เนื้อเพลง Make Me Happy คำอ่านไทย Christina Aguilera

Baby you make me happy
(เบบิ ยู เมค มี แฮพพิ)
Baby you make me happy [ohh oh]
(เบบิ ยู เมค มี แฮพพิ [ โอ้ โอ ])
Baby you make me happy
(เบบิ ยู เมค มี แฮพพิ)
The way you make me smile
(เดอะ เว ยู เมค มี ซไมล)
Can’t you see I’m yearning for you
(แค็นท ยู ซี แอม เยอนิง ฟอ ยู)

I never thought that I
(ไอ เนฝเวอะ ธอท แดท ไอ)
Could ever find someone
(เคิด เอฝเออะ ไฟนด ซัมวัน)
Just having you around
(จัซท แฮฝวิ่ง ยู อะเรานด)
Is so much fun
(อีส โซ มัช ฟัน)
You’re right here by my side
(ยัวร์ ไรท เฮียร ไบ มาย ไซด)
Just like I knew you would
(จัซท ไลค ไก นยู ยู เวิด)
And it feels so good
(แอ็นด ดิท ฟีล โซ เกิด)
Baby ’cause you make me happy
(เบบิ คอส ยู เมค มี แฮพพิ)

Baby you make me happy
(เบบิ ยู เมค มี แฮพพิ)
The way you make me smile
(เดอะ เว ยู เมค มี ซไมล)
Can’t you see I’m yearning for you
(แค็นท ยู ซี แอม เยอนิง ฟอ ยู)
Happy [yeah]
(แฮพพิ [ เย่ ])
Baby you make me happy
(เบบิ ยู เมค มี แฮพพิ)
Why don’t you stay with me tonight
(ฮไว ด้อนท์ ยู ซเท วิฑ มี ทุไนท)

Oh, daddy used to tell me
(โอ , แดดดิ ยูซ ทู เท็ล มี)
All I had to do
(ออล ไอ แฮ็ด ทู ดู)
Was think for myself
(วอส ธิงค ฟอ ไมเซลฟ)
And tell the truth
(แอ็นด เท็ล เดอะ ทรูธ)
You know how much I love you
(ยู โน เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
How much you mean to me
(เฮา มัช ยู มีน ทู มี)
We were meant to be, oh
(วี เวอ เม็นท ทู บี , โอ)
Baby ’cause you make me happy, yeah
(เบบิ คอส ยู เมค มี แฮพพิ , เย่)

Baby you make me happy
(เบบิ ยู เมค มี แฮพพิ)
The way you make me smile
(เดอะ เว ยู เมค มี ซไมล)
Can’t you see I’m yearning for you
(แค็นท ยู ซี แอม เยอนิง ฟอ ยู)
Happy
(แฮพพิ)
Baby you make me happy
(เบบิ ยู เมค มี แฮพพิ)
Why don’t you stay with me tonight
(ฮไว ด้อนท์ ยู ซเท วิฑ มี ทุไนท)

Baby you make me happy [oh]
(เบบิ ยู เมค มี แฮพพิ [ โอ ])
The way you make me smile [yeah yeah yeah]
(เดอะ เว ยู เมค มี ซไมล [ เย่ เย่ เย่ ])
Can’t you see I’m yearning for you
(แค็นท ยู ซี แอม เยอนิง ฟอ ยู)
Happy
(แฮพพิ)
Baby you make me happy
(เบบิ ยู เมค มี แฮพพิ)
Why don’t you stay with me tonight
(ฮไว ด้อนท์ ยู ซเท วิฑ มี ทุไนท)

And I can’t get over
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท โอเฝอะ)
[The way you make me smile]
([ เดอะ เว ยู เมค มี ซไมล ])
And what you do to me, oh
(แอ็นด ว็อท ยู ดู ทู มี , โอ)
Yeah, come on over
(เย่ , คัมมอน โอเฝอะ)
[Stay with me tonight]
([ ซเท วิฑ มี ทุไนท ])
And darling make me
(แอ็นด ดาลิง เมค มี)
Oh, make me happy, yeah
(โอ , เมค มี แฮพพิ , เย่)
Make me happy oh, happy ohh
(เมค มี แฮพพิ โอ , แฮพพิ โอ้)

Baby you make me happy [yeah]
(เบบิ ยู เมค มี แฮพพิ [ เย่ ])
Can’t you see I’m yearning for you
(แค็นท ยู ซี แอม เยอนิง ฟอ ยู)
[I’m yearning for you, baby babe, oh]
([ แอม เยอนิง ฟอ ยู , เบบิ เบบ , โอ ])
Baby you make me happy
(เบบิ ยู เมค มี แฮพพิ)
The way you make me smile
(เดอะ เว ยู เมค มี ซไมล)
[Ohh yeah, yeah, yes I smile]
([ โอ้ เย่ , เย่ , เย็ซ ซาย ซไมล ])
Can’t you see I’m yearning for you [ohh]
(แค็นท ยู ซี แอม เยอนิง ฟอ ยู [ โอ้ ])
Happy [oh]
(แฮพพิ [ โอ ])
Baby you make me happy
(เบบิ ยู เมค มี แฮพพิ)
[Baby, baby, baby, oh]
([ เบบิ , เบบิ , เบบิ , โอ ])
Why don’t you stay with me tonight
(ฮไว ด้อนท์ ยู ซเท วิฑ มี ทุไนท)

Baby you make me happy
(เบบิ ยู เมค มี แฮพพิ)
And now baby, you make me happy
(แอ็นด เนา เบบิ , ยู เมค มี แฮพพิ)
Oh ohh, oh baby, oh baby, oh baby
(โอ โอ้ , โอ เบบิ , โอ เบบิ , โอ เบบิ)

Baby you make me happy
(เบบิ ยู เมค มี แฮพพิ)
Why don’t you stay with me tonight
(ฮไว ด้อนท์ ยู ซเท วิฑ มี ทุไนท)
[Now stay with me, oh me, oh me, oh]
([ เนา ซเท วิฑ มี , โอ มี , โอ มี , โอ ])
Baby you make me happy
(เบบิ ยู เมค มี แฮพพิ)
[Stay with me, me, ooh]
([ ซเท วิฑ มี , มี , อู้ ])
Baby you make me happy
(เบบิ ยู เมค มี แฮพพิ)
[Oh, oh, stay with me, oh]
([ โอ , โอ , ซเท วิฑ มี , โอ ])
Why don’t you stay with me tonight
(ฮไว ด้อนท์ ยู ซเท วิฑ มี ทุไนท)
[Ohh, yeah]
([ โอ้ , เย่ ])

Oh right, alright
(โอ ไรท , ออลไร๊ท)
Come on, baby baby
(คัมมอน , เบบิ เบบิ)
Yeah, ohh
(เย่ , โอ้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Make Me Happy คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น