เนื้อเพลง I Just Wanna Take You Home คำอ่านไทย Nick Carter

Girl, I don’t know what to say
(เกิล , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู เซ)
I feel so insecure
(ไอ ฟีล โซ อินซิคยูร)
So I start off by saying a cliche
(โซ ไอ ซทาท ออฟฟ ไบ เซอิง อะ คลิเฌ)
Like I’ve seen you before, yeah
(ไลค แอฝ ซีน ยู บิโฟ , เย่)
But why play games
(บัท ฮไว พเล เกม)
And all these dates
(แอ็นด ออล ฑิส เดท)
Who needs flowers?
(ฮู นีด ฟเลาเออะ)
When all you wanna I say is
(ฮเว็น ออล ยู วอนนา ไอ เซ อีส)

I just wanna take you home
(ไอ จัซท วอนนา เทค ยู โฮม)
We can make a story of our own
(วี แค็น เมค เก ซโทริ อ็อฝ เอ๊า โอน)
Please don’t get me wrong
(พลีส ด้อนท์ เก็ท มี ร็อง)
I just wanna…
(ไอ จัซท วอนนา)

Don’t you hate it when you sweat
(ด้อนท์ ยู เฮท อิท ฮเว็น ยู ซเว็ท)
And your legs are going numb
(แอ็นด ยุร เล็ก แซร์ โกอิ้ง นัม)
Then you get that feeling of regret
(เด็น ยู เก็ท แดท ฟีลอิง อ็อฝ ริกเรท)
And it makes you wanna run, oh yeah
(แอ็นด ดิท เมค ยู วอนนา รัน , โอ เย่)
But there I am
(บัท แดร์ ไอ แอ็ม)
Playing nice
(พเลนิ่ง ไน๊ซ์)
Meeting your parents
(มีทอิง ยุร แพเร็นท)
When all I wanna say is
(ฮเว็น ออล ไอ วอนนา เซ อีส)

I just wanna take you home
(ไอ จัซท วอนนา เทค ยู โฮม)
[Don’t you want to]
([ ด้อนท์ ยู ว็อนท ทู ])
We can make a story of our own
(วี แค็น เมค เก ซโทริ อ็อฝ เอ๊า โอน)
[Yeah, just me and you]
([ เย่ , จัซท มี แอ็นด ยู ])
Please don’t get me wrong
(พลีส ด้อนท์ เก็ท มี ร็อง)
So please don’t get me wrong
(โซ พลีส ด้อนท์ เก็ท มี ร็อง)
I just wanna…
(ไอ จัซท วอนนา)

Tell me don’t you feel the same
(เท็ล มี ด้อนท์ ยู ฟีล เดอะ เซม)
Someone please explain
(ซัมวัน พลีส เอ็คซพเลน)
Why we have to play games
(ฮไว วี แฮ็ฝ ทู พเล เกม)
Instead of just saying…yeah!
(อินซเทด อ็อฝ จัซท เซอิง เย่ !)

All I wanna say is
(ออล ไอ วอนนา เซ อีส)
I…just…wanna…go
(ไอ จัซท วอนนา โก)

I just wanna take you home
(ไอ จัซท วอนนา เทค ยู โฮม)
[Don’t you want to]
([ ด้อนท์ ยู ว็อนท ทู ])
We can make a story of our own
(วี แค็น เมค เก ซโทริ อ็อฝ เอ๊า โอน)
[Yeah, just me and you]
([ เย่ , จัซท มี แอ็นด ยู ])
Please don’t get me wrong, don’t you get me wrong
(พลีส ด้อนท์ เก็ท มี ร็อง , ด้อนท์ ยู เก็ท มี ร็อง)
I just wanna take you home, I wanna take you home
(ไอ จัซท วอนนา เทค ยู โฮม , ไอ วอนนา เทค ยู โฮม)
We can make a story of our own, oh yeah
(วี แค็น เมค เก ซโทริ อ็อฝ เอ๊า โอน , โอ เย่)
Please don’t get me wrong
(พลีส ด้อนท์ เก็ท มี ร็อง)
Please don’t get me wrong
(พลีส ด้อนท์ เก็ท มี ร็อง)
Please don’t get me wrong
(พลีส ด้อนท์ เก็ท มี ร็อง)
I just wanna take you home
(ไอ จัซท วอนนา เทค ยู โฮม)
So please don’t get me wrong
(โซ พลีส ด้อนท์ เก็ท มี ร็อง)
I just wanna…
(ไอ จัซท วอนนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Just Wanna Take You Home คำอ่านไทย Nick Carter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น