เนื้อเพลง Be A Gentleman คำอ่านไทย 50 Cent

[Chorus]
([ โครัซ ])
It’s best you be a gentleman
(อิทซ เบ็ซท ยู บี อะ เจนเทิลแมน)
and you watch what you say [bwahh n*gga take that]
(แอ็นด ยู ว็อช ว็อท ยู เซ [ bwahh เอ็น *gga เทค แดท ])
Or Jesus Christ can’t save you once you go gangsta, friend
(ออ จีสัซ คไรซท แค็นท เซฝ ยู วันซ ยู โก แก๊งซดา , ฟเร็นด)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Yo, no more freestyles and verses killin’ Sticky and Ja
(โย , โน โม ฟรีสทาย แซน เฝิซ คิลลิน ซทีคคิ แอ็นด จา)
I’ve movin’ on now, I got bigger fish to fry
(แอฝ มูฝวิน ออน เนา , ไอ ก็อท บี๊กเกอร์ ฟิฌ ทู ฟไร)
Since ‘How to Rob’ a lot of n*ggas been naming names
(ซินซ เฮา ทู ร็อบ อะ ล็อท อ็อฝ เอ็น *ggas บีน namings เนม)
Monkey see monkey do, I done changed the game
(มังคิ ซี มังคิ ดู , ไอ ดัน เชนจ เดอะ เกม)
Still n*ggas acting like I don’t get down or something
(ซทิล เอ็น *ggas แอคทิง ไลค ไก ด้อนท์ เก็ท เดาน ออ ซัมติง)
Like I aint the next n*gga to wear the crown or something
(ไลค ไก เอน เดอะ เน็คซท เอ็น *gga ทู แว เดอะ คเราน ออ ซัมติง)
You gonna talk about your chips till we run in your crib
(ยู กอนนะ ทอค อะเบาท ยุร ชิพ ทิล วี รัน อิน ยุร คริบ)
And you gone ask dumb questions like ” Can I Live? ”
(แอ็นด ยู กอน อาซค ดัม คเวซชัน ไลค ” แค็น นาย ไลฝ “)
Look, If I shoot you, I’m famous
(ลุค , อิฟ ฟาย ฌูท ยู , แอม เฟมัซ)
If you shoot me your brainless, you said it yourself
(อิฟ ยู ฌูท มี ยุร บเรนเล็ซ , ยู เซ็ด ดิท ยุรเซลฟ)
I’m slick enough to twist your lines and send them back at you
(แอม ซลิค อินัฟ ทู ทวิซท ยุร ไลน แซน เซ็นด เฑ็ม แบ็ค แกท ยู)
Swift enough to snatch the mack and pop that at you
(ซิวิฟท อินัฟ ทู ซแน็ช เดอะ แมกคฺ แอ็นด พ็อพ แดท แอ็ท ยู)
Take it personal see if I won’t send you to hell
(เทค อิท เพอซแน็ล ซี อิฟ ฟาย ว็อนท เซ็นด ยู ทู เฮ็ล)
I’ve done told Ton and Pok? they better have my bail
(แอฝ ดัน โทลด ท็อง แอ็นด Pok เด เบทเทอะ แฮ็ฝ มาย เบล)
But if its over a mil don’t put the crib up dun
(บัท อิฟ อิทซ โอเฝอะ รา มิล ด้อนท์ พัท เดอะ คริบ อัพ ดัน)
Cause if 50 get free n*gga, 50 gonna run
(คอส อิฟ 50 เก็ท ฟรี เอ็น *gga , 50 กอนนะ รัน)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
It’s best you be a gentleman
(อิทซ เบ็ซท ยู บี อะ เจนเทิลแมน)
and you watch what you say [bwahh bwahh, n*gga take that]
(แอ็นด ยู ว็อช ว็อท ยู เซ [ bwahh bwahh , เอ็น *gga เทค แดท ])
Or Jesus Christ can’t save you once you go gangsta, friend
(ออ จีสัซ คไรซท แค็นท เซฝ ยู วันซ ยู โก แก๊งซดา , ฟเร็นด)
[bo! bo! bo! bo! bo!…It’s gangsta]
([ โบ ! โบ ! โบ ! โบ ! โบ ! อิทซ แก๊งซดา ])

