เนื้อเพลง Money Maker คำอ่านไทย Ludacris feat Pharrell

[Hook:]
([ ฮุค : ])
[Pharrell:]
([ พาเรล : ])
Shake your money maker
(เฌค ยุร มันอิ เมคเออะ)
Like somebody boutta pay ya
(ไลค ซัมบอดี้ boutta เพ ยา)
I see you on my radar
(ไอ ซี ยู ออน มาย เรดา)
Don’t you act like you dont hear
(ด้อนท์ ยู แอ็คท ไลค ยู ด้อนท์ เฮีย)
She…
(ชี)

[Ludacris:]
([ ลูดาคริ : ])
You know I got it
(ยู โน ไอ ก็อท ดิธ)
If you want it, come get it
(อิฟ ยู ว็อนท ดิธ , คัม เก็ท ดิธ)
Stand next to this money
(ซแท็นด เน็คซท ทู ดีซ มันอิ)
Like – ey ey ey
(ไลค อาย์อาย์อาย์)

[Pharrell:]
([ พาเรล : ])
Shake your money maker
(เฌค ยุร มันอิ เมคเออะ)
Like somebody boutta pay ya
(ไลค ซัมบอดี้ boutta เพ ยา)
Don’t worry about them haters
(ด้อนท์ เวอริ อะเบาท เฑ็ม เฮเดอ)
Keep your nose up in the air
(คีพ ยุร โนส อัพ อิน ดิ แอ)

[Ludacris:]
([ ลูดาคริ : ])
You know I got it
(ยู โน ไอ ก็อท ดิธ)
If you want it, come get it
(อิฟ ยู ว็อนท ดิธ , คัม เก็ท ดิธ)
Stand next to this money
(ซแท็นด เน็คซท ทู ดีซ มันอิ)
Like – ey ey ey
(ไลค อาย์อาย์อาย์)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Shake shake shake your money maker
(เฌค เฌค เฌค ยุร มันอิ เมคเออะ)
Like you were shakin it for some paper
(ไลค ยู เวอ เชคกินหนิด ฟอ ซัม เพเพอะ)
Took your mama 9 months to make ya
(ทุค ยุร มามะ นาย มันธ ทู เมค ยา)
Might as well shake what ya mama gave ya
(ไมท แอ็ส เว็ล เฌค ว็อท ยา มามะ เกฝ ยา)

You … you lookin good in them jeans
(ยู ยู ลุคกิน เกิด อิน เฑ็ม จีน)
I bet you look even better with me in between
(ไอ เบ็ท ยู ลุค อีเฝ็น เบทเทอะ วิฑ มี อิน บีทวิน)
I keep my mind on my money, money on my mind
(ไอ คีพ มาย ไมนด ออน มาย มันอิ , มันอิ ออน มาย ไมนด)
But yous a hell of a distraction when you shake your behind
(บัท ยู ซา เฮ็ล อ็อฝ อะ ดิซทแรคฌัน ฮเว็น ยู เฌค ยุร บิไฮนด)
I got * on my right side pourin some cups
(ไอ ก็อท * ออน มาย ไรท ไซด โพวริน ซัม คัพ)
My whole hood is to my left and they aint giving a f*ck
(มาย โฮล ฮุด อีส ทู มาย เล็ฟท แอ็นด เด เอน กีฝวิง อะ เอฟ *ck)

So feel free to get lose and get carried away
(โซ ฟีล ฟรี ทู เก็ท ลูส แอ็นด เก็ท แคร์รี่ อะเว)
So by tomorrow you forgot what you was sayin today
(โซ ไบ ทุมอโร ยู เฟาะกอท ว็อท ยู วอส เซย์อิน ทุเด)
But don’t forget about this feeling that im making you get
(บัท ด้อนท์ เฟาะเกท อะเบาท ดีซ ฟีลอิง แดท แอม เมคอิง ยู เก็ท)
And all the calories you burn from me making you sweat
(แอ็นด ออล เดอะ แคลโอะริ ยู เบิน ฟร็อม มี เมคอิง ยู ซเว็ท)
The mile high points you earn when we taking my jet
(เดอะ ไมล ไฮ พอยนท ยู เอิน ฮเว็น วี เทคอิง มาย เจ๊ต)
And how everywhere you turn I’ll be making you wet..
(แอ็นด เฮา เอวี่แวร์ ยู เทิน แอล บี เมคอิง ยู เว็ท)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
[Pharrell:]
([ พาเรล : ])
Shake your money maker
(เฌค ยุร มันอิ เมคเออะ)
Like somebody boutta pay ya
(ไลค ซัมบอดี้ boutta เพ ยา)
I see you on my radar
(ไอ ซี ยู ออน มาย เรดา)
Don’t you act like you dont hear
(ด้อนท์ ยู แอ็คท ไลค ยู ด้อนท์ เฮีย)
She…
(ชี)

