เนื้อเพลง Jealous Again คำอ่านไทย The Black Crowes

Cheat the odds that made you
(ชีท ดิ อ๊อดด แดท เมด ยู)
Brave to try to gamble at times
(บเรฝ ทู ทไร ทู แก๊มเบิ้ล แอ็ท ไทม)
Well I feel like dirty laundry
(เว็ล ไอ ฟีล ไลค เดอทิ ลอนดริ)
Sending sickness on down the line
(เซนดิ้ง ซีคเน็ซ ออน เดาน เดอะ ไลน)
Tell you why
(เท็ล ยู ฮไว)

Cause I’m jealous, jealous again
(คอส แอม เจลอัซ , เจลอัซ อะเกน)
Thought it time I let you in
(ธอท ดิธ ไทม ไอ เล็ท ยู อิน)
Yeah, I’m jealous, jealous again
(เย่ , แอม เจลอัซ , เจลอัซ อะเกน)
Got no time, baby
(ก็อท โน ไทม , เบบิ)

Always drunk on Sunday
(ออลเว ดรังค ออน ซันดิ)
Try’n to feel like I’m at home
(Tryn ทู ฟีล ไลค แอม แอ็ท โฮม)
Smell the gasoline burning
(ซเม็ล เดอะ แกซโอะลีน เบรินนิง)
Boys out feeling nervous and cold
(บอย เอ้า ฟีลอิง เนอฝัซ แซน โคลด)

[Repeat 1st Chorus]
([ ริพีท 1st โครัซ ])

Stop, understand me
(ซท็อพ , อันเดิซแทนด มี)
I ain’t afraid of losing face
(ไอ เอน อัฟเรด อ็อฝ โรซิง เฟซ)
Stop, understand me
(ซท็อพ , อันเดิซแทนด มี)
I ain’t afraid of ever losing faith in you
(ไอ เอน อัฟเรด อ็อฝ เอฝเออะ โรซิง เฟธ อิน ยู)

Never felt like smiling
(เนฝเวอะ เฟ็ลท ไลค ซไมลอิง)
Sugar wanna’ kill me yet
(ฌูกเออะ วอนนา คิล มี เย็ท)
Find me loose lipped and laughing
(ไฟนด มี ลูซ lipped แอ็นด ลาฟอิง)
Singing songs ain’t got no regrets
(ซิงกิง ซ็อง เอน ก็อท โน ริกเรท)

[Repeat 1st and 2nd Chrous]
([ ริพีท 1st แอ็นด 2nd คอรัส ])

Don’t you think I want to
(ด้อนท์ ยู ธิงค ไอ ว็อนท ทู)
Don’t you think I would
(ด้อนท์ ยู ธิงค ไอ เวิด)
Don’t you think I’d tell you baby
(ด้อนท์ ยู ธิงค อาย เท็ล ยู เบบิ)
If I only could
(อิฟ ฟาย โอ๊นลี่ เคิด)
Am I acting crazy
(แอ็ม ไอ แอคทิง คเรสิ)
Am I just too proud
(แอ็ม ไอ จัซท ทู พเราด)
Am I just plain lazy
(แอ็ม ไอ จัซท พเลน เลสิ)
Am I, Am I, Am I, ever
(แอ็ม ไอ , แอ็ม ไอ , แอ็ม ไอ , เอฝเออะ)

[Repeat 1st Chorus]
([ ริพีท 1st โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jealous Again คำอ่านไทย The Black Crowes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น