เนื้อเพลง Heartbeat คำอ่านไทย Daniel K

Baby, baby, can you hear my heart
(เบบิ , เบบิ , แค็น ยู เฮีย มาย ฮาท)
Baby want you see will start
(เบบิ ว็อนท ยู ซี วิล ซทาท)
Do you want to see my perfect body
(ดู ยู ว็อนท ทู ซี มาย เพ๊อร์เฟ็คท บอดอิ)
Baby come let’s have a party
(เบบิ คัม เล็ท แฮ็ฝ อะ พาทิ)

Don’t tell me lies, [donดt tell me lies]
(ด้อนท์ เท็ล มี ไล , [ donดt เท็ล มี ไล ])
Like a devil in disguise
(ไลค เก เด๊ฝิ้ล อิน ดิซไกส)

Oh every night and baby every day
(โอ เอฝริ ไนท แอ็นด เบบิ เอฝริ เด)
I hear what my heart will say
(ไอ เฮีย ว็อท มาย ฮาท วิล เซ)
You sexy sexy Girl
(ยู เซคซิ เซคซิ เกิล)
I show you a brandnew world
(ไอ โฌ ยู อะ brandnew เวิลด)
Don’t tell me lies, [donดt tell me lies]
(ด้อนท์ เท็ล มี ไล , [ donดt เท็ล มี ไล ])
Like a devil in disguise
(ไลค เก เด๊ฝิ้ล อิน ดิซไกส)

ref.
(ref)
I hear your heart beat heart beat, next to mine
(ไอ เฮีย ยุร ฮาท บีท ฮาท บีท , เน็คซท ทู ไมน)
I feel your love feel, love feel, all the time
(ไอ ฟีล ยุร ลัฝ ฟีล , ลัฝ ฟีล , ออล เดอะ ไทม)
I hear your heart beat heart beat, night and day
(ไอ เฮีย ยุร ฮาท บีท ฮาท บีท , ไนท แอ็นด เด)
I hear your love beat, love beat, call my made
(ไอ เฮีย ยุร ลัฝ บีท , ลัฝ บีท , คอล มาย เมด)
Don’t tell me lies, like a devil in disguise
(ด้อนท์ เท็ล มี ไล , ไลค เก เด๊ฝิ้ล อิน ดิซไกส)

Baby, baby come me doctor love
(เบบิ , เบบิ คัม มี ดอคเทอะ ลัฝ)
Baby I can’t get enough
(เบบิ ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ)
Oh better, thank you matter
(โอ เบทเทอะ , แธ็งค ยู แมทเทอะ)
Do you want to play a game?
(ดู ยู ว็อนท ทู พเล อะ เกม)
Don’t tell me lies, [donดt tell me lies]
(ด้อนท์ เท็ล มี ไล , [ donดt เท็ล มี ไล ])
Like a devil in disguise
(ไลค เก เด๊ฝิ้ล อิน ดิซไกส)

ref.
(ref)
I hear your heart beat heart beat, next to mine
(ไอ เฮีย ยุร ฮาท บีท ฮาท บีท , เน็คซท ทู ไมน)
I feel your love feel, love feel, all the time
(ไอ ฟีล ยุร ลัฝ ฟีล , ลัฝ ฟีล , ออล เดอะ ไทม)
I hear your heart beat heart beat, night and day
(ไอ เฮีย ยุร ฮาท บีท ฮาท บีท , ไนท แอ็นด เด)
I hear your love beat, love beat, call my made
(ไอ เฮีย ยุร ลัฝ บีท , ลัฝ บีท , คอล มาย เมด)
Don’t tell me lies, like a devil in disguise
(ด้อนท์ เท็ล มี ไล , ไลค เก เด๊ฝิ้ล อิน ดิซไกส)

ROCK’N’ROLL !
(รอคนาโรล !)

ref.
(ref)
I hear your heart beat heart beat, next to mine
(ไอ เฮีย ยุร ฮาท บีท ฮาท บีท , เน็คซท ทู ไมน)
I feel your love feel, love feel, all the time
(ไอ ฟีล ยุร ลัฝ ฟีล , ลัฝ ฟีล , ออล เดอะ ไทม)
I hear your heart beat heart beat, night and day
(ไอ เฮีย ยุร ฮาท บีท ฮาท บีท , ไนท แอ็นด เด)
I hear your love beat, love beat, call my made
(ไอ เฮีย ยุร ลัฝ บีท , ลัฝ บีท , คอล มาย เมด)
Don’t tell me lies, like a devil in disguise
(ด้อนท์ เท็ล มี ไล , ไลค เก เด๊ฝิ้ล อิน ดิซไกส)
Don’t tell me lies, like a devil in disguise
(ด้อนท์ เท็ล มี ไล , ไลค เก เด๊ฝิ้ล อิน ดิซไกส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heartbeat คำอ่านไทย Daniel K

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น