เนื้อเพลง Girl คำอ่านไทย O-Town

She’s a special girl
(ชี ซา ซเพฌแอ็ล เกิล)
With her own money, job, and credit cards
(วิฑ เฮอ โอน มันอิ , โจบ , แอ็นด คเรดอิท คาด)
A sexy girl
(อะ เซคซิ เกิล)
You better be careful or she’ll pull your card
(ยู เบทเทอะ บี แคฟุล ออ เฌ็ล พุล ยุร คาด)
In this world
(อิน ดีซ เวิลด)
You wont find any like her standing around
(ยู ว็อนท ไฟนด เอนอิ ไลค เฮอ ซแทนดิง อะเรานด)
And I want a girl like her
(แอ็นด ดาย ว็อนท ดา เกิล ไลค เฮอ)
And I need a girl like her
(แอ็นด ดาย นีด อะ เกิล ไลค เฮอ)

Girl
(เกิล)
A pretty girl
(อะ พรีททิ เกิล)
A lovely girl
(อะ ลัฝลิ เกิล)
Girl
(เกิล)
A down for whatever special girl
(อะ เดาน ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ ซเพฌแอ็ล เกิล)
Girl
(เกิล)
A smart girl
(อะ ซมาท เกิล)
A real girl
(อะ ริแอ็ล เกิล)
I need her in my life always
(ไอ นีด เฮอ อิน มาย ไลฟ ออลเว)
Girl
(เกิล)
A sexy girl
(อะ เซคซิ เกิล)
A lovely girl
(อะ ลัฝลิ เกิล)
Girl
(เกิล)
A down for whatever
(อะ เดาน ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ)
special girl
(ซเพฌแอ็ล เกิล)
Girl
(เกิล)
A smart girl
(อะ ซมาท เกิล)
A real girl
(อะ ริแอ็ล เกิล)
I need her in my life always
(ไอ นีด เฮอ อิน มาย ไลฟ ออลเว)
Girl
(เกิล)

Every day oh I
(เอฝริ เด โอ ไอ)
I think about where she is
(ไอ ธิงค อะเบาท ฮแว ชี อีส)
And who she’s with
(แอ็นด ฮู ชี วิฑ)
And whoever he is can he truly handle it
(แอ็นด ฮูเอฝเออะ ฮี อีส แค็น ฮี ทรูลิ แฮ๊นเดิ้ล อิท)
Cause there is only one kind of guy
(คอส แดร์ อีส โอ๊นลี่ วัน ไคนด อ็อฝ ไก)
For this kind of girl
(ฟอ ดีซ ไคนด อ็อฝ เกิล)
And I want her
(แอ็นด ดาย ว็อนท เฮอ)
And I need her
(แอ็นด ดาย นีด เฮอ)
I gotta have this girl
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ ดีซ เกิล)

Girl
(เกิล)
A pretty girl
(อะ พรีททิ เกิล)
A lovely girl
(อะ ลัฝลิ เกิล)
Girl
(เกิล)
A down for whatever special girl
(อะ เดาน ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ ซเพฌแอ็ล เกิล)
Girl
(เกิล)
A smart girl
(อะ ซมาท เกิล)
A real girl
(อะ ริแอ็ล เกิล)
I need her in my life always
(ไอ นีด เฮอ อิน มาย ไลฟ ออลเว)
Girl
(เกิล)
A sexy girl
(อะ เซคซิ เกิล)
A lovely girl
(อะ ลัฝลิ เกิล)
Girl
(เกิล)
A down for whatever
(อะ เดาน ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ)
special girl
(ซเพฌแอ็ล เกิล)
Girl
(เกิล)
A smart girl
(อะ ซมาท เกิล)
A real girl
(อะ ริแอ็ล เกิล)
I need her in my life always
(ไอ นีด เฮอ อิน มาย ไลฟ ออลเว)
Girl
(เกิล)

