เนื้อเพลง Take Care คำอ่านไทย Drake feat Rihanna

[Rihanna]
([ รีอานน่า ])
Know you’ve been hurt by someone else
(โน ยู๊ฟ บีน เฮิท ไบ ซัมวัน เอ็ลซ)
I can tell by the way you carry yourself
(ไอ แค็น เท็ล ไบ เดอะ เว ยู แคริ ยุรเซลฟ)
If you let me, here’s what I’ll do
(อิฟ ยู เล็ท มี , เฮียร ว็อท แอล ดู)
I’ll take care of you
(แอล เทค แค อ็อฝ ยู)
I’ve loved and I’ve lost
(แอฝ ลัฝ แอ็นด แอฝ ล็อซท)

[Drake: Verse 1]
([ เดรก : เฝิซ วัน ])
I’ve asked about you and they’ve told me things
(แอฝ อาซค อะเบาท ยู แอ็นด เดวฟ โทลด มี ธิง)
But my mind didn’t change, I still the feel the same
(บัท มาย ไมนด ดิ๊นอิน เชนจ , ไอ ซทิล เดอะ ฟีล เดอะ เซม)
What’s a life with no fun? please don’t be so ashamed
(ว็อท ซา ไลฟ วิฑ โน ฟัน พลีส ด้อนท์ บี โซ อะเฌมด)
I’ve had mine, you’ve had yours, we both know
(แอฝ แฮ็ด ไมน , ยู๊ฟ แฮ็ด ยุร , วี โบธ โน)
We know, they don’t get you like I will
(วี โน , เด ด้อนท์ เก็ท ยู ไลค ไก วิล)
My only wish is I die real
(มาย โอ๊นลี่ วิฌ อีส ซาย ได ริแอ็ล)
Cause that truth hurts, and those lies heal
(คอส แดท ทรูธ เฮิท , แอ็นด โฑส ไล ฮีล)
And you can’t sleep thinking that he lies still
(แอ็นด ยู แค็นท ซลีพ ติ้งกิง แดท ฮี ไล ซทิล)
So you cry still, tears all in the pillow case
(โซ ยู คไร ซทิล , เทีย ซอร์ อิน เดอะ พีลโล เคซ)
Big girls all get a little taste
(บิก เกิล ซอร์ เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เทซท)
Pushing me away so I give her space
(พุฌอิง มี อะเว โซ ไอ กิฝ เฮอ ซเพซ)
Dealing with a heart that I didn’t break
(ดีลลิง วิฑ อะ ฮาท แดท ไอ ดิ๊นอิน บเรค)
I’ll be there for you, I will care for you
(แอล บี แดร์ ฟอ ยู , ไอ วิล แค ฟอ ยู)
I keep thanking you, just don’t know
(ไอ คีพ แต้งคิง ยู , จัซท ด้อนท์ โน)
Try to run from that, say you’re done with that
(ทไร ทู รัน ฟร็อม แดท , เซ ยัวร์ ดัน วิฑ แดท)
On your face girl, it just don’t show
(ออน ยุร เฟซ เกิล , อิท จัซท ด้อนท์ โฌ)
When you’re ready, just say you’re ready
(ฮเว็น ยัวร์ เรดอิ , จัซท เซ ยัวร์ เรดอิ)
When all the baggage just ain’t as heavy
(ฮเว็น ออล เดอะ แบกกิจ จัซท เอน แอ็ส เฮฝอิ)
And the parties over, just don’t forget me
(แอ็นด เดอะ พาร์ที โอเฝอะ , จัซท ด้อนท์ เฟาะเกท มี)
We’ll change the pace and we’ll just go slow
(เว็ล เชนจ เดอะ เพซ แอ็นด เว็ล จัซท โก ซโล)
Won’t ever have to worry,
(ว็อนท เอฝเออะ แฮ็ฝ ทู เวอริ ,)
You won’t ever have to hide
(ยู ว็อนท เอฝเออะ แฮ็ฝ ทู ไฮด)
If you’ve seen all my mistakes
(อิฟ ยู๊ฟ ซีน ออล มาย มิซเทค)
So look me in my eyes
(โซ ลุค มี อิน มาย ไอ)

