เนื้อเพลง Rolling in The Deep คำอ่านไทย Wonderland

There’s a fire starting in my heart
(แดร์ ซา ไฟร ซทาททิง อิน มาย ฮาท)
Reaching a fever pitch and it’s bringing me out the dark
(รีชชิง อะ ฟีเฝอะ พิช แอ็นด อิทซ บริงกิง มี เอ้า เดอะ ดาค)
Finally, I can see you crystal clear
(ไฟแน็ลลิ , ไอ แค็น ซี ยู ครีซแท็ล คเลีย)
Go head and sell me out and I’ll lay your ship bare
(โก เฮ็ด แอ็นด เซ็ล มี เอ้า แอ็นด แอล เล ยุร ฌิพ แบ)

See how I’ll leave with every piece of you
(ซี เฮา แอล ลีฝ วิฑ เอฝริ พีซ อ็อฝ ยู)
Don’t underestimate the things that I will do
(ด้อนท์ อันเดอะเรซทิเมท เดอะ ธิง แดท ไอ วิล ดู)

There’s a fire starting in my heart
(แดร์ ซา ไฟร ซทาททิง อิน มาย ฮาท)
Reaching a fever pitch and its bringing me out the dark
(รีชชิง อะ ฟีเฝอะ พิช แอ็นด อิทซ บริงกิง มี เอ้า เดอะ ดาค)

The scars of your love remind me of us
(เดอะ ซคา อ็อฝ ยุร ลัฝ ริไมนด มี อ็อฝ อัซ)
They keep me thinking that we almost had it all
(เด คีพ มี ติ้งกิง แดท วี ออลโมซท แฮ็ด ดิท ออล)
The scars of your love, they leave me breathless
(เดอะ ซคา อ็อฝ ยุร ลัฝ , เด ลีฝ มี บเรธเล็ซ)
I can’t help feeling
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ ฟีลอิง)

We could have had it all
(วี เคิด แฮ็ฝ แฮ็ด ดิท ออล)
[You’re gonna wish you never had met me]
([ ยัวร์ กอนนะ วิฌ ยู เนฝเวอะ แฮ็ด เม็ท มี ])
Rolling in the deep
(โรลลิง อิน เดอะ ดีพ)
[Tears are gonna fall, rolling in the deep]
([ เทีย แซร์ กอนนะ ฟอล , โรลลิง อิน เดอะ ดีพ ])
You had my heart inside of your hand
(ยู แฮ็ด มาย ฮาท อีนไซด อ็อฝ ยุร แฮ็นด)
[You’re gonna wish you never had met me]
([ ยัวร์ กอนนะ วิฌ ยู เนฝเวอะ แฮ็ด เม็ท มี ])
And you played it to the beat
(แอ็นด ยู พเล ดิท ทู เดอะ บีท)
[Tears are gonna fall, rolling in the deep]
([ เทีย แซร์ กอนนะ ฟอล , โรลลิง อิน เดอะ ดีพ ])

Baby, I have no story to be told
(เบบิ , ไอ แฮ็ฝ โน ซโทริ ทู บี โทลด)
But I’ve heard one of you and I’m gonna make your head burn
(บัท แอฝ เฮิด วัน อ็อฝ ยู แอ็นด แอม กอนนะ เมค ยุร เฮ็ด เบิน)
Think of me in the depths of your despair
(ธิงค อ็อฝ มี อิน เดอะ เด็พธ อ็อฝ ยุร ดิซแพ)
Making a home down there, as mine sure won’t be shared
(เมคอิง อะ โฮม เดาน แดร์ , แอ็ส ไมน ฌุร ว็อนท บี เชย์)

[You’re gonna wish you never had met me]
([ ยัวร์ กอนนะ วิฌ ยู เนฝเวอะ แฮ็ด เม็ท มี ])
The scars of your love remind me of us
(เดอะ ซคา อ็อฝ ยุร ลัฝ ริไมนด มี อ็อฝ อัซ)
[Tears are gonna fall, rolling in the deep]
([ เทีย แซร์ กอนนะ ฟอล , โรลลิง อิน เดอะ ดีพ ])
They keep me thinking that we almost had it all
(เด คีพ มี ติ้งกิง แดท วี ออลโมซท แฮ็ด ดิท ออล)
[You’re gonna wish you never had met me]
([ ยัวร์ กอนนะ วิฌ ยู เนฝเวอะ แฮ็ด เม็ท มี ])
The scars of your love, they leave me breathless
(เดอะ ซคา อ็อฝ ยุร ลัฝ , เด ลีฝ มี บเรธเล็ซ)
[Tears are gonna fall, rolling in the deep]
([ เทีย แซร์ กอนนะ ฟอล , โรลลิง อิน เดอะ ดีพ ])
I can’t help feeling
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ ฟีลอิง)

