เนื้อเพลง Keeping My Distance คำอ่านไทย Martina McBride

I’m Keeping My Calandar Open
(แอม คีพอิง มาย Calandar โอเพ็น)
Even If It Takes Me Years
(อีเฝ็น อิฟ อิท เทค มี เยีย)
til You Figure Out What Your Plan Is
(ทิล ยู ฟีกยุร เอ้า ว็อท ยุร แพล็น อีส)
You Figure Out All Of Your Fears
(ยู ฟีกยุร เอ้า ดอร์ อ็อฝ ยุร เฟีย)
I Don’t Wanna Know Anything About Her
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน เอนอิธิง อะเบาท เฮอ)
Or What You Feel Like You Have To Defend
(ออ ว็อท ยู ฟีล ไลค ยู แฮ็ฝ ทู ดิเฟนด)
But I’ve Seen Your Situation
(บัท แอฝ ซีน ยุร ซิชิวเอฌัน)
And The World She Keeps You In
(แอ็นด เดอะ เวิลด ชี คีพ ยู อิน)

I’m Keeping My Distance
(แอม คีพอิง มาย ดีซแท็นซ)
I’m Keeping My Distance
(แอม คีพอิง มาย ดีซแท็นซ)
And I’ll Wait Until My Time Is Here
(แอ็นด แอล เวท อันทีล มาย ไทม อีส เฮียร)
I’m Keeping My Distance
(แอม คีพอิง มาย ดีซแท็นซ)
I’m Keeping My Distance
(แอม คีพอิง มาย ดีซแท็นซ)
And I’ll Wait Until You Make It Clear
(แอ็นด แอล เวท อันทีล ยู เมค อิท คเลีย)

If You Don’t Want To Rush It Baby
(อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู รัฌ อิท เบบิ)
Well Then By All Means Don’t
(เว็ล เด็น ไบ ออล มีน ด้อนท์)
But I’m Gonna Wait For The Day When
(บัท แอม กอนนะ เวท ฟอ เดอะ เด ฮเว็น)
When You See That It’s Me You Want
(ฮเว็น ยู ซี แดท อิทซ มี ยู ว็อนท)
I Can See I Can Tell That You Need Me
(ไอ แค็น ซี ไอ แค็น เท็ล แดท ยู นีด มี)
You Know That I Need You Too
(ยู โน แดท ไอ นีด ยู ทู)
So Why On Earth Can’t You Ever Let Her Go
(โซ ฮไว ออน เอิธ แค็นท ยู เอฝเออะ เล็ท เฮอ โก)
Will You Ever Try Anything New
(วิล ยู เอฝเออะ ทไร เอนอิธิง นยู)

I’m Keeping My Distance
(แอม คีพอิง มาย ดีซแท็นซ)
I’m Keeping My Distance
(แอม คีพอิง มาย ดีซแท็นซ)
And I’ll Wait Until My Time Is Here
(แอ็นด แอล เวท อันทีล มาย ไทม อีส เฮียร)
I’m Keeping My Distance
(แอม คีพอิง มาย ดีซแท็นซ)
I’m Keeping My Distance
(แอม คีพอิง มาย ดีซแท็นซ)
And I’ll Wait Until You Make It Clear
(แอ็นด แอล เวท อันทีล ยู เมค อิท คเลีย)

Where Will You Find The Strength
(ฮแว วิล ยู ไฟนด เดอะ ซทเร็งธ)
I Can’t Hold You Against Your Will
(ไอ แค็นท โฮลด ยู อะเกนซท ยุร วิล)
You Keep Me At Arm’s Length
(ยู คีพ มี แอ็ท อาม เล็งธ)
I’m Reaching Out To Hold You Still Yeah Yeah Yeah
(แอม รีชชิง เอ้า ทู โฮลด ยู ซทิล เย่ เย่ เย่)

I Can See That You Need Me
(ไอ แค็น ซี แดท ยู นีด มี)
You Know That I Need You Too
(ยู โน แดท ไอ นีด ยู ทู)
So Why On Earth Can’t You Ever Let Her Go
(โซ ฮไว ออน เอิธ แค็นท ยู เอฝเออะ เล็ท เฮอ โก)
Will You Ever Try Anything New
(วิล ยู เอฝเออะ ทไร เอนอิธิง นยู)

I’m Keeping My Distance
(แอม คีพอิง มาย ดีซแท็นซ)
I’m Keeping My Distance
(แอม คีพอิง มาย ดีซแท็นซ)
And I’ll Wait Until My Time Is Here
(แอ็นด แอล เวท อันทีล มาย ไทม อีส เฮียร)
I’m Keeping My Distance
(แอม คีพอิง มาย ดีซแท็นซ)
I’m Keeping My Distance
(แอม คีพอิง มาย ดีซแท็นซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Keeping My Distance คำอ่านไทย Martina McBride

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น