เนื้อเพลง Hope Has A Place คำอ่านไทย Enya

one look at love
(วัน ลุค แกท ลัฝ)
and you may see
(แอ็นด ยู เม ซี)
it weaves a web
(อิท วีฝ ซา เว็บ)
over mystery,
(โอเฝอะ มีซเทอะริ ,)
all ravelled threads
(ออล แรฝเอ็ลด ธเร็ด)
can rend apart
(แค็น เร็นด อะพาท)
for hope has a place in the lover’s heart.
(ฟอ โฮพ แฮ็ส ซา พเลซ อิน เดอะ ลัฝเออะ ฮาท)
Hope has a place in a lover’s heart
(โฮพ แฮ็ส ซา พเลซ อิน อะ ลัฝเออะ ฮาท)

Whispering world,
(วิซเปอร์ริง เวิลด ,)
A sigh of sighs,
(อะ ไซ อ็อฝ ไซ ,)
The ebb and the flow
(ดิ เอ็บ แอ็นด เดอะ ฟโล)
of the ocean tides,
(อ็อฝ ดิ โอแฌ็น ไทด ,)
One breath, one word
(วัน บเร็ธ , วัน เวิด)
may end or may start
(เม เอ็นด ออ เม ซทาท)
a hope in a place of the lover’s heart,
(อะ โฮพ อิน อะ พเลซ อ็อฝ เดอะ ลัฝเออะ ฮาท ,)
Hope has a place in a lover’s heart.
(โฮพ แฮ็ส ซา พเลซ อิน อะ ลัฝเออะ ฮาท)

look to love
(ลุค ทู ลัฝ)
you may dream,
(ยู เม ดรีม ,)
and if it should leave
(แอ็นด อิฟ อิท เชิด ลีฝ)
then give it wings.
(เด็น กิฝ อิท วิง)
But if such a love
(บัท อิฟ ซัช อะ ลัฝ)
is meant to be;
(อีส เม็นท ทู บี 😉
Hope is home, and the heart is free.
(โฮพ อีส โฮม , แอ็นด เดอะ ฮาท อีส ฟรี)

Under the heavens
(อันเดอะ เดอะ เฮฝเอ็น)
we journey far,
(วี เจอนิ ฟา ,)
on roads of life
(ออน โรด อ็อฝ ไลฟ)
we’re the wanderers,
(เวีย เดอะ วานเดอเรอ ,)
So let love rise,
(โซ เล็ท ลัฝ ไรส ,)
so let love depart,
(โซ เล็ท ลัฝ ดิพาท ,)
let hope have a place in the lover’s heart
(เล็ท โฮพ แฮ็ฝ อะ พเลซ อิน เดอะ ลัฝเออะ ฮาท)
Hope has a place in the lover’s heart.
(โฮพ แฮ็ส ซา พเลซ อิน เดอะ ลัฝเออะ ฮาท)

Look to love
(ลุค ทู ลัฝ)
and you may dream,
(แอ็นด ยู เม ดรีม ,)
and if it should leave
(แอ็นด อิฟ อิท เชิด ลีฝ)
then give it wings.
(เด็น กิฝ อิท วิง)
But if such a love
(บัท อิฟ ซัช อะ ลัฝ)
is meant to be;
(อีส เม็นท ทู บี 😉
Hope is home, and the heart is free.
(โฮพ อีส โฮม , แอ็นด เดอะ ฮาท อีส ฟรี)

Hope is home, and the heart is free.
(โฮพ อีส โฮม , แอ็นด เดอะ ฮาท อีส ฟรี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hope Has A Place คำอ่านไทย Enya

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น