We could have had it all
(วี เคิด แฮ็ฝ แฮ็ด ดิท ออล)
[You’re gonna wish you never had met me]
([ ยัวร์ กอนนะ วิฌ ยู เนฝเวอะ แฮ็ด เม็ท มี ])
Rolling in the deep
(โรลลิง อิน เดอะ ดีพ)
[Tears are gonna fall, rolling in the deep]
([ เทีย แซร์ กอนนะ ฟอล , โรลลิง อิน เดอะ ดีพ ])
You had my heart inside of your hand
(ยู แฮ็ด มาย ฮาท อีนไซด อ็อฝ ยุร แฮ็นด)
[You’re gonna wish you never had met me]
([ ยัวร์ กอนนะ วิฌ ยู เนฝเวอะ แฮ็ด เม็ท มี ])
And you played it to the beat
(แอ็นด ยู พเล ดิท ทู เดอะ บีท)
[Tears are gonna fall, rolling in the deep]
([ เทีย แซร์ กอนนะ ฟอล , โรลลิง อิน เดอะ ดีพ ])

Could have had it all
(เคิด แฮ็ฝ แฮ็ด ดิท ออล)
Rolling in the deep
(โรลลิง อิน เดอะ ดีพ)
You had my heart inside of your hand
(ยู แฮ็ด มาย ฮาท อีนไซด อ็อฝ ยุร แฮ็นด)
But you played it with a beating
(บัท ยู พเล ดิท วิฑ อะ บืดิงสฺ)

Throw your soul through every open door
(ธโร ยุร โซล ธรู เอฝริ โอเพ็น โด)
Count your blessings to find what you look for
(เคานท ยุร บเลซซิง ทู ไฟนด ว็อท ยู ลุค ฟอ)
Turn my sorrow into treasured gold
(เทิน มาย ซอโร อีนทุ ทเรฉเออะ โกลด)
You pay me back in kind and reap just what you sow
(ยู เพ มี แบ็ค อิน ไคนด แอ็นด รีพ จัซท ว็อท ยู เซา)

[You’re gonna wish you never had met me]
([ ยัวร์ กอนนะ วิฌ ยู เนฝเวอะ แฮ็ด เม็ท มี ])
We could have had it all
(วี เคิด แฮ็ฝ แฮ็ด ดิท ออล)
[Tears are gonna fall, rolling in the deep]
([ เทีย แซร์ กอนนะ ฟอล , โรลลิง อิน เดอะ ดีพ ])
We could have had it all
(วี เคิด แฮ็ฝ แฮ็ด ดิท ออล)
[You’re gonna wish you never had met me]
([ ยัวร์ กอนนะ วิฌ ยู เนฝเวอะ แฮ็ด เม็ท มี ])
It all, it all, it all
(อิท ดอร์ , อิท ดอร์ , อิท ดอร์)
[Tears are gonna fall, rolling in the deep]
([ เทีย แซร์ กอนนะ ฟอล , โรลลิง อิน เดอะ ดีพ ])

We could have had it all
(วี เคิด แฮ็ฝ แฮ็ด ดิท ออล)
[You’re gonna wish you never had met me]
([ ยัวร์ กอนนะ วิฌ ยู เนฝเวอะ แฮ็ด เม็ท มี ])
Rolling in the deep
(โรลลิง อิน เดอะ ดีพ)
[Tears are gonna fall, rolling in the deep]
([ เทีย แซร์ กอนนะ ฟอล , โรลลิง อิน เดอะ ดีพ ])
You had my heart inside of your hand
(ยู แฮ็ด มาย ฮาท อีนไซด อ็อฝ ยุร แฮ็นด)
[You’re gonna wish you never had met me]
([ ยัวร์ กอนนะ วิฌ ยู เนฝเวอะ แฮ็ด เม็ท มี ])
And you played it to the beat
(แอ็นด ยู พเล ดิท ทู เดอะ บีท)
[Tears are gonna fall, rolling in the deep]
([ เทีย แซร์ กอนนะ ฟอล , โรลลิง อิน เดอะ ดีพ ])

Could have had it all
(เคิด แฮ็ฝ แฮ็ด ดิท ออล)
[You’re gonna wish you never had met me]
([ ยัวร์ กอนนะ วิฌ ยู เนฝเวอะ แฮ็ด เม็ท มี ])
Rolling in the deep
(โรลลิง อิน เดอะ ดีพ)
[Tears are gonna fall, rolling in the deep]
([ เทีย แซร์ กอนนะ ฟอล , โรลลิง อิน เดอะ ดีพ ])
You had my heart inside of your hand
(ยู แฮ็ด มาย ฮาท อีนไซด อ็อฝ ยุร แฮ็นด)

But you played it
(บัท ยู พเล ดิท)
You played it
(ยู พเล ดิท)
You played it
(ยู พเล ดิท)
You played it to the beat
(ยู พเล ดิท ทู เดอะ บีท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rolling in The Deep คำอ่านไทย Wonderland

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น