เนื้อเพลง Slowly คำอ่านไทย Tank

Set the mood
(เซ็ท เดอะ มูด)
light the candles
(ไลท เดอะ แค๊นเดิ้ล)
and bring the wine
(แอ็นด บริง เดอะ ไวน)
I’m wantin you
(แอม วอนทิน ยู)
Been havin this feelin
(บีน เฮฝวิน ดีซ ฟีลิน)
For sometime now
(ฟอ ซัมไทม์ เนา)
Come on in
(คัมมอน อิน)
Take off your coat
(เทค ออฟฟ ยุร โคท)
And stay a while
(แอ็นด ซเท อะ ฮไวล)
I Been waiting for this day
(ไอ บีน เวททิง ฟอ ดีซ เด)
Just so we could make love slow
(จัซท โซ วี เคิด เมค ลัฝ ซโล)
Slowly [I Know]
(ซโลลิ [ ไอ โน ])
We’ll be [Making Love]
(เว็ล บี [ เมคอิง ลัฝ ])
Slowly [All Night Long]
(ซโลลิ [ ออล ไนท ล็อง ])
Slowly [I Know]
(ซโลลิ [ ไอ โน ])
We’ll be [Making Love]
(เว็ล บี [ เมคอิง ลัฝ ])
Slowly [All Night Long]
(ซโลลิ [ ออล ไนท ล็อง ])
Slip it off yea
(ซลิพ อิท ออฟฟ เย)
show big daddy what he’s been missing
(โฌ บิก แดดดิ ว็อท อีส บีน มีซซิง)
Tip it off tip it off
(ทิพ อิท ออฟฟ ทิพ อิท ออฟฟ)
Want you to feel right
(ว็อนท ยู ทู ฟีล ไรท)
When I’m kissing when I’m kissing
(ฮเว็น แอม คิสซิงฮเว็น แอม คิสซิง)
Really really wanna take my time
(ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ วอนนา เทค มาย ไทม)
With you pretty baby
(วิฑ ยู พรีททิ เบบิ)
If you don’t mind
(อิฟ ยู ด้อนท์ ไมนด)
Love you all night long
(ลัฝ ยู ออล ไนท ล็อง)
Slowly [I Know]
(ซโลลิ [ ไอ โน ])
We’ll be [Making Love]
(เว็ล บี [ เมคอิง ลัฝ ])
Slowly [All Night Long]
(ซโลลิ [ ออล ไนท ล็อง ])
Slowly [I Know]
(ซโลลิ [ ไอ โน ])
We’ll be [Making Love]
(เว็ล บี [ เมคอิง ลัฝ ])
Slowly [All Night Long]
(ซโลลิ [ ออล ไนท ล็อง ])
Slowly [I Know]
(ซโลลิ [ ไอ โน ])
We’ll be [Making Love]
(เว็ล บี [ เมคอิง ลัฝ ])
Slowly [All Night Long]
(ซโลลิ [ ออล ไนท ล็อง ])
Slowly [I Know]
(ซโลลิ [ ไอ โน ])
We’ll be [Making Love]
(เว็ล บี [ เมคอิง ลัฝ ])
Slowly [All Night Long]
(ซโลลิ [ ออล ไนท ล็อง ])
Come on in
(คัมมอน อิน)
Close the door
(คโลส เดอะ โด)
Take off your clothes
(เทค ออฟฟ ยุร คโลฑ)
Drink some more
(ดริงค ซัม โม)
Holding you close
(โฮลดิง ยู คโลส)
Holding you tight
(โฮลดิง ยู ไทท)
Makin love through the night
(เมกิน ลัฝ ธรู เดอะ ไนท)
Come on in
(คัมมอน อิน)
Close the door
(คโลส เดอะ โด)
Take off your clothes
(เทค ออฟฟ ยุร คโลฑ)
Drink some more
(ดริงค ซัม โม)
Holding you close
(โฮลดิง ยู คโลส)
Holding you tight
(โฮลดิง ยู ไทท)
Making love through the night
(เมคอิง ลัฝ ธรู เดอะ ไนท)
Slowly [I Know]
(ซโลลิ [ ไอ โน ])
We’ll be [Making Love]
(เว็ล บี [ เมคอิง ลัฝ ])
Slowly [All Night Long]
(ซโลลิ [ ออล ไนท ล็อง ])
Slowly [I Know]
(ซโลลิ [ ไอ โน ])
We’ll be [Making Love]
(เว็ล บี [ เมคอิง ลัฝ ])
Slowly [All Night Long]
(ซโลลิ [ ออล ไนท ล็อง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Slowly คำอ่านไทย Tank

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น