอะ เกม ])
I told Dre from the gate, I carry the heat fo’ ya
(ไอ โทลด ดรี ฟร็อม เดอะ เกท , ไอ แคริ เดอะ ฮีท โฟ ยา)
First mixtape song, I inheirited beef fo’ ya
(เฟิซท มิกซ์เทป ซ็อง , ไอ inheirited บีฟ โฟ ยา)
Gritted my teeth fo’ ya, G-G-G’d fo ya
(กริท มาย ทีท โฟ ยา , จี จี Gd โฟ ยา)
Put Compton on my back when you was in need of soldiers
(พัท คอมตัน ออน มาย แบ็ค ฮเว็น ยู วอส ซิน นีด อ็อฝ โซลเจอะ)
At my last show, I threw away my NWA gold
(แอ็ท มาย ลาซท โฌ , ไอ ธรู อะเว มาย NWA โกลด)
And had the whole crowd yellin’ free Yayo
(แอ็นด แฮ็ด เดอะ โฮล คเราด เยลลิน ฟรี Yayo)
So n*ggas better get up outta mine
(โซ เอ็น *ggas เบทเทอะ เก็ท อัพ เอ๊าตา ไมน)
Before I creep and turn ya projects into Collumbine
(บิโฟ ไอ ครีพ แอ็นด เทิน ยา พรอจเอ็คท อีนทุ Collumbine)
And I’m rap’s MVP
(แอ็นด แอม แร็พ MVP)
Don’t make me remind ya’ll what happened in D.C.
(ด้อนท์ เมค มี ริไมนด ยอล ว็อท แฮพเพ็น อิน ดี ซี)
This n*gga ain’t Gotti, he pretend
(ดีซ เอ็น *gga เอน ก๊อดดิ , ฮี พริเทนด)
Mad at us, cause Ashanti got a new boyfriend
(แม็ด แอ็ท อัซ , คอส เอสแชนที ก็อท ดา นยู บอยเฟรน)
And it seems your little rat turned out to be a mouse
(แอ็นด ดิท ซีม ยุร ลิ๊ทเทิ่ล แร็ท เทิน เอ้า ทู บี อะ เมาซ)
This beef sh*t is for the birds and the birds fly south
(ดีซ บีฟ ฌะ *ที อีส ฟอ เดอะ เบิด แซน เดอะ เบิด ฟไล เซาธ)
Even Young Buck can vouch, when the doubts was out
(อีเฝ็น ยัง บัค แค็น เฝาช , ฮเว็น เดอะ เดาท วอส เอ้า)
Who gave the West Coast mouth to mouth
(ฮู เกฝ เดอะ เว็ซท โคซท เมาธ ทู เมาธ)

[Chorus x2 – 50 Cent [Then Lloyd Banks]]
([ โครัซ x2 50 เซ็นท [ เด็น ลอยด แบ็งค ] ])
Hate it or love, the underdog’s ontop
(เฮท อิท ออ ลัฝ , ดิ อันเดอะด็อก ontop)
And I’m gon’ shine homie until my heart stops
(แอ็นด แอม ก็อน ไฌน โฮมี อันทีล มาย ฮาท ซท็อพ)

Go ahead, envy me, I’m rap’s MVP
(โก อะเฮด , เอนฝิ มี , แอม แร็พ MVP)
And I ain’t goin’ no where so you can get to know me
(แอ็นด ดาย เอน โกอิน โน ฮแว โซ ยู แค็น เก็ท ทู โน มี)

[Bridge – 50 Cent]
([ บริจ 50 เซ็นท ])
From the beginnin’ to end
(ฟร็อม เดอะ beginnin ทู เอ็นด)
Losers lose, winners win
(ลูสเออะ ลูส , วีนเนอะ วิน)
This is real, we ain’t got to pretend
(ดีซ ซิส ริแอ็ล , วี เอน ก็อท ทู พริเทนด)
The cold world that we in
(เดอะ โคลด เวิลด แดท วี อิน)
Is full of pressure and pain
(อีส ฟูล อ็อฝ พเรฌเออะ แอ็นด เพน)
I thought it would change
(ไอ ธอท ดิธ เวิด เชนจ)
But its stayin’ the same
(บัท อิทซ สเตยิน เดอะ เซม)

[Verse 3 – Lloyd Banks]
([ เฝิซ ที ลอยด แบ็งค ])
How many of them boys is with ya
(เฮา เมนอิ อ็อฝ เฑ็ม บอย ซิส วิฑ ยา)
When you had that little TV you had to hit on to get a picture
(ฮเว็น ยู แฮ็ด แดท ลิ๊ทเทิ่ล ทีวี ยู แฮ็ด ทู ฮิท ออน ทู เก็ท ดา พีคเชอะ)
I’m walkin’ with a snub, cause n*ggas do a lotta slip talkin’ in the club
(แอม วอคกิน วิฑ อะ ซนับ , คอส เอ็น *ggas ดู อะ ลอทดา ซลิพ ทอคกิ่น อิน เดอะ คลับ)
Till they coughin’ on the rug, ain’t never had much but a walkman and a bud
(ทิล เด coughin ออน เดอะ รัก , เอน เนฝเวอะ แฮ็ด มัช บัท ดา walkman แอ็นด อะ บัด)
My role model is gone, snortin’ up his drug, bad enough they want me to choke
(มาย โรล โม๊เด็ล อีส กอน , สนอร์ดิน อัพ ฮิส ดรัก , แบ็ด อินัฟ เด ว็อนท มี ทู โชค)
My boy just got poked in the throat, now its a R.I.P. Shirt in my coat
(มาย บอย จัซท ก็อท โพค อิน เดอะ ธโรท , เนา อิทซ ซา อาร์ ไอ พี เฌิท อิน มาย โคท)
Now I’m speedin’ reminiscin’, holdin’ my weed in never listen
(เนา แอม speedin reminiscin , โฮดดิน มาย วี อิน เนฝเวอะ ลิ๊สซึ่น)
If I see him and lift him and maybe that’ll even the score
(อิฟ ฟาย ซี ฮิม แอ็นด ลิฟท ฮิม แอ็นด เมบี แธดิลอีเฝ็น เดอะ ซโค)
And if not, then that’ll be me on the floor
(แอ็นด อิฟ น็อท , เด็น แธดิลบี มี ออน เดอะ ฟโล)

