เนื้อเพลง A Song To Sing คำอ่านไทย Hanson

Goodbye Four Leaf Clovers
(กู๊ดบาย โฟ ลีฟ คโลเฝอะ)
Hello Gone Awry
(เฮ็ลโล กอน อะไร)
Don’t Cry The Fight Ain’t Over
(ด้อนท์ คไร เดอะ ไฟท เอน โอเฝอะ)
Unless You Let It Pass You By
(อันเลซ ยู เล็ท ดิธ เพซ ยู ไบ)

Chorus
(โครัซ)

I’m Looking For A Song To Sing
(แอม ลุคอิง ฟอ รา ซ็อง ทู ซิง)
Looking For A Friend To Borrow
(ลุคอิง ฟอ รา ฟเร็นด ทู บอโร)
I’m Looking For My Radio
(แอม ลุคอิง ฟอ มาย เรดิโอ)
So I Might Find A Heart To Follow
(โซ ไอ ไมท ไฟนด อะ ฮาท ทู ฟอลโล)

I’ve Never Been Just Longing For Your Loving
(แอฝ เนฝเวอะ บีน จัซท ลองอิง ฟอ ยุร ลัฝอิง)
I’ve Never Been Just Wearing Down To Nothing
(แอฝ เนฝเวอะ บีน จัซท เวียริง เดาน ทู นัธอิง)
I’ve Never Been Just Looking For A Reason
(แอฝ เนฝเวอะ บีน จัซท ลุคอิง ฟอ รา รี๊ซั่น)
So That Maybe You’ll Be Thinking Of Me
(โซ แดท เมบี โยว บี ติ้งกิง อ็อฝ มี)
Oh
(โอ)
You’ll Be Thinking Of Me
(โยว บี ติ้งกิง อ็อฝ มี)

All That I Have Found In Reason
(ออล แดท ไอ แฮ็ฝ เฟานด อิน รี๊ซั่น)
Is Reason Just To Not Believe
(อีส รี๊ซั่น จัซท ทู น็อท บิลีฝ)
And All That You Are Left Is Treason
(แอ็นด ออล แดท ยู อาร์ เล็ฟท อีส ทรีสน)
Is Treason Just To Let It Be
(อีส ทรีสน จัซท ทู เล็ท ดิธ บี)

Chorus
(โครัซ)

I’m Looking For A Song To Sing
(แอม ลุคอิง ฟอ รา ซ็อง ทู ซิง)
Looking For A Friend To Borrow
(ลุคอิง ฟอ รา ฟเร็นด ทู บอโร)
I’m Looking For My Radio
(แอม ลุคอิง ฟอ มาย เรดิโอ)
So I Might Find A Heart To Follow
(โซ ไอ ไมท ไฟนด อะ ฮาท ทู ฟอลโล)

I’ve Never Been Just Longing For Your Loving
(แอฝ เนฝเวอะ บีน จัซท ลองอิง ฟอ ยุร ลัฝอิง)
I’ve Never Been Just Wearing Down To Nothing
(แอฝ เนฝเวอะ บีน จัซท เวียริง เดาน ทู นัธอิง)
I’ve Never Been Just Looking For A Reason
(แอฝ เนฝเวอะ บีน จัซท ลุคอิง ฟอ รา รี๊ซั่น)
So That Maybe You’ll Be Thinking
(โซ แดท เมบี โยว บี ติ้งกิง)

The Blue Yonder Dreams
(เดอะ บลู ยอนเดอะ ดรีม)
And Second Hand Shoes
(แอ็นด เซคอันด แฮ็นด ฌู)
You’re So Far Gone
(ยัวร์ โซ ฟา กอน)
That You Live To Lose
(แดท ยู ไลฝ ทู ลูส)
And It’s Too Late To Go Home
(แอ็นด อิทซ ทู เลท ทู โก โฮม)
All Alone
(ออล อะโลน)
Your The Tar In That
(ยุร เดอะ ทา อิน แดท)
Old Cigar
(โอลด ซิกา)
And The Worn Out Cable
(แอ็นด เดอะ โวน เอ้า เค๊เบิ้ล)
On A Cable Car And
(ออน อะ เค๊เบิ้ล คา แอ็นด)
You’re Too Tired To Admit
(ยัวร์ ทู ไทร ทู แอ็ดมีท)
You’ve Got To Choose
(ยู๊ฟ ก็อท ทู ชูส)

Chorus
(โครัซ)

I’m Looking For A Song To Sing
(แอม ลุคอิง ฟอ รา ซ็อง ทู ซิง)
Looking For A Friend To Borrow
(ลุคอิง ฟอ รา ฟเร็นด ทู บอโร)
I’m Looking For My Radio
(แอม ลุคอิง ฟอ มาย เรดิโอ)
So I Might Find A Heart To Follow
(โซ ไอ ไมท ไฟนด อะ ฮาท ทู ฟอลโล)

I’ve Never Been Just Longing For Your Loving
(แอฝ เนฝเวอะ บีน จัซท ลองอิง ฟอ ยุร ลัฝอิง)
I’ve Never Been Just Wearing Down To Nothing
(แอฝ เนฝเวอะ บีน จัซท เวียริง เดาน ทู นัธอิง)
I’ve Never Been Just Looking For A Reason
(แอฝ เนฝเวอะ บีน จัซท ลุคอิง ฟอ รา รี๊ซั่น)
So That Maybe You’ll Be Thinking Of Me
(โซ แดท เมบี โยว บี ติ้งกิง อ็อฝ มี)
Oh
(โอ)
You’ll Be Thinking Of Me
(โยว บี ติ้งกิง อ็อฝ มี)

Don’t Wander Through This Glassy Surface
(ด้อนท์ วอนเดอะ ธรู ดีซ กลาซซิ เซอฟิซ)
Expecting To Find More Than Me
(เอ๊กแพดติ้ง ทู ไฟนด โม แฑ็น มี)
cause What Am I Without A Purpose
(คอส ว็อท แอ็ม ไอ วิเฑาท ดา เพอพัซ)
But A Lone Mirage To See
(บัท ดา โลน มิราฉ ทู ซี)

Chorus
(โครัซ)

I’m Looking For A Song To Sing
(แอม ลุคอิง ฟอ รา ซ็อง ทู ซิง)
Looking For A Friend To Borrow
(ลุคอิง ฟอ รา ฟเร็นด ทู บอโร)
I’m Looking For My Radio
(แอม ลุคอิง ฟอ มาย เรดิโอ)
So I Might Find A Heart To Follow
(โซ ไอ ไมท ไฟนด อะ ฮาท ทู ฟอลโล)

I’ve Never Been Just Longing For Your Loving
(แอฝ เนฝเวอะ บีน จัซท ลองอิง ฟอ ยุร ลัฝอิง)
I’ve Never Been Just Wearing Down To Nothing
(แอฝ เนฝเวอะ บีน จัซท เวียริง เดาน ทู นัธอิง)
I’ve Never Been Just Looking For A Reason
(แอฝ เนฝเวอะ บีน จัซท ลุคอิง ฟอ รา รี๊ซั่น)
So That Maybe You’ll Be Thinking Of Me
(โซ แดท เมบี โยว บี ติ้งกิง อ็อฝ มี)
Oh
(โอ)
You’ll Be Thinking Of Me
(โยว บี ติ้งกิง อ็อฝ มี)

You’ll Be Thinking Of Me
(โยว บี ติ้งกิง อ็อฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Song To Sing คำอ่านไทย Hanson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น