เนื้อเพลง But You Know I Love You คำอ่านไทย Kenny Rogers

When The Morning Sun Streaks Across My Room
(ฮเว็น เดอะ มอนิง ซัน ซทรีค อัครอซ มาย รุม)
And I’ve Waken Up From Another Dream Of You
(แอ็นด แอฝ เวคเอ็น อัพ ฟร็อม แอะนัธเออะ ดรีม อ็อฝ ยู)
Yes I’m On The Road, Once Again It Seems
(เย็ซ แอม ออน เดอะ โรด , วันซ อะเกน หนิด ซีม)
All I’ve Left Behind, Is A Chain Of Broken Dreams
(ออล แอฝ เล็ฟท บิไฮนด , อีส ซา เชน อ็อฝ บโรเค็น ดรีม)

But You Know I Love You
(บัท ยู โน ไอ ลัฝ ยู)
Yes I Love You, Oh…. I Love You….
(เย็ซ ซาย ลัฝ ยู , โอ ไอ ลัฝ ยู)

How I Wish That Love, Is All We Need To Live
(เฮา ไอ วิฌ แดท ลัฝ , อีส ซอร์ วี นีด ทู ไลฝ)

What A Life We’d Live, Cause I’ve Got So Much To Give
(ว็อท ดา ไลฟ เว็ด ไลฝ , คอส แอฝ ก็อท โซ มัช ทู กิฝ)
And It Seems So Wrong, Deep Inside My Heart
(แอ็นด ดิท ซีม โซ ร็อง , ดีพ อีนไซด มาย ฮาท)
That The Dollar Sign Could Be Keeping Us Apart
(แดท เดอะ ดอลเลอะ ไซน เคิด บี คีพอิง อัซ อะพาท)

When You Know I Love
(ฮเว็น ยู โน ไอ ลัฝ)

Yes I Love You…..
(เย็ซ ซาย ลัฝ ยู)

And If I Could Only Find My Way Back To The Time
(แอ็นด อิฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ ไฟนด มาย เว แบ็ค ทู เดอะ ไทม)
When The Problems Of This Life Of Mine Didn’t Cross Our Minds
(ฮเว็น เดอะ พรอบเล็ม อ็อฝ ดีซ ไลฟ อ็อฝ ไมน ดิ๊นอิน คร็อซ เอ๊า ไมนด)
All The Answers Were Found In Children’s Nursery Rhymes
(ออล ดิ อานเซอะ เวอ เฟานด อิน ชีลดเร็น เนิซเออะริ ไรม)
I’d Come Running Back To You, I’d Come Running Back To You
(อาย คัม รันนิง แบ็ค ทู ยู , อาย คัม รันนิง แบ็ค ทู ยู)

But You Know We Can’t Live On Dreams Alone
(บัท ยู โน วี แค็นท ไลฝ ออน ดรีม อะโลน)
Just To Pay The Rent, I Must Leave You All Alone
(จัซท ทู เพ เดอะ เร็นท , ไอ มัซท ลีฝ ยู ออล อะโลน)
But You Know I Made My Choice Many Years Ago
(บัท ยู โน ไอ เมด มาย ชอยซ เมนอิ เยีย อะโก)
And This Traveling Life Is The Only One I Know
(แอ็นด ดีซ แทฝเวอลิงค์ ไลฟ อีส ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ โน)

But You Know I Love You
(บัท ยู โน ไอ ลัฝ ยู)
Yes I Love You, Oh I Love You
(เย็ซ ซาย ลัฝ ยู , โอ ไอ ลัฝ ยู)
But You Know I Love You
(บัท ยู โน ไอ ลัฝ ยู)
Yes I Love You, Oh I Love You
(เย็ซ ซาย ลัฝ ยู , โอ ไอ ลัฝ ยู)

But You Know I Love You
(บัท ยู โน ไอ ลัฝ ยู)
Yes I Love You, Oh I Love You
(เย็ซ ซาย ลัฝ ยู , โอ ไอ ลัฝ ยู)
But You Know I Love You
(บัท ยู โน ไอ ลัฝ ยู)
Yes I Love You, Oh I Love You
(เย็ซ ซาย ลัฝ ยู , โอ ไอ ลัฝ ยู)

But You Know I Love You
(บัท ยู โน ไอ ลัฝ ยู)
Yes I Love You, Oh I Love You
(เย็ซ ซาย ลัฝ ยู , โอ ไอ ลัฝ ยู)
But You Know I Love You
(บัท ยู โน ไอ ลัฝ ยู)
Yes I Love You, Oh I Love You….
(เย็ซ ซาย ลัฝ ยู , โอ ไอ ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง But You Know I Love You คำอ่านไทย Kenny Rogers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น