เนื้อเพลง Captain Jack คำอ่านไทย Billy Joel

Saturday night and you’re still hangin’ around
(แซทเออะดิ ไนท แอ็นด ยัวร์ ซทิล แฮนจิ้นอะเรานด)
Tired of livin’ in your one-horse town
(ไทร อ็อฝ ลีฝอิน อิน ยุร วัน ฮอซ ทาวน์)
Like to find a little hole in the ground
(ไลค ทู ไฟนด อะ ลิ๊ทเทิ่ล โฮล อิน เดอะ กเรานด)
For a while
(ฟอ รา ฮไวล)

So you go to the village in your tie-dye jeans
(โซ ยู โก ทู เดอะ ฝีลลิจ อิน ยุร ไท ได จีน)
And you stare at the junkies and the closet queens
(แอ็นด ยู ซแท แอ็ท เดอะ จังคี แซน เดอะ คลอสเอ็ท ควีน)
It’s just like some pornographic magazine
(อิทซ จัซท ไลค ซัม พอโนะกแรฟอิค แมกอะสีน)
And you smile
(แอ็นด ยู ซไมล)

Captain Jack will get you high tonight
(แคพทิน แจ็ค วิล เก็ท ยู ไฮ ทุไนท)
And take you to your special island
(แอ็นด เทค ยู ทู ยุร ซเพฌแอ็ล ไอแล็นด)
Captain Jack will get you by tonight
(แคพทิน แจ็ค วิล เก็ท ยู ไบ ทุไนท)
Just a little push and you’ll be smilin’
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล พุฌ แอ็นด โยว บี สไมลิน)

Your sister’s gone out. She’s on a date
(ยุร ซีซเทอะ กอน เอ้า ชี ออน อะ เดท)
You just sit at home and masturbate
(ยู จัซท ซิท แอ็ท โฮม แอ็นด แมซเทอะเบท)
The phone is gonna ring soon but you just can’t wait
(เดอะ โฟน อีส กอนนะ ริง ซูน บัท ยู จัซท แค็นท เวท)
For that call
(ฟอ แดท คอล)

So you stand on the corner in you New English clothes
(โซ ยู ซแท็นด ออน เดอะ คอเนอะ อิน ยู นยู อีงกลิฌ คโลฑ)
And you look so polished from your hair down to your toes
(แอ็นด ยู ลุค โซ โพลอิฌ ฟร็อม ยุร แฮ เดาน ทู ยุร โท)
But still your finger’s gonna pick your nose
(บัท ซทิล ยุร ฟีงเกอะ กอนนะ พิค ยุร โนส)
After all
(อาฟเทอะ ออล)

But Captain Jack will get you high tonight
(บัท แคพทิน แจ็ค วิล เก็ท ยู ไฮ ทุไนท)
And take you to your special island
(แอ็นด เทค ยู ทู ยุร ซเพฌแอ็ล ไอแล็นด)
Captain Jack will get you by tonight
(แคพทิน แจ็ค วิล เก็ท ยู ไบ ทุไนท)
Just a little push ‘n’ you’ll be smilin’
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล พุฌ เอ็น โยว บี สไมลิน)
La da da, Oh yeah, yeah
(ลา ดา ดา , โอ เย่ , เย่)

So you decide to take a holiday
(โซ ยู ดิไซด ทู เทค เก ฮอลอิเด)
You got your tape deck and your brand new Chevrolet
(ยู ก็อท ยุร เทพ เด็ค แอ็นด ยุร บแร็นด นยู Chevrolet)
Ah but there’s no place to go anyway
(อา บัท แดร์ โน พเลซ ทู โก เอนอิเว)
And what for…
(แอ็นด ว็อท ฟอ)
You’ve got everything, but nothing’s cool
(ยู๊ฟ ก็อท เอ๊วี่ติง , บัท นัธอิง คูล)
They’ve just found your father in the swimming pool
(เดวฟ จัซท เฟานด ยุร ฟาเฑอะ อิน เดอะ สวิมมิง พูล)
And you guess you won’t be going back to school
(แอ็นด ยู เก็ซ ยู ว็อนท บี โกอิ้ง แบ็ค ทู ซคูล)
Anymore…
(แอนนี่มอ)

But Captain Jack will get you high tonight
(บัท แคพทิน แจ็ค วิล เก็ท ยู ไฮ ทุไนท)
And take you to your special island
(แอ็นด เทค ยู ทู ยุร ซเพฌแอ็ล ไอแล็นด)
Captain Jack will get you by tonight
(แคพทิน แจ็ค วิล เก็ท ยู ไบ ทุไนท)
Just a little push ‘n’ you’ll be smilin’
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล พุฌ เอ็น โยว บี สไมลิน)
La da da, Oh yeah, yeah
(ลา ดา ดา , โอ เย่ , เย่)

So you play your albums and you smoke your pot
(โซ ยู พเล ยุร แอลบัม แซน ยู ซโมค ยุร พ็อท)
And you meet your girlfriend in the parking lot
(แอ็นด ยู มีท ยุร เกลิลเฟรน อิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)
Oh, but still you’re aching for the things you have not got
(โอ , บัท ซทิล ยัวร์ เอคอิง ฟอ เดอะ ธิง ยู แฮ็ฝ น็อท ก็อท)
What went wrong…
(ว็อท เว็นท ร็อง)
And if you can’t understand why your world is so dead
(แอ็นด อิฟ ยู แค็นท อันเดิซแทนด ฮไว ยุร เวิลด อีส โซ เด็ด)
And why you’ve got to keep in style and feed your head
(แอ็นด ฮไว ยู๊ฟ ก็อท ทู คีพ อิน ซไทล แอ็นด ฟี ยุร เฮ็ด)
Well, you’re twenty-one and still your mother makes your bed
(เว็ล , ยัวร์ ทเวนทิ วัน แอ็นด ซทิล ยุร ม๊าเธ่อร์ เมค ยุร เบ็ด)
And that’s too long…
(แอ็นด แด๊ท ทู ล็อง)

But Captain Jack will get you high tonight
(บัท แคพทิน แจ็ค วิล เก็ท ยู ไฮ ทุไนท)
And take you to your special island
(แอ็นด เทค ยู ทู ยุร ซเพฌแอ็ล ไอแล็นด)
Captain Jack will get you by tonight
(แคพทิน แจ็ค วิล เก็ท ยู ไบ ทุไนท)
Just a little push ‘n’ you’ll be smilin’
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล พุฌ เอ็น โยว บี สไมลิน)
Yeah, Captain Jack will get you by tonight
(เย่ , แคพทิน แจ็ค วิล เก็ท ยู ไบ ทุไนท)
Yeah, Captain Jack will get you by tonight
(เย่ , แคพทิน แจ็ค วิล เก็ท ยู ไบ ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Captain Jack คำอ่านไทย Billy Joel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น