เนื้อเพลง Back to The Start คำอ่านไทย Lily Allen

When we were growing up
(ฮเว็น วี เวอ กโรอิง อัพ)
you always looked
(ยู ออลเว ลุค)
like you
(ไลค ยู)
were having such fun
(เวอ แฮฝวิ่ง ซัช ฟัน)
You always were
(ยู ออลเว เวอ)
and you always
(แอ็นด ยู ออลเว)
will be the taller
(วิล บี เดอะ ทอลเลอร์)
and the prettier one
(แอ็นด เดอะ พริซดี วัน)
People seem to love you
(พี๊เพิ่ล ซีม ทู ลัฝ ยู)
They gravitate towards you
(เด กแรฝอิเทท ทูวอด ยู)
That’s why I started
(แด๊ท ฮไว ไอ ซทาท)
to hate you so much
(ทู เฮท ยู โซ มัช)
And I just completely
(แอ็นด ดาย จัซท ค็อมพลีทลี)
ignored you
(อิกนอร์ ยู)

I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โน)
why I felt the need
(ฮไว ไอ เฟ็ลท เดอะ นีด)
to keep it up for oh so long
(ทู คีพ อิท อัพ ฟอ โอ โซ ล็อง)
It’s all my fault I’m sorry you
(อิทซ ซอร์ มาย ฟอลท แอม ซอริ ยู)
did absolutely nothing wrong
(ดิด แอบโซลยูทลิ นัธอิง ร็อง)
I don’t know why I felt the need
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ไอ เฟ็ลท เดอะ นีด)
to drag it out for all these years
(ทู ดแร็ก อิท เด้า ฟอ ออล ฑิส เยีย)
All the pain I’ve caused you
(ออล เดอะ เพน แอฝ แคสซฺ ยู)
The constant flow of all the tears
(เดอะ คอนสแท็นท ฟโล อ็อฝ ออล เดอะ เทีย)
Believe me when I say
(บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เซ)
that I cannot apologise enough
(แดท ไอ แคนน็อท อพอโรไจซ์ อินัฟ)
When all you ever wanted from me
(ฮเว็น ออล ยู เอฝเออะ ว็อนท ฟร็อม มี)
was a token of my love
(วอส ซา โทเคน อ็อฝ มาย ลัฝ)
And if it’s not too late
(แอ็นด อิฟ อิทซ น็อท ทู เลท)
Could you please find it deep
(เคิด ยู พลีส ไฟนด ดิท ดีพ)
within your heart
(วิฑีน ยุร ฮาท)
To try and go back
(ทู ทไร แอ็นด โก แบ็ค)
go back to the start
(โก แบ็ค ทู เดอะ ซทาท)
Go back to the start
(โก แบ็ค ทู เดอะ ซทาท)

I’ve been so evil
(แอฝ บีน โซ อี๊วิ้ว)
with my constant invasions
(วิฑ มาย คอนสแท็นท อินเฝฉัน)
But you made it so easy for me
(บัท ยู เมด อิท โซ อีสอิ ฟอ มี)
You always rise to the occasion
(ยู ออลเว ไรส ทู ดิ อ็อคเคฉัน)
I’ll always pull you up
(แอล ออลเว พุล ยู อัพ)
on every stupid thing that you say
(ออน เอฝริ ซทยูทิด ธิง แดท ยู เซ)
But I found it so entertaining
(บัท ไอ เฟานด ดิท โซ เอนเทอะเทนอิง)
Messing around with your head
(เมซซิง อะเรานด วิฑ ยุร เฮ็ด)