[Chorus x2 – 50 Cent [Then Tony Yayo]]
([ โครัซ x2 50 เซ็นท [ เด็น โทนี่ Yayo ] ])
Hate it or love, the underdog’s ontop
(เฮท อิท ออ ลัฝ , ดิ อันเดอะด็อก ontop)
And I’m gon’ shine homie until my heart stops
(แอ็นด แอม ก็อน ไฌน โฮมี อันทีล มาย ฮาท ซท็อพ)

Go ahead, envy me, I’m rap’s MVP
(โก อะเฮด , เอนฝิ มี , แอม แร็พ MVP)
And I ain’t goin’ no where so you can get to know me
(แอ็นด ดาย เอน โกอิน โน ฮแว โซ ยู แค็น เก็ท ทู โน มี)

[Verse 4 – Tony Yayo]
([ เฝิซ โฟว โทนี่ Yayo ])
I started out at fifteen, scared as hell
(ไอ ซทาท เอ้า แอ็ท ฟีฟทีน , ซคา แอ็ส เฮ็ล)
I took thirty off a pack and I made them sell
(ไอ ทุค เธอทิ ออฟฟ อะ แพ็ค แอ็นด ดาย เมด เฑ็ม เซ็ล)
As a youth, man I used to hustle for loot
(แอ็ส ซา ยูธ , แม็น นาย ยูซ ทู เฮสเซล ฟอ ลูท)
With that little duece duece and my triple fat goose
(วิฑ แดท ลิ๊ทเทิ่ล ดิวซ์ ดิวซ์ แอ็นด มาย ทริ๊พเพิ่ล แฟ็ท กูซ)
Sippin’ easy Jesus rockin’ the laces
(ซิบปิ่น อีสอิ จีสัซ รอคกิน เดอะ เลซ)
Mama with me and when she found my pieces
(มามะ วิฑ มี แอ็นด ฮเว็น ชี เฟานด มาย พีซ)
I look back on life and think God I bless
(ไอ ลุค แบ็ค ออน ไลฟ แอ็นด ธิงค ก็อด ดาย บเล็ซ)
We the best on the planet so forget the rest
(วี เดอะ เบ็ซท ออน เดอะ พแลนเอ็ท โซ เฟาะเกท เดอะ เร็ซท)

[Verse 5 – Young Buck]
([ เฝิซ ไฟท์ ยัง บัค ])
You know I’m still nice with my cooked game
(ยู โน แอม ซทิล ไน๊ซ์ วิฑ มาย คุ๊ค เกม)
Look mayn, its a hood thang thats why I’m loved in Brooklayn
(ลุค เมน , อิทซ ซา ฮุด เตง แด๊ท ฮไว แอม ลัฝ อิน Brooklayn)
I handle mine just like a real n*gga should
(ไอ แฮ๊นเดิ้ล ไมน จัซท ไลค เก ริแอ็ล เอ็น *gga เชิด)
If I do some time, homie I’m still all good
(อิฟ ฟาย ดู ซัม ไทม , โฮมี แอม ซทิล ออล เกิด)
Let me show what a thug that born to die
(เล็ท มี โฌ ว็อท ดา ธัก แดท บอน ทู ได)
I took the bullets outta 50 and put ’em in my four five
(ไอ ทุค เดอะ บูลเล็ท เอ๊าตา 50 แอ็นด พัท เอ็ม อิน มาย โฟ ไฟฝ)
And I ain’t even got my feet wet yet
(แอ็นด ดาย เอน อีเฝ็น ก็อท มาย ฟีท เว็ท เย็ท)
A seven figure n*gga who ain’t seen awards to check b*tch
(อะ เซฝเอ็น ฟีกยุร เอ็น *gga ฮู เอน ซีน อะวอด ทู เช็ค บี *tch)

[Chorus x2 – 50 Cent [Then Young Buck]]
([ โครัซ x2 50 เซ็นท [ เด็น ยัง บัค ] ])
Hate it or love, the underdog’s ontop
(เฮท อิท ออ ลัฝ , ดิ อันเดอะด็อก ontop)
And I’m gon’ shine homie until my heart stops
(แอ็นด แอม ก็อน ไฌน โฮมี อันทีล มาย ฮาท ซท็อพ)

Go ahead, envy me, I’m rap’s MVP
(โก อะเฮด , เอนฝิ มี , แอม แร็พ MVP)
And I ain’t goin’ no where so you can get to know me
(แอ็นด ดาย เอน โกอิน โน ฮแว โซ ยู แค็น เก็ท ทู โน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hate It or Love It คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น