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Look I’m supposed to be cocky, I ain’t a po’ no mo’
(ลุค แอม ซัพโพส ทู บี คอคอิ , ไอ เอน ดา โพ โน โม)
I ain’t gotta steal from the corna’ store no mo’
(ไอ เอน กอททะ ซทีล ฟร็อม เดอะ corna ซโท โน โม)
Got my own crib, I ain’t sleepin’ on the flo’ no mo’
(ก็อท มาย โอน คริบ , ไอ เอน สลีฟปิน ออน เดอะ โฟล โน โม)
Bouncers don’t try to play me at the do’ no mo’
(เบานเซอะ ด้อนท์ ทไร ทู พเล มี แอ็ท เดอะ ดู โน โม)
But when they see me they say search him
(บัท ฮเว็น เด ซี มี เด เซ เซิช ฮิม)
” He might have the nine
(” ฮี ไมท แฮ็ฝ เดอะ ไนน)
He might shoot this motherf*cker up like Shyne ”
(ฮี ไมท ฌูท ดีซ motherf*cker อัพ ไลค Shyne “)
It’s been a while since a new n*gga came tight like this
(อิทซ บีน อะ ฮไวล ซินซ อะ นยู เอ็น *gga เคม ไทท ไลค ดีซ)
Ya man, he aight, but he ain’t quite like this
(ยา แม็น , ฮี ไอชฺ, บัท ฮี เอน คไวท ไลค ดีซ)
N*ggas is feelin’ it
(เอ็น *ggas ซิส ฟีลิน หนิด)
The Benz pullin up on the set [uh huh]
(เดอะ เบนซฺพลูลิน อัพ ออน เดอะ เซ็ท [ อา ฮู ])
Me jumpin out 30 tho on my neck [uh huh uh huh]
(มี จัมปิน เอ้า 30 โฑ ออน มาย เน็ค [ อา ฮู อา ฮู ])
And since you said it was nothin’ to sweat [what]
(แอ็นด ซินซ ยู เซ็ด ดิท วอส นอทติน ทู ซเว็ท [ ว็อท ])
That you was outta line so here’s what you get
(แดท ยู วอส เอ๊าตา ไลน โซ เฮียร ว็อท ยู เก็ท)
A verbal ass kickin’
(อะ เฝอแบ็ล อาซ คิคคิน)
Jesus Christ sent me to test ya
(จีสัซ คไรซท เซ็นท มี ทู เท็ซท ยา)
Let’s see how see how he act’s under pressure
(เล็ท ซี เฮา ซี เฮา ฮี แอ็คท อันเดอะ พเรฌเออะ)
Till Makaveli returns it’s ‘All Eyez On Me’
(ทิล แมกเคอเวลลี่ ริเทิน อิทซ ซอร์ Eyez ออน มี)
Till the feds build up cases and find pie’s on me
(ทิล เดอะ เฟ็ด บิลด อัพ เคซ แซน ไฟนด ไพ ออน มี)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
It’s best you be a gentleman
(อิทซ เบ็ซท ยู บี อะ เจนเทิลแมน)
and you watch what you say [bwahh bwahh bwahh, bwahh n*gga take that]
(แอ็นด ยู ว็อช ว็อท ยู เซ [ bwahh bwahh bwahh , bwahh เอ็น *gga เทค แดท ])
Or Jesus Christ can’t save you once you go gangsta, friend
(ออ จีสัซ คไรซท แค็นท เซฝ ยู วันซ ยู โก แก๊งซดา , ฟเร็นด)
[bo! bo! bo!, It’s gangsta]
([ โบ ! โบ ! โบ ! , อิทซ แก๊งซดา ])

It’s gangsta, 2000 sh*t
(อิทซ แก๊งซดา , 2000 ฌะ *ที)

[Echoing]
([ แอคโคลิง ])
Ya’ll know what you need to do, get together,
(ยอล โน ว็อท ยู นีด ทู ดู , เก็ท ทุเกฑเออะ ,)
make a We Are The World record, faggot ass n*ggas]
(เมค เก วี อาร์ เดอะ เวิลด เรคออด , แฟกกัท อาซ เอ็น *ggas ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Be A Gentleman คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น