I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)
I felt the need
(ไอ เฟ็ลท เดอะ นีด)
to keep it up for oh so long
(ทู คีพ อิท อัพ ฟอ โอ โซ ล็อง)
It’s all my fault I’m sorry you
(อิทซ ซอร์ มาย ฟอลท แอม ซอริ ยู)
did absolutely nothing wrong
(ดิด แอบโซลยูทลิ นัธอิง ร็อง)
I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)
I felt the need to drag it out
(ไอ เฟ็ลท เดอะ นีด ทู ดแร็ก อิท เด้า)
for all these years
(ฟอ ออล ฑิส เยีย)
All the pain I’ve caused you
(ออล เดอะ เพน แอฝ แคสซฺ ยู)
The constant flow of all the tears
(เดอะ คอนสแท็นท ฟโล อ็อฝ ออล เดอะ เทีย)
Believe me when I say
(บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เซ)
that I cannot apologise enough
(แดท ไอ แคนน็อท อพอโรไจซ์ อินัฟ)
When all you ever wanted from me
(ฮเว็น ออล ยู เอฝเออะ ว็อนท ฟร็อม มี)
was a token of my love
(วอส ซา โทเคน อ็อฝ มาย ลัฝ)
And if it’s not too late
(แอ็นด อิฟ อิทซ น็อท ทู เลท)
Could you please find it deep
(เคิด ยู พลีส ไฟนด ดิท ดีพ)
within your heart
(วิฑีน ยุร ฮาท)
To try and go back
(ทู ทไร แอ็นด โก แบ็ค)
go back to the start
(โก แบ็ค ทู เดอะ ซทาท)
Go back to the start
(โก แบ็ค ทู เดอะ ซทาท)
Go back to the start
(โก แบ็ค ทู เดอะ ซทาท)
Go back to the start
(โก แบ็ค ทู เดอะ ซทาท)

This is not just a song
(ดีซ ซิส น็อท จัซท ดา ซ็อง)
I intend to put
(ไอ อินเทนด ทู พัท)
these words into action
(ฑิส เวิด อีนทุ แอคฌัน)
I hope
(ไอ โฮพ)
that it sums up the way
(แดท ดิธ ซัม อัพ เดอะ เว)
that I feel
(แดท ไอ ฟีล)
to your satisfaction
(ทู ยุร แซทิซแฟคฌัน)

I don’t know why I felt
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ไอ เฟ็ลท)
the need to keep it up
(เดอะ นีด ทู คีพ อิท อัพ)
for oh so long
(ฟอ โอ โซ ล็อง)
It’s all my fault
(อิทซ ซอร์ มาย ฟอลท)
I’m sorry
(แอม ซอริ)
you did absolutely
(ยู ดิด แอบโซลยูทลิ)
nothing wrong
(นัธอิง ร็อง)
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โน)
why I felt the need
(ฮไว ไอ เฟ็ลท เดอะ นีด)
to drag it out
(ทู ดแร็ก อิท เด้า)
for all these years
(ฟอ ออล ฑิส เยีย)
All the pain
(ออล เดอะ เพน)
I’ve caused you
(แอฝ แคสซฺ ยู)
The constant flow
(เดอะ คอนสแท็นท ฟโล)
of all the tears
(อ็อฝ ออล เดอะ เทีย)
Believe me when I say
(บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เซ)
that I cannot
(แดท ไอ แคนน็อท)
apologise enough
(อพอโรไจซ์ อินัฟ)
When all you ever
(ฮเว็น ออล ยู เอฝเออะ)
wanted from me
(ว็อนท ฟร็อม มี)
was a token of my love
(วอส ซา โทเคน อ็อฝ มาย ลัฝ)
And if it’s not too late
(แอ็นด อิฟ อิทซ น็อท ทู เลท)
Could you please
(เคิด ยู พลีส)
find it deep
(ไฟนด ดิท ดีพ)
within your heart
(วิฑีน ยุร ฮาท)
To try and go back
(ทู ทไร แอ็นด โก แบ็ค)
go back to the start
(โก แบ็ค ทู เดอะ ซทาท)
Go back to the start
(โก แบ็ค ทู เดอะ ซทาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Back to The Start คำอ่านไทย Lily Allen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น