เนื้อเพลง Change Your Life คำอ่านไทย Little Mix

[Leigh-Anne:]
([ ลี เอน : ])
She captures her reflexion then she throws the mirror to the floor
(ชี แคพเชอะ เฮอ ริฟเคลฌัน เด็น ชี ธโร เดอะ มีเรอะ ทู เดอะ ฟโล)
Her image is distorted screaming is it worth it anymore
(เฮอ อีมอิจ อีส ดิซทอท ซครีมอิง อีส ซิท เวิธ อิท แอนนี่มอ)
[Jade:]
([ เจด : ])
No-oh-oh
(โน โอ โอ)
[Jesy:]
([ เจซี : ])
Are you scared of the things that they might put you through?
(อาร์ ยู ซคา อ็อฝ เดอะ ธิง แดท เด ไมท พัท ยู ธรู)
Does it make you wanna hide the inner you?
(โด ซิท เมค ยู วอนนา ไฮด ดิ อีนเนอะ ยู)
[Jade:]
([ เจด : ])
You’re not the only one so let them criticize
(ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน โซ เล็ท เฑ็ม ครีทอิไซส)
You’re untouchable when you realize
(ยัวร์ อันทัซเชเบิล ฮเว็น ยู รีแอะไลส)
Ooooooooooh
(Ooooooooooh)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Change, change your life, take it all
(เชนจ , เชนจ ยุร ไลฟ , เทค อิท ดอร์)
We’re gonna stick together, know we’ll get through it all
(เวีย กอนนะ ซทิค ทุเกฑเออะ , โน เว็ล เก็ท ธรู อิท ดอร์)
Change, change your life, take it all [take it all]
(เชนจ , เชนจ ยุร ไลฟ , เทค อิท ดอร์ [ เทค อิท ดอร์ ])
You’re gonna use it to become what you’ve always known
(ยัวร์ กอนนะ ยูซ อิท ทู บิคัม ว็อท ยู๊ฟ ออลเว โนน)
[Become what you’ve always known]
([ บิคัม ว็อท ยู๊ฟ ออลเว โนน ])

[Leigh-Anne:]
([ ลี เอน : ])
His body starts to flicker like nobody wants to know his name
(ฮิส บอดอิ ซทาท ทู ฟลีคเคอะ ไลค โนบอดี้ ว็อนท ทู โน ฮิส เนม)
Just another subtle feelings but nobody’s there to feel the pain
(จัซท แอะนัธเออะ ซับเดิล ฟีลอิง บัท โนบอดี้ แดร์ ทู ฟีล เดอะ เพน)
[Jade:]
([ เจด : ])
No, no, no
(โน , โน , โน)
[Jesy:]
([ เจซี : ])
They can rip you, bring you down, down to the sides
(เด แค็น ริพ ยู , บริง ยู เดาน , เดาน ทู เดอะ ไซด)
But they will never get to the heart you hold inside
(บัท เด วิล เนฝเวอะ เก็ท ทู เดอะ ฮาท ยู โฮลด อีนไซด)
[Jade:]
([ เจด : ])
Oh-oh
(โอ โอ)
[All,Jade:]
([ ออล , เจด : ])
You’re not the only one so let them criticize
(ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน โซ เล็ท เฑ็ม ครีทอิไซส)
You’re untouchable when you realize
(ยัวร์ อันทัซเชเบิล ฮเว็น ยู รีแอะไลส)
Ooo-oh-oh
(อู้ โอ โอ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Change, change your life, take it all [take it all]
(เชนจ , เชนจ ยุร ไลฟ , เทค อิท ดอร์ [ เทค อิท ดอร์ ])
We’re gonna stick together, know we’ll get through it all [I know we’ll get through it all]
(เวีย กอนนะ ซทิค ทุเกฑเออะ , โน เว็ล เก็ท ธรู อิท ดอร์ [ ไอ โน เว็ล เก็ท ธรู อิท ดอร์ ])
Change, change your life, take it all [yeah, take it all]
(เชนจ , เชนจ ยุร ไลฟ , เทค อิท ดอร์ [ เย่ , เทค อิท ดอร์ ])
You’re gonna use it to become what you’ve always known [become what you’ve always known]
(ยัวร์ กอนนะ ยูซ อิท ทู บิคัม ว็อท ยู๊ฟ ออลเว โนน [ บิคัม ว็อท ยู๊ฟ ออลเว โนน ])
Change, change your life, take it all
(เชนจ , เชนจ ยุร ไลฟ , เทค อิท ดอร์)
[Change your life and take it all]
([ เชนจ ยุร ไลฟ แอ็นด เทค อิท ดอร์ ])
Change, change your life, take it all
(เชนจ , เชนจ ยุร ไลฟ , เทค อิท ดอร์)
[Change your life and take it all]
([ เชนจ ยุร ไลฟ แอ็นด เทค อิท ดอร์ ])

[Leigh-Anne:]
([ ลี เอน : ])
You got the right to show the world
(ยู ก็อท เดอะ ไรท ทู โฌ เดอะ เวิลด)
Something never seen
(ซัมติง เนฝเวอะ ซีน)
We wanna hear you scream it out
(วี วอนนา เฮีย ยู ซครีม อิท เด้า)
[Jade:]
([ เจด : ])
You’re not alone
(ยัวร์ น็อท อะโลน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Change, change your life, take it all [take it all]
(เชนจ , เชนจ ยุร ไลฟ , เทค อิท ดอร์ [ เทค อิท ดอร์ ])
We’re gonna stick together, know we’ll get through it all [I know we’ll get through it all]
(เวีย กอนนะ ซทิค ทุเกฑเออะ , โน เว็ล เก็ท ธรู อิท ดอร์ [ ไอ โน เว็ล เก็ท ธรู อิท ดอร์ ])
Change, change your life, take it all [yeah, take it all]
(เชนจ , เชนจ ยุร ไลฟ , เทค อิท ดอร์ [ เย่ , เทค อิท ดอร์ ])
You’re gonna use it to become what you’ve always known [become what you’ve always known]
(ยัวร์ กอนนะ ยูซ อิท ทู บิคัม ว็อท ยู๊ฟ ออลเว โนน [ บิคัม ว็อท ยู๊ฟ ออลเว โนน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Change Your Life คำอ่านไทย Little Mix

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น