เนื้อเพลง Do You Love Me? (it’s in My Kiss) คำอ่านไทย Liz Phair

The last time we made love you said my name to make me come
(เดอะ ลาซท ไทม วี เมด ลัฝ ยู เซ็ด มาย เนม ทู เมค มี คัม)
But it was just a speaking offer
(บัท ดิธ วอส จัซท ดา ซพีคอิง ออฟเฟอะ)
It means nothing without your love
(อิท มีน นัธอิง วิเฑาท ยุร ลัฝ)
Means nothing without your love
(มีน นัธอิง วิเฑาท ยุร ลัฝ)
Means nothing
(มีน นัธอิง)

I can wake up any day
(ไอ แค็น เวค อัพ เอนอิ เด)
And see a million things that I could say
(แอ็นด ซี อะ มีลยัน ธิง แดท ไอ เคิด เซ)
But then you’re just an easy target
(บัท เด็น ยัวร์ จัซท แอน อีสอิ ทาเก็ท)
It means nothing without your love
(อิท มีน นัธอิง วิเฑาท ยุร ลัฝ)
Means nothing without your love
(มีน นัธอิง วิเฑาท ยุร ลัฝ)
Means nothing
(มีน นัธอิง)
And nothing means nothing
(แอ็นด นัธอิง มีน นัธอิง)

Each time the world turns ’round
(อีช ไทม เดอะ เวิลด เทิน เรานด)
It doesn’t make a f*cking sound
(อิท ดัสอินท เมค เก เอฟ *คิง เซานด)
It doesn’t mean that we don’t feel it
(อิท ดัสอินท มีน แดท วี ด้อนท์ ฟีล อิท)
It means nothing without your love
(อิท มีน นัธอิง วิเฑาท ยุร ลัฝ)
Means nothing without your love
(มีน นัธอิง วิเฑาท ยุร ลัฝ)
Means nothing
(มีน นัธอิง)
And nothing means nothing
(แอ็นด นัธอิง มีน นัธอิง)

So if you want to know if I love you so
(โซ อิฟ ยู ว็อนท ทู โน อิฟ ฟาย ลัฝ ยู โซ)
If you want to know if I love you so
(อิฟ ยู ว็อนท ทู โน อิฟ ฟาย ลัฝ ยู โซ)
If you want to know if I love you so
(อิฟ ยู ว็อนท ทู โน อิฟ ฟาย ลัฝ ยู โซ)
It’s in my kiss, that’s where it is
(อิทซ ซิน มาย คิซ , แด๊ท ฮแว อิท อีส)
It’s in my kiss, that’s where it is
(อิทซ ซิน มาย คิซ , แด๊ท ฮแว อิท อีส)

Do you love me ’cause I am in the mood?
(ดู ยู ลัฝ มี คอส ไอ แอ็ม อิน เดอะ มูด)
Do you love me for a funky groove?
(ดู ยู ลัฝ มี ฟอ รา ฟังคิ กรูฝ)
Do you love me ’cause I can mash potato?
(ดู ยู ลัฝ มี คอส ไอ แค็น แม็ฌ โพะเทโท)
Do you love me ’cause I’m an alligator?
(ดู ยู ลัฝ มี คอส แอม แอน แอลลิเกเทอะ)

Singing oooh, whoa, whoa
(ซิงกิง อู้ , โว้ว , โว้ว)
Oooh, whoa, whoa
(อู้ , โว้ว , โว้ว)
Oooh, whoa, whoa
(อู้ , โว้ว , โว้ว)
Oooh, whoa, whoa
(อู้ , โว้ว , โว้ว)

Do you love me ’cause I can walk on water?
(ดู ยู ลัฝ มี คอส ไอ แค็น วอค ออน วอเทอะ)
Do you love me ’cause I’m the President’s daughter?
(ดู ยู ลัฝ มี คอส แอม เดอะ พเรสอิเด็นท ดอเทอะ)
Do you love me ’cause I am queen of England?
(ดู ยู ลัฝ มี คอส ไอ แอ็ม ควีน อ็อฝ อีงกแล็นด)
Do you love me just ’cause I’m sitting here singing?
(ดู ยู ลัฝ มี จัซท คอส แอม ซีททิง เฮียร ซิงกิง)

Oooh, whoa, whoa
(อู้ , โว้ว , โว้ว)
Oooh, whoa, whoa
(อู้ , โว้ว , โว้ว)
Oooh, whoa, whoa
(อู้ , โว้ว , โว้ว)
Oooh, whoa, whoa
(อู้ , โว้ว , โว้ว)

So if you want to know if I love you so
(โซ อิฟ ยู ว็อนท ทู โน อิฟ ฟาย ลัฝ ยู โซ)
If you want to know if I love you so
(อิฟ ยู ว็อนท ทู โน อิฟ ฟาย ลัฝ ยู โซ)
If you want to know if I love you so
(อิฟ ยู ว็อนท ทู โน อิฟ ฟาย ลัฝ ยู โซ)
It’s in my kiss, that’s where it is
(อิทซ ซิน มาย คิซ , แด๊ท ฮแว อิท อีส)
It’s in my kiss, that’s where it is
(อิทซ ซิน มาย คิซ , แด๊ท ฮแว อิท อีส)

So the next time we make love
(โซ เดอะ เน็คซท ไทม วี เมค ลัฝ)
Drop the words, just do the stuff
(ดร็อพ เดอะ เวิด , จัซท ดู เดอะ ซทัฟ)
Speak softly and use that big stick
(ซพีค ซอฟทลิ แอ็นด ยูซ แดท บิก ซทิค)
It means nothing without your love
(อิท มีน นัธอิง วิเฑาท ยุร ลัฝ)
Means nothing without your love
(มีน นัธอิง วิเฑาท ยุร ลัฝ)
Means nothing
(มีน นัธอิง)
And nothing means nothing to me
(แอ็นด นัธอิง มีน นัธอิง ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do You Love Me? (it’s in My Kiss) คำอ่านไทย Liz Phair

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น