เนื้อเพลง Call Me Papa คำอ่านไทย Donavon Frankenreiter

Moon comes up and the moon goes down
(มูน คัม อัพ แอ็นด เดอะ มูน โกซ เดาน)
Another sleepless night, another sleepless town
(แอะนัธเออะ ซลีพเล็ซ ไนท , แอะนัธเออะ ซลีพเล็ซ ทาวน์)
But I got you, I got you
(บัท ไอ ก็อท ยู , ไอ ก็อท ยู)

Whenever I think about what I lost
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ธิงค อะเบาท ว็อท ไอ ล็อซท)
I change my mind instead to what I’ve still got
(ไอ เชนจ มาย ไมนด อินซเทด ทู ว็อท แอฝ ซทิล ก็อท)
Because I’ve got you, I said I got you
(บิคอส แอฝ ก็อท ยู , ไอ เซ็ด ดาย ก็อท ยู)

You can call me papa, and ill call you baby
(ยู แค็น คอล มี พะพา , แอ็นด แอล คอล ยู เบบิ)
Don’t forget your mamas my, baby too
(ด้อนท์ เฟาะเกท ยุร มามะ มาย , เบบิ ทู)
Wherever you go, whatever you do
(ฮแวเรฝเออะ ยู โก , ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู)
I will be there, I’ll be there for you
(ไอ วิล บี แดร์ , แอล บี แดร์ ฟอ ยู)

Soon enough you know ill be around
(ซูน อินัฟ ยู โน แอล บี อะเรานด)
But that ai’nt soon enough because it ain’t right now
(บัท แดท เอน ซูน อินัฟ บิคอส อิท เอน ไรท เนา)
And I need you, I said I got you
(แอ็นด ดาย นีด ยู , ไอ เซ็ด ดาย ก็อท ยู)

When you close your eyes and you drift to sleep
(ฮเว็น ยู คโลส ยุร ไอ แซน ยู ดริฟท ทู ซลีพ)
From time to time I hope you run into me
(ฟร็อม ไทม ทู ไทม ไอ โฮพ ยู รัน อีนทุ มี)
I’m thinking of you, I hope you see me too
(แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู , ไอ โฮพ ยู ซี มี ทู)

You can call me papa, and ill call you baby
(ยู แค็น คอล มี พะพา , แอ็นด แอล คอล ยู เบบิ)
Don’t forget that your mamas my, baby too
(ด้อนท์ เฟาะเกท แดท ยุร มามะ มาย , เบบิ ทู)
Wherever you go, whatever you do
(ฮแวเรฝเออะ ยู โก , ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู)
I will be there, I’ll be there for you
(ไอ วิล บี แดร์ , แอล บี แดร์ ฟอ ยู)
You know I will now
(ยู โน ไอ วิล เนา)

You can call me papa, and ill call you baby
(ยู แค็น คอล มี พะพา , แอ็นด แอล คอล ยู เบบิ)
Don’t forget that your mamas my, baby too
(ด้อนท์ เฟาะเกท แดท ยุร มามะ มาย , เบบิ ทู)
Wherever you go, whatever you do
(ฮแวเรฝเออะ ยู โก , ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู)
I will be there, I’ll be there for you
(ไอ วิล บี แดร์ , แอล บี แดร์ ฟอ ยู)
You know ill be there, I said ill be there
(ยู โน แอล บี แดร์ , ไอ เซ็ด แอล บี แดร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Call Me Papa คำอ่านไทย Donavon Frankenreiter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น