เนื้อเพลง Price to Play คำอ่านไทย Staind

Failed to see,
(เฟล ทู ซี ,)
How destructive we can be.
(เฮา ดิซทรัคทิฝ วี แค็น บี)
Taking without giving back,
(เทคอิง วิเฑาท กีฝวิง แบ็ค ,)
Till the damage can be seen,
(ทิล เดอะ แดมอิจ แค็น บี ซีน ,)
Can you see?
(แค็น ยู ซี)
Can you see?
(แค็น ยู ซี)

The more you take,
(เดอะ โม ยู เทค ,)
The more you blame,
(เดอะ โม ยู บเลม ,)
But everything still feels the same.
(บัท เอ๊วี่ติง ซทิล ฟีล เดอะ เซม)
The more you hurt,
(เดอะ โม ยู เฮิท ,)
The more you scream,
(เดอะ โม ยู ซครีม ,)
The price you pay to play the game,
(เดอะ พไรซ ยู เพ ทู พเล เดอะ เกม ,)
Then all you see,
(เด็น ออล ยู ซี ,)
And all you gain,
(แอ็นด ออล ยู เกน ,)
And all you step on with the shame,
(แอ็นด ออล ยู ซเท็พ ออน วิฑ เดอะ เฌม ,)
There are no rules,
(แดร์ อาร์ โน รูล ,)
No one to blame,
(โน วัน ทู บเลม ,)
The price to play the game.
(เดอะ พไรซ ทู พเล เดอะ เกม)

Empathy, the chosen way to be,
(เอมแพทซี , เดอะ โชเซ่น เว ทู บี ,)
Blindly look the other way,
(บไลนดลิ ลุค ดิ อัฑเออะ เว ,)
While you waste away with me,
(ฮไวล ยู เวซท อะเว วิฑ มี ,)
Can you see?
(แค็น ยู ซี)
Can you see?
(แค็น ยู ซี)

The more you take,
(เดอะ โม ยู เทค ,)
The more you blame,
(เดอะ โม ยู บเลม ,)
But everything still feels the same.
(บัท เอ๊วี่ติง ซทิล ฟีล เดอะ เซม)
The more you hurt,
(เดอะ โม ยู เฮิท ,)
The more you scream,
(เดอะ โม ยู ซครีม ,)
The price you pay to play the game,
(เดอะ พไรซ ยู เพ ทู พเล เดอะ เกม ,)
Then all you see,
(เด็น ออล ยู ซี ,)
And all you gain,
(แอ็นด ออล ยู เกน ,)
And all you step on with the shame,
(แอ็นด ออล ยู ซเท็พ ออน วิฑ เดอะ เฌม ,)
There are no rules,
(แดร์ อาร์ โน รูล ,)
No one to blame,
(โน วัน ทู บเลม ,)
The price to play the game.
(เดอะ พไรซ ทู พเล เดอะ เกม)

What you pay to play the game,
(ว็อท ยู เพ ทู พเล เดอะ เกม ,)
What you pay to play the game,
(ว็อท ยู เพ ทู พเล เดอะ เกม ,)
What you pay to play the game,
(ว็อท ยู เพ ทู พเล เดอะ เกม ,)
WHAT YOU PAY TO PLAY THE GAME!
(ว็อท ยู เพ ทู พเล เดอะ เกม !)

The more you take,
(เดอะ โม ยู เทค ,)
The more you blame,
(เดอะ โม ยู บเลม ,)
But everything still feels the same.
(บัท เอ๊วี่ติง ซทิล ฟีล เดอะ เซม)
The more you hurt,
(เดอะ โม ยู เฮิท ,)
The more you scream,
(เดอะ โม ยู ซครีม ,)
The price you pay to play the game,
(เดอะ พไรซ ยู เพ ทู พเล เดอะ เกม ,)
Then all you see,
(เด็น ออล ยู ซี ,)
And all you gain,
(แอ็นด ออล ยู เกน ,)
And all you step on with the shame,
(แอ็นด ออล ยู ซเท็พ ออน วิฑ เดอะ เฌม ,)
There are no rules,
(แดร์ อาร์ โน รูล ,)
No one to blame,
(โน วัน ทู บเลม ,)
The price to play the game.
(เดอะ พไรซ ทู พเล เดอะ เกม)

WHAT YOU PAY TO PLAY THE GAME!,
(ว็อท ยู เพ ทู พเล เดอะ เกม ! ,)
WHAT YOU PAY TO PLAY THE GAME!,
(ว็อท ยู เพ ทู พเล เดอะ เกม ! ,)
WHAT YOU PAY TO PLAY THE GAME!,
(ว็อท ยู เพ ทู พเล เดอะ เกม ! ,)
WHAT YOU PAY TO PLAY THE GAME!
(ว็อท ยู เพ ทู พเล เดอะ เกม !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Price to Play คำอ่านไทย Staind

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น