เนื้อเพลง One More Chance คำอ่านไทย Michael Jackson

[Uh.. huh….Alright]
([ อา ฮู ออลไร๊ท ])
This Time, Gonna do my best to make it right,
(ดีซ ไทม , กอนนะ ดู มาย เบ็ซท ทู เมค อิท ไรท ,)
Can’t go on without you by my side.
(แค็นท โก ออน วิเฑาท ยู ไบ มาย ไซด)
[Hold On]
([ โฮลด ออน ])
Shelter, come and rescue me out of this storm,
(เฌลเทอะ , คัม แอ็นด เรซคยู มี เอ้า อ็อฝ ดีซ ซทอม ,)
And, out of this cold I need someone,
(แอ็นด , เอ้า อ็อฝ ดีซ โคลด ดาย นีด ซัมวัน ,)
[Oh Why, Oh Why, Why, Why]
([ โอ ฮไว , โอ ฮไว , ฮไว , ฮไว ])
If you see her?
(อิฟ ยู ซี เฮอ)
Tell her this from me,
(เท็ล เฮอ ดีซ ฟร็อม มี ,)
All I need is
(ออล ไอ นีด อีส)

One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
[One More]
([ วัน โม ])
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
One More[See] Chance At Love
(วัน โม [ ซี ] ชานซ แอ็ท ลัฝ)
[Say, One More]
([ เซ , วัน โม ])
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
[One More]
([ วัน โม ])
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
[Alright]
([ ออลไร๊ท ])
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)

Searching, for that one who is going to make me whole,
(เซิชอิง , ฟอ แดท วัน ฮู อีส โกอิ้ง ทู เมค มี โฮล ,)
Help me make these mysteries unfold.
(เฮ็ลพ มี เมค ฑิส มิสเตอร์ลีสฺ อันโฟลด)
[Hold On]
([ โฮลด ออน ])
Lightning, about to strike in rain only on me…
(ไลทนิง , อะเบาท ทู ซทไรค อิน เรน โอ๊นลี่ ออน มี)
Hurt so bad, sometimes it’s hard to breathe.
(เฮิท โซ แบ็ด , ซัมไทม์ อิทซ ฮาด ทู บรีฑ)
[Oh Why, Why]
([ โอ ฮไว , ฮไว ])
If you see her?
(อิฟ ยู ซี เฮอ)
Tell her this from me,
(เท็ล เฮอ ดีซ ฟร็อม มี ,)
All I need is
(ออล ไอ นีด อีส)

One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
[One More]
([ วัน โม ])
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
[One More Chance for love]
([ วัน โม ชานซ ฟอ ลัฝ ])
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
[One More]
([ วัน โม ])
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)

And, I would walk around this world to find her,
(แอ็นด , ไอ เวิด วอค อะเรานด ดีซ เวิลด ทู ไฟนด เฮอ ,)
And, I don’t care what it takes,no
(แอ็นด , ไอ ด้อนท์ แค ว็อท ดิธ เทค , โน)
[Why]
([ ฮไว ])
I’d sail the seven seas to be near her,
(อาย เซล เดอะ เซฝเอ็น ซี ทู บี เนีย เฮอ ,)
And, If you happen to see her,
(แอ็นด , อิฟ ยู แฮพเพ็น ทู ซี เฮอ ,)
See,Tell her this from me,
(ซี , เท็ล เฮอ ดีซ ฟร็อม มี ,)

One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
[Yeah Yeah]
([ เย่ เย่ ])
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
[Tell her this from me]
([ เท็ล เฮอ ดีซ ฟร็อม มี ])
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
[Yeah Yeah]
([ เย่ เย่ ])
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
[One More Chance at love]
([ วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ ])
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
[Lovin You]
([ ลัฝวิน ยู ])
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
[ I can’t find]
([ ไอ แค็นท ไฟนด ])
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
[Lovin You]
([ ลัฝวิน ยู ])
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
[Yeah…One More]
([ เย่ วัน โม ])
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
[For Love]
([ ฟอ ลัฝ ])
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
[Yeah, I Can’t stop]
([ เย่ , ไอ แค็นท ซท็อพ ])
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
[Lovin You]
([ ลัฝวิน ยู ])
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
[I can’t stop]
([ ไอ แค็นท ซท็อพ ])
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
[Lovin You….Aaaow!]
([ ลัฝวิน ยู Aaaow ! ])
One More Chance At Love
(วัน โม ชานซ แอ็ท ลัฝ)
[I can’t stop]
([ ไอ แค็นท ซท็อพ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One More Chance คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น