เนื้อเพลง In The Mood คำอ่านไทย Robert Plant

I’m in the mood for a melody I’m in the mood for a melody, I’m in the mood
(แอม อิน เดอะ มูด ฟอ รา เมลโอะดิ แอม อิน เดอะ มูด ฟอ รา เมลโอะดิ , แอม อิน เดอะ มูด)
I’m in the mood for a melody I’m in the mood for a melody, I’m in the mood
(แอม อิน เดอะ มูด ฟอ รา เมลโอะดิ แอม อิน เดอะ มูด ฟอ รา เมลโอะดิ , แอม อิน เดอะ มูด)
I’m in the mood for a melody I’m in the mood for a melody, I’m in the mood
(แอม อิน เดอะ มูด ฟอ รา เมลโอะดิ แอม อิน เดอะ มูด ฟอ รา เมลโอะดิ , แอม อิน เดอะ มูด)
I can make you dance, I can make you sing
(ไอ แค็น เมค ยู ดานซ , ไอ แค็น เมค ยู ซิง)
I can make you dance, I can make you sing If you want me too
(ไอ แค็น เมค ยู ดานซ , ไอ แค็น เมค ยู ซิง อิฟ ยู ว็อนท มี ทู)
Oh, I can make you dance, I can make you sing
(โอ , ไอ แค็น เมค ยู ดานซ , ไอ แค็น เมค ยู ซิง)
I can make you dance, I can make you sing If you want me too
(ไอ แค็น เมค ยู ดานซ , ไอ แค็น เมค ยู ซิง อิฟ ยู ว็อนท มี ทู)
Oh, I can make you dance, I can make you sing
(โอ , ไอ แค็น เมค ยู ดานซ , ไอ แค็น เมค ยู ซิง)
I can make you dance, I can make you sing If you want me too
(ไอ แค็น เมค ยู ดานซ , ไอ แค็น เมค ยู ซิง อิฟ ยู ว็อนท มี ทู)
Any little song that you wanna to sing,
(เอนอิ ลิ๊ทเทิ่ล ซ็อง แดท ยู วอนนา ทู ซิง ,)
A little song that you wanna to sing
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซ็อง แดท ยู วอนนา ทู ซิง)
Song will do [Sung in lieu?]
(ซ็อง วิล ดู [ ซัง อิน ลยู ])
Here’s a little song that you wanna to sing,
(เฮียร ซา ลิ๊ทเทิ่ล ซ็อง แดท ยู วอนนา ทู ซิง ,)
A little song that you wanna to sing Song for you
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซ็อง แดท ยู วอนนา ทู ซิง ซ็อง ฟอ ยู)
A little song that you wanna to sing,
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซ็อง แดท ยู วอนนา ทู ซิง ,)
A little song that you wanna to sing Happy or blue
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซ็อง แดท ยู วอนนา ทู ซิง แฮพพิ ออ บลู)
I’m in the mood, I’m in the mood, I’m in the mood
(แอม อิน เดอะ มูด , แอม อิน เดอะ มูด , แอม อิน เดอะ มูด)
Why’d I end up doin’ it, doin’ it, doin’ it
(วาย ดาย เอ็นด อัพ โดย หนิด , โดย หนิด , โดย หนิด)
Do anything that you want me for
(ดู เอนอิธิง แดท ยู ว็อนท มี ฟอ)
If you want me to
(อิฟ ยู ว็อนท มี ทู)
Do it right, gonna do it wrong,
(ดู อิท ไรท , กอนนะ ดู อิท ร็อง ,)
Cause a matter of fact it’ll turn out to be strong
(คอส อะ แมทเทอะ อ็อฝ แฟ็คท อิว เทิน เอ้า ทู บี ซทร็อง)
If you want me to If you want me to
(อิฟ ยู ว็อนท มี ทู อิฟ ยู ว็อนท มี ทู)
Oh, if you want me to If you want me to If you want to
(โอ , อิฟ ยู ว็อนท มี ทู อิฟ ยู ว็อนท มี ทู อิฟ ยู ว็อนท ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In The Mood คำอ่านไทย Robert Plant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น