เนื้อเพลง Wait คำอ่านไทย Something Corporate

I can hear ticking clocks,
(ไอ แค็น เฮีย ทิคคิง คล็อค ,)
Running rampant in Me,
(รันนิง แรมแพ็นท อิน มี ,)
chiming in apogee
(chimings อิน แอพโอะจี)
Waiting for the cynergy
(เวททิง ฟอ เดอะ cynergy)
Of Her and Me waiting on the light
(อ็อฝ เฮอ แอ็นด มี เวททิง ออน เดอะ ไลท)
And I Never say goodnight
(แอ็นด ดาย เนฝเวอะ เซ กู๊ดไนท์)
Never say that I’m always right
(เนฝเวอะ เซ แดท แอม ออลเว ไรท)

Now in you girl
(เนา อิน ยู เกิล)
I’m consent to drown
(แอม ค็อนเซนท ทู ดเราน)
You’re High and I’m so Down
(ยัวร์ ไฮ แอ็นด แอม โซ เดาน)
This Night’ll end sooner But much sooner now
(ดีซ Nightll เอ็นด ซูเนอร์ บัท มัช ซูเนอร์ เนา)
I’m awake in you and You’re Asleep in me
(แอม อะเวค อิน ยู แอ็นด ยัวร์ อัซลีพ อิน มี)
All the things I’ll never be
(ออล เดอะ ธิง แอล เนฝเวอะ บี)
Make me Wonder could you see
(เมค มี วันเดอะ เคิด ยู ซี)
And I Said
(แอ็นด ดาย เซ็ด)

Wait, till I hit the ground Harder
(เวท , ทิล ไอ ฮิท เดอะ กเรานด อาณ์เดอ)
Wish I could Wait, To I could hear your heartbeat fast
(วิฌ ไอ เคิด เวท , ทู ไอ เคิด เฮีย ยุร ฮาร์ทบีท ฟัซท)
Wish I could wait Till I missed her flavour
(วิฌ ไอ เคิด เวท ทิล ไอ มิซ เฮอ ฟเลเฝอะ)
My days are numbered here
(มาย เด แซร์ นัมเบอะ เฮียร)
and I don’t want to be the last one Home
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู บี เดอะ ลาซท วัน โฮม)
don’t want to be the last one home
(ด้อนท์ ว็อนท ทู บี เดอะ ลาซท วัน โฮม)

Though I’m weak inside
(โธ แอม วีค อีนไซด)
I’m thriving just the same
(แอม thrivings จัซท เดอะ เซม)
Still Calling out your name
(ซทิล คอลลิง เอ้า ยุร เนม)
Wondering who it is that I should blame
(วันเดอะริง ฮู อิท อีส แดท ไอ เชิด บเลม)
Stabbing Hard and Buried
(ซแดปปิง ฮาด แอ็นด เบริ)
Consciousness and fear
(คอนฌัซเน็ซ แซน เฟีย)
Forgetting others I hold Dear
(โฟเก็ททิง อัฑเออะ ซาย โฮลด เดีย)
Won’t cha maybe could you hear
(ว็อนท ชา เมบี เคิด ยู เฮีย)
And I said To
(แอ็นด ดาย เซ็ด ทู)

Wait, till I hit the ground Harder
(เวท , ทิล ไอ ฮิท เดอะ กเรานด อาณ์เดอ)
Wish I could Wait, To hear your heartbeat fast
(วิฌ ไอ เคิด เวท , ทู เฮีย ยุร ฮาร์ทบีท ฟัซท)
Wish I could wait Till I missed her flavour
(วิฌ ไอ เคิด เวท ทิล ไอ มิซ เฮอ ฟเลเฝอะ)
My days are numbered here
(มาย เด แซร์ นัมเบอะ เฮียร)
and I don’t want to be the last one Home
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู บี เดอะ ลาซท วัน โฮม)
no no no
(โน โน โน)
the last one home
(เดอะ ลาซท วัน โฮม)
[Oh here we go…]
([ โอ เฮียร วี โก ])

There you are baby
(แดร์ ยู อาร์ เบบิ)
just waiting on the sun
(จัซท เวททิง ออน เดอะ ซัน)
just Staring at the sky
(จัซท ซแทริง แอ็ท เดอะ ซไค)
said When will he be done
(เซ็ด ฮเว็น วิล ฮี บี ดัน)
and I said there you are baby
(แอ็นด ดาย เซ็ด แดร์ ยู อาร์ เบบิ)
waiting on the sun
(เวททิง ออน เดอะ ซัน)
staring at the sky
(ซแทริง แอ็ท เดอะ ซไค)
said when will he be done
(เซ็ด ฮเว็น วิล ฮี บี ดัน)
when will he be done
(ฮเว็น วิล ฮี บี ดัน)

and I wish I could wait, Till I see you shaking
(แอ็นด ดาย วิฌ ไอ เคิด เวท , ทิล ไอ ซี ยู เชคกิ้ง)
wish I could wait to pull out of this one fast
(วิฌ ไอ เคิด เวท ทู พุล เอ้า อ็อฝ ดีซ วัน ฟัซท)
wish I could wait till I taste your flavour
(วิฌ ไอ เคิด เวท ทิล ไอ เทซท ยุร ฟเลเฝอะ)
and maybe I can savour every last drop
(แอ็นด เมบี ไอ แค็น เซเฝอะ เอฝริ ลาซท ดร็อพ)
and I said
(แอ็นด ดาย เซ็ด)

Wait, till I hit the ground Harder
(เวท , ทิล ไอ ฮิท เดอะ กเรานด อาณ์เดอ)
Wish I could Wait, to hear to hear your heartbeat fast
(วิฌ ไอ เคิด เวท , ทู เฮีย ทู เฮีย ยุร ฮาร์ทบีท ฟัซท)
Wish I could wait to see you shaking
(วิฌ ไอ เคิด เวท ทู ซี ยู เชคกิ้ง)
My days are numbered here
(มาย เด แซร์ นัมเบอะ เฮียร)
and I don’t want to be the last one Home
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู บี เดอะ ลาซท วัน โฮม)
the last one home
(เดอะ ลาซท วัน โฮม)
the last one home
(เดอะ ลาซท วัน โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wait คำอ่านไทย Something Corporate

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น