[Ludacris:]
([ ลูดาคริ : ])
You know I got it
(ยู โน ไอ ก็อท ดิธ)
If you want it, come get it
(อิฟ ยู ว็อนท ดิธ , คัม เก็ท ดิธ)
Stand next to this money
(ซแท็นด เน็คซท ทู ดีซ มันอิ)
Like – ey ey ey
(ไลค อาย์อาย์อาย์)

[Pharrell:]
([ พาเรล : ])
Shake your money maker
(เฌค ยุร มันอิ เมคเออะ)
Like somebody boutta pay ya
(ไลค ซัมบอดี้ boutta เพ ยา)
Don’t worry about them haters
(ด้อนท์ เวอริ อะเบาท เฑ็ม เฮเดอ)
Keep your nose up in the air
(คีพ ยุร โนส อัพ อิน ดิ แอ)

[Ludacris:]
([ ลูดาคริ : ])
You know I got it
(ยู โน ไอ ก็อท ดิธ)
If you want it, come get it
(อิฟ ยู ว็อนท ดิธ , คัม เก็ท ดิธ)
Stand next to this money
(ซแท็นด เน็คซท ทู ดีซ มันอิ)
Like – ey ey ey
(ไลค อาย์อาย์อาย์)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Switch, switch, switch it from right to left and..
(ซวิช , ซวิช , ซวิช อิท ฟร็อม ไรท ทู เล็ฟท แอ็นด)
Switch it till you running right out of breath and..
(ซวิช อิท ทิล ยู รันนิง ไรท เด้า อ็อฝ บเร็ธ แอ็นด)
Take a break until you ready again and..
(เทค เก บเรค อันทีล ยู เรดอิ อะเกน แอ็นด)
You can invite over as many friends as..
(ยู แค็น อินไฝท โอเฝอะ แอ็ส เมนอิ ฟเร็นด แอ็ส)
Ya want to, but i really want you
(ยา ว็อนท ทู , บัท ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ยู)
Just be thankful that Pharrell gave you somethin to bump to…HEYY
(จัซท บี แธงคฟุล แดท พาเรล เกฝ ยู ซัมติน ทู บัมพ ทู HEYY)
Luda…Im at the top of my game
(ลูดา แอม แอ็ท เดอะ ท็อพ อ็อฝ มาย เกม)
You want my hands from the bottom to the top of your brain
(ยู ว็อนท มาย แฮ็นด ฟร็อม เดอะ บอตตัม ทู เดอะ ท็อพ อ็อฝ ยุร บเรน)
And I…just wanna take a lil ride on your curves
(แอ็นด ดาย จัซท วอนนา เทค เก ลิล ไรด ออน ยุร เคิฝ)
And get *rotic giving your body just what it deserves and..
(แอ็นด เก็ท *rotic กีฝวิง ยุร บอดอิ จัซท ว็อท ดิธ ดิเสิฝ แซน)

Let me give you some swimming lessons on the penis
(เล็ท มี กิฝ ยู ซัม สวิมมิง เล๊ซซั่น ออน เดอะ พีนิซ)
Backstroke, breaststroke, stroke of a genius…YUPP
(Backstroke , breaststroke , ซโตรก อ็อฝ อะ จีนยัซ YUPP)
Call me the renaissance man
(คอล มี เดอะ เรเนะแซ็นซ แม็น)
Get up and i stay harder than a cinder block mannn….HEYY
(เก็ท อัพ แอ็นด ดาย ซเท อาณ์เดอ แฑ็น อะ ซีนเดอะ บล็อค mannn HEYY)
Im just a bedroom gangster
(แอม จัซท ดา เบดรูม แกะซเทอะ)
And i been meanin to tell ya that i really must thank ya when ya..
(แอ็นด ดาย บีน มีนนิน ทู เท็ล ยา แดท ไอ ริแอ็ลลิ มัซท แธ็งค ยา ฮเว็น ยา)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
[Pharrell:]
([ พาเรล : ])
Shake your money maker
(เฌค ยุร มันอิ เมคเออะ)
Like somebody boutta pay ya
(ไลค ซัมบอดี้ boutta เพ ยา)
I see you on my radar
(ไอ ซี ยู ออน มาย เรดา)
Don’t you act like you dont hear
(ด้อนท์ ยู แอ็คท ไลค ยู ด้อนท์ เฮีย)
She…
(ชี)