[Rihanna]
([ รีอานน่า ])
Cause if you let me, here’s what I’ll do
(คอส อิฟ ยู เล็ท มี , เฮียร ว็อท แอล ดู)
I’ll take care of you
(แอล เทค แค อ็อฝ ยู)
I’ve loved and I’ve lost
(แอฝ ลัฝ แอ็นด แอฝ ล็อซท)

[Drake: Verse 2]
([ เดรก : เฝิซ ทู ])
It’s my birthday, I get high if I want to
(อิทซ มาย เบริ์ดเดย์ , ไอ เก็ท ไฮ อิฟ ฟาย ว็อนท ทู)
Can’t deny that I want you, but I lie if have to
(แค็นท ดิไน แดท ไอ ว็อนท ยู , บัท ไอ ไล อิฟ แฮ็ฝ ทู)
Cause you don’t say you love me
(คอส ยู ด้อนท์ เซ ยู ลัฝ มี)
To your friend when they ask you
(ทู ยุร ฟเร็นด ฮเว็น เด อาซค ยู)
Even though we both know that you do [you do]
(อีเฝ็น โธ วี โบธ โน แดท ยู ดู [ ยู ดู ])
One time, been in love one time
(วัน ไทม , บีน อิน ลัฝ วัน ไทม)
You and all your girls in the club one time
(ยู แอ็นด ออล ยุร เกิล ซิน เดอะ คลับ วัน ไทม)
All so convinced that you’re following your heart
(ออล โซ ค็อนฝีนซ แดท ยัวร์ ฟอลโละอิง ยุร ฮาท)
Cause your mind don’t control what it does sometimes
(คอส ยุร ไมนด ด้อนท์ ค็อนทโรล ว็อท ดิธ โด ซัมไทม์)
We all have our nights though, don’t be so ashamed
(วี ออล แฮ็ฝ เอ๊า ไนท โธ , ด้อนท์ บี โซ อะเฌมด)
I’ve had mine, you’ve had yours, we both know
(แอฝ แฮ็ด ไมน , ยู๊ฟ แฮ็ด ยุร , วี โบธ โน)
We know, you hate being alone
(วี โน , ยู เฮท บีอิง อะโลน)
You ain’t the only one
(ยู เอน ดิ โอ๊นลี่ วัน)
You hate the fact that you bought the dream
(ยู เฮท เดอะ แฟ็คท แดท ยู บอท เดอะ ดรีม)
And they sold you one
(แอ็นด เด โซลด ยู วัน)
You love your friends but somebody shoulda told you somin’ to save you
(ยู ลัฝ ยุร ฟเร็นด บัท ซัมบอดี้ โช๊วดา โทลด ยู somin ทู เซฝ ยู)
Instead they said,
(อินซเทด เด เซ็ด ,)

[Dont tell me, I don’t care, if you hurt]
([ ด้อนท์ เท็ล มี , ไอ ด้อนท์ แค , อิฟ ยู เฮิท ])
[I don’t tell you, you don’t care]
([ ไอ ด้อนท์ เท็ล ยู , ยู ด้อนท์ แค ])

[Rihanna]
([ รีอานน่า ])
Know you’ve been hurt by someone else
(โน ยู๊ฟ บีน เฮิท ไบ ซัมวัน เอ็ลซ)
I can tell by the way you carry yourself
(ไอ แค็น เท็ล ไบ เดอะ เว ยู แคริ ยุรเซลฟ)
If you let me, here’s what I’ll do
(อิฟ ยู เล็ท มี , เฮียร ว็อท แอล ดู)
I’ll take care of you
(แอล เทค แค อ็อฝ ยู)
I’ve loved and I’ve lost
(แอฝ ลัฝ แอ็นด แอฝ ล็อซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take Care คำอ่านไทย Drake feat Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น