เนื้อเพลง Cornbread คำอ่านไทย Dave Matthews Band

Dancing with the devil ’round a fire
(แด็นซิง วิฑ เดอะ เด๊ฝิ้ล เรานด อะ ไฟร)
Mess your mama bed for a little more magic
(เมซ ยุร มามะ เบ็ด ฟอ รา ลิ๊ทเทิ่ล โม แมจอิค)
Make you want to run around naked
(เมค ยู ว็อนท ทู รัน อะเรานด เนคิด)
Cause you know it look good on you
(คอส ยู โน อิท ลุค เกิด ออน ยู)
But you ain’t never had my corn bread
(บัท ยู เอน เนฝเวอะ แฮ็ด มาย คอน บเร็ด)
Little bit of heaven and a little bit of
(ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เฮฝเอ็น แอ็นด อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ)
Cut it down the middle, open wide, and jump right in
(คัท ดิธ เดาน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล , โอเพ็น ไวด , แอ็นด จัมพ ไรท อิน)

Seen you there behind the miller’s shed
(ซีน ยู แดร์ บิไฮนด เดอะ มีลเลอะ ชี)
Your dirty little boy, you giving him head
(ยุร เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล บอย , ยู กีฝวิง ฮิม เฮ็ด)
Come up, come down, and know instead
(คัม อัพ , คัม เดาน , แอ็นด โน อินซเทด)
That the joy is steeped with sin
(แดท เดอะ จอย อีส ซทีพ วิฑ ซิน)
All he want to do is go down on you
(ออล ฮี ว็อนท ทู ดู อีส โก เดาน ออน ยู)
And all he want to do is go down on you
(แอ็นด ออล ฮี ว็อนท ทู ดู อีส โก เดาน ออน ยู)
All he want to do is go down on you
(ออล ฮี ว็อนท ทู ดู อีส โก เดาน ออน ยู)
But the joy is steeped with sin
(บัท เดอะ จอย อีส ซทีพ วิฑ ซิน)

It soars inside my soul because of you
(อิท โซ อีนไซด มาย โซล บิคอส สับ ยู)
All that innocence that you inspire
(ออล แดท อีนโนะเซ็นซ แดท ยู อินซไพร)
You know you are as heaven intended you
(ยู โน ยู อาร์ แอ็ส เฮฝเอ็น อินเทนด ยู)
Open up your lovely flower
(โอเพ็น อัพ ยุร ลัฝลิ ฟเลาเออะ)

Dancing with the devil ’round a fire
(แด็นซิง วิฑ เดอะ เด๊ฝิ้ล เรานด อะ ไฟร)
Mess your mama bed for a little more magic
(เมซ ยุร มามะ เบ็ด ฟอ รา ลิ๊ทเทิ่ล โม แมจอิค)
Make you want to run around naked
(เมค ยู ว็อนท ทู รัน อะเรานด เนคิด)
Cause you know it look good on you
(คอส ยู โน อิท ลุค เกิด ออน ยู)
But you ain’t never had my corn bread
(บัท ยู เอน เนฝเวอะ แฮ็ด มาย คอน บเร็ด)
Little bit of heaven and a little bit of
(ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เฮฝเอ็น แอ็นด อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ)
Cut it down the middle, open wide, and jump right in
(คัท ดิธ เดาน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล , โอเพ็น ไวด , แอ็นด จัมพ ไรท อิน)

It soars inside my soul because of you
(อิท โซ อีนไซด มาย โซล บิคอส สับ ยู)
All that innocence that you inspire
(ออล แดท อีนโนะเซ็นซ แดท ยู อินซไพร)
You know you are as heaven intended you
(ยู โน ยู อาร์ แอ็ส เฮฝเอ็น อินเทนด ยู)
Open up that lovely flower
(โอเพ็น อัพ แดท ลัฝลิ ฟเลาเออะ)

The love inside of your head
(เดอะ ลัฝ อีนไซด อ็อฝ ยุร เฮ็ด)
With the love inside my head
(วิฑ เดอะ ลัฝ อีนไซด มาย เฮ็ด)
All that we need to make love happen
(ออล แดท วี นีด ทู เมค ลัฝ แฮพเพ็น)
Love inside your head
(ลัฝ อีนไซด ยุร เฮ็ด)
Love inside of my head
(ลัฝ อีนไซด อ็อฝ มาย เฮ็ด)
All that we need to make this happen
(ออล แดท วี นีด ทู เมค ดีซ แฮพเพ็น)

It soars inside my soul because of you
(อิท โซ อีนไซด มาย โซล บิคอส สับ ยู)
All this innocence that you inspire
(ออล ดีซ อีนโนะเซ็นซ แดท ยู อินซไพร)
You know you are as heaven intended you
(ยู โน ยู อาร์ แอ็ส เฮฝเอ็น อินเทนด ยู)
Open up your lovely flower
(โอเพ็น อัพ ยุร ลัฝลิ ฟเลาเออะ)

The love inside your head
(เดอะ ลัฝ อีนไซด ยุร เฮ็ด)
The love inside my head
(เดอะ ลัฝ อีนไซด มาย เฮ็ด)
All that we need to make this happen
(ออล แดท วี นีด ทู เมค ดีซ แฮพเพ็น)
The love inside your head
(เดอะ ลัฝ อีนไซด ยุร เฮ็ด)
The love inside of my head
(เดอะ ลัฝ อีนไซด อ็อฝ มาย เฮ็ด)
All that we need to make love happen
(ออล แดท วี นีด ทู เมค ลัฝ แฮพเพ็น)
The love inside your head
(เดอะ ลัฝ อีนไซด ยุร เฮ็ด)
The love inside of my head
(เดอะ ลัฝ อีนไซด อ็อฝ มาย เฮ็ด)
All that we need to make it happen
(ออล แดท วี นีด ทู เมค อิท แฮพเพ็น)
The love inside your head
(เดอะ ลัฝ อีนไซด ยุร เฮ็ด)
The love inside my head
(เดอะ ลัฝ อีนไซด มาย เฮ็ด)
All that we need
(ออล แดท วี นีด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cornbread คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น