เนื้อเพลง Rock And Roll Band คำอ่านไทย Boston

Well, we were just another band out of Boston
(เว็ล , วี เวอ จัซท แอะนัธเออะ แบ็นด เอ้า อ็อฝ บอซตัน)
On the road to try to make ends meet.
(ออน เดอะ โรด ทู ทไร ทู เมค เอ็นด มีท)
Playing all the bars, sleeping in our cars,
(พเลนิ่ง ซอ เดอะ บา , ซลีพพิง อิน เอ๊า คา ,)
And we practiced right on out in the street.
(แอ็นด วี พแรคทิซ ไรท ออน เอ้า อิน เดอะ ซทรีท)
No, we didn’t have much money,
(โน , วี ดิ๊นอิน แฮ็ฝ มัช มันอิ ,)
We barely made enough to survive,
(วี แบลิ เมด อินัฟ ทู เซอะไฝฝ ,)
But when we got up on stage and got ready to play
(บัท ฮเว็น วี ก็อท อัพ ออน ซเทจ แอ็นด ก็อท เรดอิ ทู พเล)
People came alive.
(พี๊เพิ่ล เคม อะไลฝ)

Chorus :-
(โครัซ :)
Rock and Roll band, everybody’s waiting,
(ร็อค แอ็นด โรล แบ็นด , เอวี่บอดี้ เวททิง ,)
Getting crazy, anticipating
(เกดดดิ้ง คเรสิ , แอนติซิเพดิง)
Love and music.
(ลัฝ แอ็นด มยูสิค)
Play, play, play.
(พเล , พเล , พเล)
Yeah, yeah, yeah, yeah.
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

Dancing in the streets of Hyannis,
(แด็นซิง อิน เดอะ ซทรีท อ็อฝ Hyannis ,)
We were getting pretty good at the game.
(วี เวอ เกดดดิ้ง พรีททิ เกิด แอ็ท เดอะ เกม)
People stood in line and didn’t seem to mind,
(พี๊เพิ่ล ซทูด อิน ไลน แอ็นด ดิ๊นอิน ซีม ทู ไมนด ,)
You know, everybody knew our name.
(ยู โน , เอวี่บอดี้ นยู เอ๊า เนม)
Living on rock ‘n’ roll music,
(ลีฝอิง ออน ร็อค เอ็น โรล มยูสิค ,)
Never worried ’bout the things we were missing.
(เนฝเวอะ เวอริ เบาท เดอะ ธิง วี เวอ มีซซิง)
When we got up on stage and got ready to play
(ฮเว็น วี ก็อท อัพ ออน ซเทจ แอ็นด ก็อท เรดอิ ทู พเล)
Everybody’d listen.
(Everybodyd ลิ๊สซึ่น)

Chorus
(โครัซ)

[Guitar Solo]
([ กิทา โซโล ])

Playing for a week in Rhode Island,
(พเลนิ่ง ฟอ รา วีค อิน Rhode ไอแล็นด ,)
A man came to the stage one night.
(อะ แม็น เคม ทู เดอะ ซเทจ วัน ไนท)
He smoked a big cigar, drove a Cadillac car,
(ฮี ซโมค อะ บิก ซิกา , ดโรฝ อะ คาดิลแล คา ,)
And said ” Boys, I think this band’s outta sight.
(แอ็นด เซ็ด ” บอย , ไอ ธิงค ดีซ แบ็นด เอ๊าตา ไซท)
Sign a record company contract,
(ไซน อะ เรคออด คัมพะนิ คอนทแร็คท ,)
You know, I’ve got great expectations!
(ยู โน , แอฝ ก็อท กเรท เอคซเพ็คเทฌัน !)
When I hear you on the car radio
(ฮเว็น นาย เฮีย ยู ออน เดอะ คา เรดิโอ)
You’re gonna be a sensation! ”
(ยัวร์ กอนนะ บี อะ เซ็นเซฌัน ! “)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock And Roll Band คำอ่านไทย Boston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น