Girl
(เกิล)
A pretty girl
(อะ พรีททิ เกิล)
A lovely girl
(อะ ลัฝลิ เกิล)
Girl
(เกิล)
A down for whatever special girl
(อะ เดาน ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ ซเพฌแอ็ล เกิล)
Girl
(เกิล)
A smart girl
(อะ ซมาท เกิล)
A real girl
(อะ ริแอ็ล เกิล)
I need her in my life always
(ไอ นีด เฮอ อิน มาย ไลฟ ออลเว)
Girl
(เกิล)
A sexy girl
(อะ เซคซิ เกิล)
A lovely girl
(อะ ลัฝลิ เกิล)
Girl
(เกิล)
A down for whatever
(อะ เดาน ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ)
special girl
(ซเพฌแอ็ล เกิล)
Girl
(เกิล)
A smart girl
(อะ ซมาท เกิล)
A real girl
(อะ ริแอ็ล เกิล)
I need her in my life always
(ไอ นีด เฮอ อิน มาย ไลฟ ออลเว)
Girl
(เกิล)

Oh girl
(โอ เกิล)
I need you in my life
(ไอ นีด ยู อิน มาย ไลฟ)
I want you in my world
(ไอ ว็อนท ยู อิน มาย เวิลด)
Oh girl girl girl
(โอ เกิล เกิล เกิล)
Sexy, lovely, pretty girl
(เซคซิ , ลัฝลิ , พรีททิ เกิล)
Yeah
(เย่)

See, you got me feigning
(ซี , ยู ก็อท มี feignings)
I know you hear me calling
(ไอ โน ยู เฮีย มี คอลลิง)
I’m sitting here begging
(แอม ซีททิง เฮียร เบกกิง)
For just a chance with you
(ฟอ จัซท ดา ชานซ วิฑ ยู)
I’ll never do you wrong baby
(แอล เนฝเวอะ ดู ยู ร็อง เบบิ)
Here is where you belong
(เฮียร อีส ฮแว ยู บิลอง)
Sugar
(ฌูกเออะ)
Baby can’t you see that I need you
(เบบิ แค็นท ยู ซี แดท ไอ นีด ยู)
Cause you’re such a
(คอส ยัวร์ ซัช อะ)

Girl
(เกิล)
A pretty girl
(อะ พรีททิ เกิล)
A lovely girl
(อะ ลัฝลิ เกิล)
Girl
(เกิล)
A down for whatever special girl
(อะ เดาน ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ ซเพฌแอ็ล เกิล)
Girl
(เกิล)
A smart girl
(อะ ซมาท เกิล)
A real girl
(อะ ริแอ็ล เกิล)
I need her in my life always
(ไอ นีด เฮอ อิน มาย ไลฟ ออลเว)
Girl
(เกิล)
A sexy girl
(อะ เซคซิ เกิล)
A lovely girl
(อะ ลัฝลิ เกิล)
Girl
(เกิล)
A down for whatever
(อะ เดาน ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ)
special girl
(ซเพฌแอ็ล เกิล)
Girl
(เกิล)
A smart girl
(อะ ซมาท เกิล)
A real girl
(อะ ริแอ็ล เกิล)
I need her in my life always
(ไอ นีด เฮอ อิน มาย ไลฟ ออลเว)
Girl
(เกิล)

Girl
(เกิล)
A pretty girl
(อะ พรีททิ เกิล)
A lovely girl
(อะ ลัฝลิ เกิล)
Girl
(เกิล)
A down for whatever special girl
(อะ เดาน ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ ซเพฌแอ็ล เกิล)
Girl
(เกิล)
A smart girl
(อะ ซมาท เกิล)
A real girl
(อะ ริแอ็ล เกิล)
I need her in my life always
(ไอ นีด เฮอ อิน มาย ไลฟ ออลเว)
Girl
(เกิล)
A sexy girl
(อะ เซคซิ เกิล)
A lovely girl
(อะ ลัฝลิ เกิล)
Girl
(เกิล)
A down for whatever
(อะ เดาน ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ)
special girl
(ซเพฌแอ็ล เกิล)
Girl
(เกิล)
A smart girl
(อะ ซมาท เกิล)
A real girl
(อะ ริแอ็ล เกิล)
I need her in my life always
(ไอ นีด เฮอ อิน มาย ไลฟ ออลเว)
Girl
(เกิล)

Girl
(เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girl คำอ่านไทย O-Town

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น