เนื้อเพลง Come Back to Me Shawty คำอ่านไทย Tyrese

Oh…
(โอ)
Come back
(คัม แบ็ค)

[Verse One:]
([ เฝิซ วัน : ])
I guess it looks like my playa face
(ไอ เก็ซ ซิท ลุค ไลค มาย พอลเย เฟซ)
Has got me messed up again,
(แฮ็ส ก็อท มี เม็ซ อัพ อะเกน ,)
She had me dippin now i,im feelin guilty cuz you,
(ชี แฮ็ด มี ดิพพิน เนา ไอ , แอม ฟีลิน กีลทิ คัซ ยู ,)
Gave me second chance,
(เกฝ มี เซคอันด ชานซ ,)
And damn i did it again,tryin be flyy,
(แอ็นด แด็ม นาย ดิด ดิท อะเกน , ทายอิน บี flyy ,)
And now im sittin here tryin to figure out ‘how to get my baby back’
(แอ็นด เนา แอม ซิทดิน เฮียร ทายอิน ทู ฟีกยุร เอ้า เฮา ทู เก็ท มาย เบบิ แบ็ค)
I done apologized a million times and girl i dont know,
(ไอ ดัน อะพอลโอะไจส อะ มีลยัน ไทม แซน เกิล ไอ ด้อนท์ โน ,)
If she’s comin home,
(อิฟ ชี คัมอิน โฮม ,)
Damn tryna be flyy baby,
(แด็ม ทายนา บี flyy เบบิ ,)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Come back to me shawty,
(คัม แบ็ค ทู มี ชาวดี้ ,)
Cuz ya takin my heart away,
(คัซ ยา ทอคกิ่น มาย ฮาท อะเว ,)
Come back to me shawty [please forgive me]
(คัม แบ็ค ทู มี ชาวดี้ [ พลีส เฟาะกีฝ มี ])
Come back to me shawtyy
(คัม แบ็ค ทู มี shawtyy)
I cant erase you, aint no replacin you,
(ไอ แค็นท อิเรซ ยู , เอน โน รีเพเซิน ยู ,)
Cuz you know you got that bomb,bomb,
(คัซ ยู โน ยู ก็อท แดท บ็อม , บ็อม ,)
And im really missin you yeah,
(แอ็นด แอม ริแอ็ลลิ มิซซิน ยู เย่ ,)
Come back to me shawty, cuz ya takin my heart away,
(คัม แบ็ค ทู มี ชาวดี้ , คัซ ยา ทอคกิ่น มาย ฮาท อะเว ,)

[Verse Two:]
([ เฝิซ ทู : ])
Girl i know its crazy that we goin through this again,
(เกิล ไอ โน อิทซ คเรสิ แดท วี โกอิน ธรู ดีซ อะเกน ,)
I know i promised that i, wouldnt be so selfish,
(ไอ โน ไอ พรอมอิซ แดท ไอ , วูดดึ่น บี โซ เซลฟิส ,)
All my life girl you never gon be feelin this way again,
(ออล มาย ไลฟ เกิล ยู เนฝเวอะ ก็อน บี ฟีลิน ดีซ เว อะเกน ,)
Tryna ta keep myy,
(ทายนา ทา คีพ myy ,)
Now i realize she aint worth losin ya,
(เนา ไอ รีแอะไลส ชี เอน เวิธ ลูซิน ยา ,)
And i shoulda been wit chu instead of doin her, [baby]
(แอ็นด ดาย โช๊วดา บีน วิท ชู อินซเทด อ็อฝ โดย เฮอ , [ เบบิ ])
But im gonna do much better,
(บัท แอม กอนนะ ดู มัช เบทเทอะ ,)
Willin to do whatever
(วิลลิน ทู ดู ฮว็อทเอฝเออะ)
Cuz im tryna keep myy baby,
(คัซ แอม ทายนา คีพ myy เบบิ ,)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Come back to me shawty,
(คัม แบ็ค ทู มี ชาวดี้ ,)
Cuz ya takin my heart away,
(คัซ ยา ทอคกิ่น มาย ฮาท อะเว ,)
Come back to me shawty [please forgive me]
(คัม แบ็ค ทู มี ชาวดี้ [ พลีส เฟาะกีฝ มี ])
Come back to me shawtyy
(คัม แบ็ค ทู มี shawtyy)
I cant erase you, aint no replacin you,
(ไอ แค็นท อิเรซ ยู , เอน โน รีเพเซิน ยู ,)
Cuz you know you got that bomb, bomb,
(คัซ ยู โน ยู ก็อท แดท บ็อม , บ็อม ,)
And im really missin you yeah,
(แอ็นด แอม ริแอ็ลลิ มิซซิน ยู เย่ ,)
Come back to me shawty, cuz ya takin my heart away
(คัม แบ็ค ทู มี ชาวดี้ , คัซ ยา ทอคกิ่น มาย ฮาท อะเว)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
[ooh baby]
([ อู้ เบบิ ])
It’s reallin killin me, [killin me]
(อิทซ reallin คิลลิน มี , [ คิลลิน มี ])
Just tryna leave with out you,
(จัซท ทายนา ลีฝ วิฑ เอ้า ยู ,)
And i aint gon make it, if u say i lost you,
(แอ็นด ดาย เอน ก็อน เมค อิท , อิฟ ยู เซ ไอ ล็อซท ยู ,)
So i never stop until i get ya back shawtyyy
(โซ ไอ เนฝเวอะ ซท็อพ อันทีล ไอ เก็ท ยา แบ็ค shawtyyy)

Come back to me shawty,
(คัม แบ็ค ทู มี ชาวดี้ ,)
Cuz ya takin my heart away,
(คัซ ยา ทอคกิ่น มาย ฮาท อะเว ,)
Come back to me shawty [please forgive me]
(คัม แบ็ค ทู มี ชาวดี้ [ พลีส เฟาะกีฝ มี ])
Come back to me shawtyy
(คัม แบ็ค ทู มี shawtyy)
I cant erase you, aint no replacin you,
(ไอ แค็นท อิเรซ ยู , เอน โน รีเพเซิน ยู ,)
Cuz you know you got that bomb,bomb,
(คัซ ยู โน ยู ก็อท แดท บ็อม , บ็อม ,)
And im really missin you yeah,
(แอ็นด แอม ริแอ็ลลิ มิซซิน ยู เย่ ,)
Come back to me shawty, cuz ya takin my heart away
(คัม แบ็ค ทู มี ชาวดี้ , คัซ ยา ทอคกิ่น มาย ฮาท อะเว)
[so come backkkk] [shawtyy]
([ โซ คัม backkkk ] [ shawtyy ])
Repeat til chorus fades
(ริพีท ทิล โครัซ เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Back to Me Shawty คำอ่านไทย Tyrese

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น