เนื้อเพลง Gimme The Mic คำอ่านไทย Limp Bizkit

Hold up it’s the motherf*ckin’ concrete
(โฮลด อัพ อิทซ เดอะ motherf*ckin คอนครีท)
Suicidal nightshift loaded with a vice grip
(ซยูอิไซดแอ็ล nightshift โลด วิฑ อะ ไฝซ กริพ)
Poppin’ all you copies
(พอพปิน ออล ยู ก็อปปิ)
Who keep waterin’ down sh*t
(ฮู คีพ waterin เดาน ฌะ *ที)
Thinking you can rap with that artificial outfit
(ติ้งกิง ยู แค็น แร็พ วิฑ แดท อาทิฟีฌแอ็ล เอ้าฟิท)
Your baggy pants and bottle of crack hits
(ยุร แบกกิ แพ็นท แซน บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ คแร็ค ฮิท)
F*ck all of that sh*t
(เอฟ *ck ออล อ็อฝ แดท ฌะ *ที)
F*ck all of you posers
(เอฟ *ck ออล อ็อฝ ยู โพสเออะ)
Let go of the mic kid
(เล็ท โก อ็อฝ เดอะ ไมคะ คิด)
Step into a world that you’ve never seen
(ซเท็พ อีนทุ อะ เวิลด แดท ยู๊ฟ เนฝเวอะ ซีน)
When i’m fiening for a microphone
(ฮเว็น แอม fienings ฟอ รา ไมคโระโฟน)
I’m a microphone fiend
(แอม มา ไมคโระโฟน ฟีนด)
Bring on the motherf*ckin’ cutthroat,
(บริง ออน เดอะ motherf*ckin cutthroat ,)
Territorial piss off
(เทริโทเรียล พิซ ออฟฟ)
Spit the deadly and ready for lift-off
(ซพิท เดอะ เดดลิ แอ็นด เรดอิ ฟอ ลิฟท ออฟฟ)
Who’s getting their sh*t tossed?
(ฮู เกดดดิ้ง แด ฌะ *ที ท็อซ)
Is it the one kid running his mouth
(อีส ซิท ดิ วัน คิด รันนิง ฮิส เมาธ)
That he’s s*cking his thumb with?
(แดท อีส เอส *คิง ฮิส ธัม วิฑ)
You’re damn straight
(ยัวร์ แด็ม ซทเรท)
I’ll put it right in ’em
(แอล พัท ดิธ ไรท อิน เอ็ม)
No anti-venom for the buck-buck
(โน แอนทิ เฝนอัม ฟอ เดอะ บัค บัค)
See a world that you’ve never seen
(ซี อะ เวิลด แดท ยู๊ฟ เนฝเวอะ ซีน)
When i’m fiening for a microphone,
(ฮเว็น แอม fienings ฟอ รา ไมคโระโฟน ,)
I’m a microphone fiend
(แอม มา ไมคโระโฟน ฟีนด)
[chorus]
([ โครัซ ])
Give me a motherf*ckin’ mic y’all
(กิฝ มี อะ motherf*ckin ไมคะ ยอล)
Give me a mic y’all
(กิฝ มี อะ ไมคะ ยอล)
Give me a mic so i can rock it right y’all
(กิฝ มี อะ ไมคะ โซ ไอ แค็น ร็อค อิท ไรท ยอล)
I’m out of sight y’all
(แอม เอ้า อ็อฝ ไซท ยอล)
I’m out of sight y’all
(แอม เอ้า อ็อฝ ไซท ยอล)
I’m out of sight when i’m blowin’ up the mic y’all
(แอม เอ้า อ็อฝ ไซท ฮเว็น แอม โบลวิน อัพ เดอะ ไมคะ ยอล)
You know it
(ยู โน อิท)
You know it
(ยู โน อิท)
Hold up, check out the motherf*ckin’ tv
(โฮลด อัพ , เช็ค เอ้า เดอะ motherf*ckin ทีวี)
Same song, same bands everyday, f*ck that
(เซม ซ็อง , เซม แบ็นด เอวี่เดย์ , เอฟ *ck แดท)
I’ll blow those motherf*ckers away, you wantin’
(แอล บโล โฑส motherf*ckers อะเว , ยู วอนทิน)
To hear some heavy ass metal that can
(ทู เฮีย ซัม เฮฝอิ อาซ เมท่อล แดท แค็น)
Penetrate deep into your ear drums?
(เพนอิทเรท ดีพ อีนทุ ยุร เอีย ดรัม)
Turn it up, motherf*cker
(เทิน หนิด อัพ , motherf*cker)
Turn it up, motherf*cker
(เทิน หนิด อัพ , motherf*cker)
Turn it up and step into a world that you’ve never seen
(เทิน หนิด อัพ แอ็นด ซเท็พ อีนทุ อะ เวิลด แดท ยู๊ฟ เนฝเวอะ ซีน)
When i’m fiening for a microphone, i’m a microphone
(ฮเว็น แอม fienings ฟอ รา ไมคโระโฟน , แอม มา ไมคโระโฟน)
Fiend
(ฟีนด)
[chorus]
([ โครัซ ])
It’s a crazy crazy world playing crazy
(อิทซ ซา คเรสิ คเรสิ เวิลด พเลนิ่ง คเรสิ)
Crazy sh*t on this crazy radio, I’m really sick of
(คเรสิ ฌะ *ที ออน ดีซ คเรสิ เรดิโอ , แอม ริแอ็ลลิ ซิค อ็อฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gimme The Mic คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น