เนื้อเพลง If Only คำอ่านไทย Rod Stewart

If only I’d have listened to all of my closest friends
(อิฟ โอ๊นลี่ อาย แฮ็ฝ ลิ๊สซึ่น ทู ออล อ็อฝ มาย โคลสเอส ฟเร็นด)
and knew that it was over and the party had to end
(แอ็นด นยู แดท ดิธ วอส โอเฝอะ แอ็นด เดอะ พาทิ แฮ็ด ทู เอ็นด)
If only I’d have noticed the sadness in her eyes
(อิฟ โอ๊นลี่ อาย แฮ็ฝ โนทิซ เดอะ แซดเน็ซ ซิน เฮอ ไอ)
she’d still be in my arms tonight, if only
(ชี ซทิล บี อิน มาย อาม ทุไนท , อิฟ โอ๊นลี่)

If only I’d have realized the unimportance of being cool
(อิฟ โอ๊นลี่ อาย แฮ็ฝ รีแอะไลส ดิ unimportance อ็อฝ บีอิง คูล)
to give a kiss and maybe just say ” Darlin’ I love you ”
(ทู กิฝ อะ คิซ แซน เมบี จัซท เซ ” ดาร์ลิน นาย ลัฝ ยู “)
If only I’d said I’m sorry I’d have been a much better man
(อิฟ โอ๊นลี่ อาย เซ็ด แอม ซอริ อาย แฮ็ฝ บีน อะ มัช เบทเทอะ แม็น)
she’d still be in my arms tonight, if only
(ชี ซทิล บี อิน มาย อาม ทุไนท , อิฟ โอ๊นลี่)

There’s an emptiness that fills my heart now that she’s not here
(แดร์ แอน เอมทิเน็ซ แดท ฟิล มาย ฮาท เนา แดท ชี น็อท เฮียร)
I loved her more than my own life something I’ve always feared, if only
(ไอ ลัฝ เฮอ โม แฑ็น มาย โอน ไลฟ ซัมติง แอฝ ออลเว เฟีย , อิฟ โอ๊นลี่)

If only I’d come home at night instead of stayin’ out for one more drink
(อิฟ โอ๊นลี่ อาย คัม โฮม แอ็ท ไนท อินซเทด อ็อฝ สเตยิน เอ้า ฟอ วัน โม ดริงค)
If only I’d been unconcerned what the other guys may think
(อิฟ โอ๊นลี่ อาย บีน อันค็อนเซิน ว็อท ดิ อัฑเออะ ไก เม ธิงค)
If only I’d a held her tight but I guess it’s too late now
(อิฟ โอ๊นลี่ อาย อะ เฮ็ลด เฮอ ไทท บัท ไอ เก็ซ อิทซ ทู เลท เนา)
Oh how blind could one man be, if only
(โอ เฮา บไลนด เคิด วัน แม็น บี , อิฟ โอ๊นลี่)

Whoa oh but I will not be sad after all the fun we’ve had
(โว้ว โอ บัท ไอ วิล น็อท บี แซ็ด อาฟเทอะ ออล เดอะ ฟัน หวีบ แฮ็ด)
You live some and you learn some, if only
(ยู ไลฝ ซัม แอ็นด ยู เลิน ซัม , อิฟ โอ๊นลี่)

If only I could convince her the importance of one more chance
(อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด ค็อนฝีนซ เฮอ ดิ อิมพอแท็นซ อ็อฝ วัน โม ชานซ)
If only God would allow me one more celestial dance
(อิฟ โอ๊นลี่ ก็อด เวิด แอ็ลเลา มี วัน โม ซิเลซแช็ล ดานซ)
If only I had the nerve to call her up and tell her how I feel
(อิฟ โอ๊นลี่ ไอ แฮ็ด เดอะ เนิฝ ทู คอล เฮอ อัพ แอ็นด เท็ล เฮอ เฮา ไอ ฟีล)
She’d still be in my arms tonight, if only
(ชี ซทิล บี อิน มาย อาม ทุไนท , อิฟ โอ๊นลี่)

But it’s only love and love ain’t real it’s only a four letter word
(บัท อิทซ โอ๊นลี่ ลัฝ แอ็นด ลัฝ เอน ริแอ็ล อิทซ โอ๊นลี่ อะ โฟ เลทเทอะ เวิด)
We spend half our lives chasing after it how wonderf ‘lly absurd, if only
(วี ซเพ็นด ฮาล์ฟ เอ๊า ไลฝ เชซิง อาฟเทอะ อิท เฮา wonderf lly แอ็บเซิด , อิฟ โอ๊นลี่)

Whoa whoa but I will not be sad after all the fun we had
(โว้ว โว้ว บัท ไอ วิล น็อท บี แซ็ด อาฟเทอะ ออล เดอะ ฟัน วี แฮ็ด)
You live some and you learn some
(ยู ไลฝ ซัม แอ็นด ยู เลิน ซัม)
Whoa but I will not be sad after all the fun that we had
(โว้ว บัท ไอ วิล น็อท บี แซ็ด อาฟเทอะ ออล เดอะ ฟัน แดท วี แฮ็ด)
You live some and you learn some, you learn some
(ยู ไลฝ ซัม แอ็นด ยู เลิน ซัม , ยู เลิน ซัม)
If only
(อิฟ โอ๊นลี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If Only คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น