เนื้อเพลง Provider คำอ่านไทย N.E.R.D.

Woke up I had the same clothes on I had on last night
(โวค อัพ ไอ แฮ็ด เดอะ เซม คโลฑ ออน นาย แฮ็ด ออน ลาซท ไนท)
Damn
(แด็ม)
I must have passed out
(ไอ มัซท แฮ็ฝ พาซ เอ้า)
And cash is just like the clothes I worn yesterday
(แอ็นด แค็ฌ อีส จัซท ไลค เดอะ คโลฑ ซาย โวน เยซเทอะดิ)
We are broke
(วี อาร์ บโรค)
Damn
(แด็ม)
I gotta get my ass out
(ไอ กอททะ เก็ท มาย อาซ เอ้า)
I went to see what my friend was talking about
(ไอ เว็นท ทู ซี ว็อท มาย ฟเร็นด วอส ทอคอิง อะเบาท)
Drugs
(ดรัก)
He told me c*caine would get you clout
(ฮี โทลด มี ซี *เคน เวิด เก็ท ยู เคาทฺ)
My momma said he’s trouble and schools my route
(มาย มอมมาเซ็ด อีส ทรั๊บเบิ้ล แอ็นด ซคูล มาย รูท)
But I went to high school and got kicked out
(บัท ไอ เว็นท ทู ไฮ ซคูล แอ็นด ก็อท คิด เอ้า)
So I’m driving this truck down the 95
(โซ แอม ดรายวิง ดีซ ทรัค เดาน เดอะ 95)
I pray to God I make it home alive
(ไอ พเร ทู ก็อด ดาย เมค อิท โฮม อะไลฝ)
I don’t get pulled over by the man
(ไอ ด้อนท์ เก็ท พุล โอเฝอะ ไบ เดอะ แม็น)
I just want to make it home to hold your hand
(ไอ จัซท ว็อนท ทู เมค อิท โฮม ทู โฮลด ยุร แฮ็นด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Goodbye beloved one
(กู๊ดบาย บิลัฝอิด วัน)
Do you know what I am
(ดู ยู โน ว็อท ไอ แอ็ม)
If you don’t see my face no more
(อิฟ ยู ด้อนท์ ซี มาย เฟซ โน โม)
I’m a provider girl, gotta face the streets tonight
(แอม มา โพรไวเดอะ เกิล , กอททะ เฟซ เดอะ ซทรีท ทุไนท)

Goodbye beloved one
(กู๊ดบาย บิลัฝอิด วัน)
Do you know what I am
(ดู ยู โน ว็อท ไอ แอ็ม)
You don’t see my face no more
(ยู ด้อนท์ ซี มาย เฟซ โน โม)
I’m a rider, girl gotta face the streets tonight
(แอม มา ไรดเออะ , เกิล กอททะ เฟซ เดอะ ซทรีท ทุไนท)
You say you don’t want me to go but I have to
(ยู เซ ยู ด้อนท์ ว็อนท มี ทู โก บัท ไอ แฮ็ฝ ทู)
Please don’t weep
(พลีส ด้อนท์ วีพ)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)

I refuse to be a bum
(ไอ เรฟยุซ ทู บี อะ บัม)
Especially coming where I’m from
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ คัมอิง ฮแว แอม ฟร็อม)
I’m a provider girl
(แอม มา โพรไวเดอะ เกิล)
And I love you
(แอ็นด ดาย ลัฝ ยู)

So it’s just like I said before
(โซ อิทซ จัซท ไลค ไก เซ็ด บิโฟ)
Heading down 95
(เฮดอิง เดาน 95)
Dodging Johnny law
(ดอดจิ้ง จอนนิ ลอ)
I don’t need a ticket though I never got one
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ ทีคเคท โธ ไอ เนฝเวอะ ก็อท วัน)
If he pulls me over
(อิฟ ฮี พุล มี โอเฝอะ)
He can feel my shotgun
(ฮี แค็น ฟีล มาย ชอทกัน)
I think about life pull down my hat
(ไอ ธิงค อะเบาท ไลฟ พุล เดาน มาย แฮ็ท)
It’s just like this road I don’t know where I’m at
(อิทซ จัซท ไลค ดีซ โรด ดาย ด้อนท์ โน ฮแว แอม แอ็ท)
I don’t want to be another c*caine story
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี แอะนัธเออะ ซี *เคน ซโทริ)
Will I find my sanity
(วิล ไอ ไฟนด มาย แซนอิทิ)
Where I find my glory
(ฮแว ไอ ไฟนด มาย กโลริ)
Come on
(คัมมอน)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

Someday, Someday, this will be over
(ซัมเดย์ , ซัมเดย์ , ดีซ วิล บี โอเฝอะ)
We’ll raise a family
(เว็ล เรส อะ แฟมอิลิ)
I’ll get a job and I’ll be a voter
(แอล เก็ท ดา โจบ แอ็นด แอล บี อะ voter)
And if I die
(แอ็นด อิฟ ฟาย ได)
It will change you
(อิท วิล เชนจ ยู)
Change you
(เชนจ ยู)
I watch over a family
(ไอ ว็อช โอเฝอะ รา แฟมอิลิ)
But only as an angel
(บัท โอ๊นลี่ แอ็ส แอน เอนเจล)

So don’t tell me you don’t know what you see
(โซ ด้อนท์ เท็ล มี ยู ด้อนท์ โน ว็อท ยู ซี)
When you’re looking at a motherf*cker just like me
(ฮเว็น ยัวร์ ลุคอิง แอ็ท ดา motherf*cker จัซท ไลค มี)
I’m a provider girl
(แอม มา โพรไวเดอะ เกิล)
I said don’t tell me you don’t know what you see
(ไอ เซ็ด ด้อนท์ เท็ล มี ยู ด้อนท์ โน ว็อท ยู ซี)
When you’re looking at a motherf*cker just like me
(ฮเว็น ยัวร์ ลุคอิง แอ็ท ดา motherf*cker จัซท ไลค มี)
I’m a rider girl
(แอม มา ไรดเออะ เกิล)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

I love you girl
(ไอ ลัฝ ยู เกิล)
I’m doing this for us
(แอม ดูอิง ดีซ ฟอ อัซ)
I don’t know any better
(ไอ ด้อนท์ โน เอนอิ เบทเทอะ)
What am I supposed to do
(ว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ดู)
Nothing I love you
(นัธอิง ไอ ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Provider คำอ่านไทย N.E.R.D.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น