เนื้อเพลง Abortion คำอ่านไทย Kid Rock

My veins are poppin from this love inside
(มาย เฝน แซร์ พอพปิน ฟร็อม ดีซ ลัฝ อีนไซด)
I just can’t let it out
(ไอ จัซท แค็นท เล็ท ดิธ เอ้า)
This pipe and these needles are my only guide
(ดีซ ไพพ แอ็นด ฑิส นี๊ดเดิ้ล แซร์ มาย โอ๊นลี่ ไกด)
They’ve got me on the wrong route
(เดวฟ ก็อท มี ออน เดอะ ร็อง รูท)
What is my life about
(ว็อท อีส มาย ไลฟ อะเบาท)
Living in the shadows of a man I’ve never seen
(ลีฝอิง อิน เดอะ แฌดโอ อ็อฝ อะ แม็น แอฝ เนฝเวอะ ซีน)
Dreamin’ like a lonely child
(ดรีมมิน ไลค เก โลนลิ ไชล)
I know your brothers and your sister and your mother too
(ไอ โน ยุร บรัฑเออะ แซน ยุร ซีซเทอะ แอ็นด ยุร ม๊าเธ่อร์ ทู)

Man I wish you could see them too
(แม็น นาย วิฌ ยู เคิด ซี เฑ็ม ทู)
Oh Lord
(โอ ลอด)
Oh Lord
(โอ ลอด)
Man I wish that you could see them too
(แม็น นาย วิฌ แดท ยู เคิด ซี เฑ็ม ทู)
Man I wish that you could see them too
(แม็น นาย วิฌ แดท ยู เคิด ซี เฑ็ม ทู)

So can I come to see you sometime
(โซ แค็น นาย คัม ทู ซี ยู ซัมไทม์)
Cause I been missin you
(คอส ไอ บีน มิซซิน ยู)
I’ve never heard you cry I’ve never seen you whine
(แอฝ เนฝเวอะ เฮิด ยู คไร แอฝ เนฝเวอะ ซีน ยู ฮไวน)
I’m feeling oh so young
(แอม ฟีลอิง โอ โซ ยัง)
But still I must die to get to you
(บัท ซทิล ไอ มัซท ได ทู เก็ท ทู ยู)
And if I do I wonder how just you will see me
(แอ็นด อิฟ ฟาย ดู ไอ วันเดอะ เฮา จัซท ยู วิล ซี มี)
And implicate the things I’ve done
(แอ็นด อีมพลิเคท เดอะ ธิง แอฝ ดัน)
I’m diein in the shadows of this man I’ve never seen
(แอม diein อิน เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ดีซ แม็น แอฝ เนฝเวอะ ซีน)
I’ll see you soon
(แอล ซี ยู ซูน)
Now where’s my gun
(เนา ฮแว มาย กัน)

Oh Lord
(โอ ลอด)
Oh Lord
(โอ ลอด)
Oh Lord
(โอ ลอด)
Wheres my gun
(ฮแว มาย กัน)
Oh wheres my gun
(โอ ฮแว มาย กัน)
Oh Lord
(โอ ลอด)
Wheres my gun
(ฮแว มาย กัน)
Oh Lord
(โอ ลอด)
My gun
(มาย กัน)

Let me open your eyes
(เล็ท มี โอเพ็น ยุร ไอ)
Let me see who you are
(เล็ท มี ซี ฮู ยู อาร์)
I am you, you are me
(ไอ แอ็ม ยู , ยู อาร์ มี)
We are a part of
(วี อาร์ อะ พาท อ็อฝ)
The second coming of christ
(เดอะ เซคอันด คัมอิง อ็อฝ คไรซท)
It’s God himself in a jar
(อิทซ ก็อด ฮิมเซลฟ อิน อะ จา)
Yeah…yeah
(เย่ เย่)
Yeah…yeah
(เย่ เย่)

Let me open your eyes
(เล็ท มี โอเพ็น ยุร ไอ)
Let me see who you are
(เล็ท มี ซี ฮู ยู อาร์)
I am you, you are me
(ไอ แอ็ม ยู , ยู อาร์ มี)
We are a part of
(วี อาร์ อะ พาท อ็อฝ)
The second coming of christ
(เดอะ เซคอันด คัมอิง อ็อฝ คไรซท)
Its god himself in a jar
(อิทซ ก็อด ฮิมเซลฟ อิน อะ จา)
Yeahhhh
(เย้)
Heyyyyyyy
(Heyyyyyyy)

You got me, sad and lonely
(ยู ก็อท มี , แซ็ด แอ็นด โลนลิ)
When I’m me…me
(ฮเว็น แอม มี มี)
You know you make me so lonely
(ยู โน ยู เมค มี โซ โลนลิ)
I am so alone
(ไอ แอ็ม โซ อะโลน)
And I will prey and then I’ll cry
(แอ็นด ดาย วิล พเร แอ็นด เด็น แอล คไร)
And I will prey and then I’ll cry
(แอ็นด ดาย วิล พเร แอ็นด เด็น แอล คไร)
And I will prey and then I’ll cry
(แอ็นด ดาย วิล พเร แอ็นด เด็น แอล คไร)
And I will prey and then I’ll cry
(แอ็นด ดาย วิล พเร แอ็นด เด็น แอล คไร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Abortion คำอ่านไทย Kid Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น