[Ludacris:]
([ ลูดาคริ : ])
You know I got it
(ยู โน ไอ ก็อท ดิธ)
If you want it, come get it
(อิฟ ยู ว็อนท ดิธ , คัม เก็ท ดิธ)
Stand next to this money
(ซแท็นด เน็คซท ทู ดีซ มันอิ)
Like – ey ey ey
(ไลค อาย์อาย์อาย์)

[Pharrell:]
([ พาเรล : ])
Shake your money maker
(เฌค ยุร มันอิ เมคเออะ)
Like somebody boutta pay ya
(ไลค ซัมบอดี้ boutta เพ ยา)
Don’t worry about them haters
(ด้อนท์ เวอริ อะเบาท เฑ็ม เฮเดอ)
Keep your nose up in the air
(คีพ ยุร โนส อัพ อิน ดิ แอ)

[Ludacris:]
([ ลูดาคริ : ])
You know I got it
(ยู โน ไอ ก็อท ดิธ)
If you want it, come get it
(อิฟ ยู ว็อนท ดิธ , คัม เก็ท ดิธ)
Stand next to this money
(ซแท็นด เน็คซท ทู ดีซ มันอิ)
Like – ey ey ey
(ไลค อาย์อาย์อาย์)

[Verse 3:]
([ เฝิซ ที : ])
Rock rock rock it and make it work girl
(ร็อค ร็อค ร็อค อิท แอ็นด เมค อิท เวิค เกิล)
Please dont stop it until it hurt girl
(พลีส ด้อนท์ ซท็อพ อิท อันทีล อิท เฮิท เกิล)
You..you been lookin a little tipsy
(ยู ยู บีน ลุคกิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทีพซิ)
So if you could jus shake it a little this wayy
(โซ อิฟ ยู เคิด ยูส เฌค อิท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ดีซ wayy)
See ima member of the BBC
(ซี แอมอา เมมเบอะ อ็อฝ เดอะ BBC)
The original bread winna of DTP
(ดิ ออริจินัล บเร็ด winna อ็อฝ DTP)
And you the center of attention thats distracting this war
(แอ็นด ยู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ แอ็ทเทนฌัน แด๊ท ดิซทแรคทิง ดีซ วอ)
Cuz everybody in the camp is like OH MY GODD..she could
(คัซ เอวี่บอดี้ อิน เดอะ แค็มพ อีส ไลค โอ มาย GODD ชี เคิด)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
[Pharrell:]
([ พาเรล : ])
Shake your money maker
(เฌค ยุร มันอิ เมคเออะ)
Like somebody boutta pay ya
(ไลค ซัมบอดี้ boutta เพ ยา)
I see you on my radar
(ไอ ซี ยู ออน มาย เรดา)
Don’t you act like you dont hear
(ด้อนท์ ยู แอ็คท ไลค ยู ด้อนท์ เฮีย)
She…
(ชี)

[Ludacris:]
([ ลูดาคริ : ])
You know I got it
(ยู โน ไอ ก็อท ดิธ)
If you want it, come get it
(อิฟ ยู ว็อนท ดิธ , คัม เก็ท ดิธ)
Stand next to this money
(ซแท็นด เน็คซท ทู ดีซ มันอิ)
Like – ey ey ey
(ไลค อาย์อาย์อาย์)

[Pharrell:]
([ พาเรล : ])
Shake your money maker
(เฌค ยุร มันอิ เมคเออะ)
Like somebody boutta pay ya
(ไลค ซัมบอดี้ boutta เพ ยา)
Don’t worry about them haters
(ด้อนท์ เวอริ อะเบาท เฑ็ม เฮเดอ)
Keep your nose up in the air
(คีพ ยุร โนส อัพ อิน ดิ แอ)

[Ludacris:]
([ ลูดาคริ : ])
You know I got it
(ยู โน ไอ ก็อท ดิธ)
If you want it, come get it
(อิฟ ยู ว็อนท ดิธ , คัม เก็ท ดิธ)
Stand next to this money
(ซแท็นด เน็คซท ทู ดีซ มันอิ)
Like – ey ey ey
(ไลค อาย์อาย์อาย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Money Maker คำอ่านไทย Ludacris feat Pharrell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น