เนื้อเพลง Cry คำอ่านไทย Kym Marsh

CHORUS:
(โครัซ :)
I would like to say that I
(ไอ เวิด ไลค ทู เซ แดท ไอ)
Never meant to make you cry
(เนฝเวอะ เม็นท ทู เมค ยู คไร)
I think about you every day
(ไอ ธิงค อะเบาท ยู เอฝริ เด)
No matter what your friends might say
(โน แมทเทอะ ว็อท ยุร ฟเร็นด ไมท เซ)
Everybody knows my name
(เอวี่บอดี้ โน มาย เนม)
Even though I`m still the same
(อีเฝ็น โธ I`m ซทิล เดอะ เซม)
I just would to say that I
(ไอ จัซท เวิด ทู เซ แดท ไอ)
I never ever meant to make you cry
(ไอ เนฝเวอะ เอฝเออะ เม็นท ทู เมค ยู คไร)

VERSE:
(เฝิซ :)
I would like to know why
(ไอ เวิด ไลค ทู โน ฮไว)
There are clouds in the sky
(แดร์ อาร์ คเลาด ซิน เดอะ ซไค)
Everytime I fall in love
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ฟอล อิน ลัฝ)
And I would like to know why
(แอ็นด ดาย เวิด ไลค ทู โน ฮไว)
I`m sitting here on my own
(I`m ซีททิง เฮียร ออน มาย โอน)
I would like to know why
(ไอ เวิด ไลค ทู โน ฮไว)
When I find a nice guy
(ฮเว็น นาย ไฟนด อะ ไน๊ซ์ ไก)
Someone I can lean upon
(ซัมวัน ไอ แค็น ลีน อุพอน)
I mess it all up and then I wonder why
(ไอ เมซ ซิท ออล อัพ แอ็นด เด็น นาย วันเดอะ ฮไว)
I`m all alone
(I`m ออล อะโลน)

BRIDGE:
(บริจ :)
Tell me if you think that I`m I`m talking way too much
(เท็ล มี อิฟ ยู ธิงค แดท I`m I`m ทอคอิง เว ทู มัช)
Tell me if you`d like to stay in touch
(เท็ล มี อิฟ you`d ไลค ทู ซเท อิน ทั๊ช)

CHORUS
(โครัซ)

VERSE:
(เฝิซ :)
Sitting on the sofa letting life flow by
(ซีททิง ออน เดอะ โซฟะ เลทดิง ไลฟ ฟโล ไบ)
Thinking bout the early days
(ติ้งกิง เบาท ดิ เออลิ เด)
Thinking bout the times when I hurt you with my crazy ways [my crazy ways]
(ติ้งกิง เบาท เดอะ ไทม ฮเว็น นาย เฮิท ยู วิฑ มาย คเรสิ เว [ มาย คเรสิ เว ])
All I wanna do is look around for you [yeah]
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส ลุค อะเรานด ฟอ ยู [ เย่ ])
Driving to the break of dawn
(ดรายวิง ทู เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
Tracking and colding and pleading till your coming home [coming home]
(Trackings แอ็นด coldings แอ็นด พลีดอิง ทิล ยุร คัมอิง โฮม [ คัมอิง โฮม ])

BRIDGE
(บริจ)

CHORUS
(โครัซ)

VERSE
(เฝิซ)
I didn`t mean to be so cruel [I didn`t mean to be so cruel]
(ไอ didn`t มีน ทู บี โซ ครูเอ็ล [ ไอ didn`t มีน ทู บี โซ ครูเอ็ล ])
I didn`t mean to let you down [I didn`t mean to let you down]
(ไอ didn`t มีน ทู เล็ท ยู เดาน [ ไอ didn`t มีน ทู เล็ท ยู เดาน ])
So sorry for the rain on your preordain
(โซ ซอริ ฟอ เดอะ เรน ออน ยุร preordain)
And all the pain you must of gained coz of me
(แอ็นด ออล เดอะ เพน ยู มัซท อ็อฝ เกน คอซ อ็อฝ มี)

CHORUS
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cry คำอ่านไทย Kym Marsh

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น