เนื้อเพลง New Classic คำอ่านไทย Selena Gomez & the Scene feat Drew Seeley

Ooohh, uh
(อู้ , อา)
Oh, Oh
(โอ , โอ)
Oh, yeah
(โอ , เย่)
Ever tried to reach for something
(เอฝเออะ ทไร ทู รีช ฟอ ซัมติง)
But it’s someone else’s dream?
(บัท อิทซ ซัมวัน เอ็ลซ ดรีม)
Every step that you take forward
(เอฝริ ซเท็พ แดท ยู เทค ฟอเวิด)
Takes you right back where you’ve been
(เทค ยู ไรท แบ็ค ฮแว ยู๊ฟ บีน)
And then when you least expect it
(แอ็นด เด็น ฮเว็น ยู ลีซท เอ็คซเพคท ดิธ)
And you tried about everything
(แอ็นด ยู ทไร อะเบาท เอ๊วี่ติง)
Somebody hears your opinion
(ซัมบอดี้ เฮีย ยุร โอะพีนยัน)
Somebody cares what you say
(ซัมบอดี้ แค ว็อท ยู เซ)

You woke me up
(ยู โวค มี อัพ)
No longer tired
(โน ลองเงอ ไทร)
With you I feel inspired
(วิฑ ยู ไอ ฟีล อินซไพร)
You helped me find my fire [uh]
(ยู เฮ็ลพ มี ไฟนด มาย ไฟร [ อา ])

You’re the new classic
(ยัวร์ เดอะ นยู คแลซซิแค็ล)
You’re the new PYT
(ยัวร์ เดอะ นยู PYT)
Stands for paid, young and taking on the world
(ซแท็นด ฟอ เพลด , ยัง แอ็นด เทคอิง ออน เดอะ เวิลด)
From the driver’s seat
(ฟร็อม เดอะ ดไรฝเออะ ซีท)
You look so classic, fantastic
(ยู ลุค โซ คแลซซิแค็ล , แฟ็นแทซทิค)
When you own that floor
(ฮเว็น ยู โอน แดท ฟโล)
Bring the beat back once more
(บริง เดอะ บีท แบ็ค วันซ โม)
Let me see you do that, oh
(เล็ท มี ซี ยู ดู แดท , โอ)

Tryin’ to do it right
(ทายอิน ทู ดู อิท ไรท)
Ain’t no rehearsal, it’s your life
(เอน โน ริเฮอแซ็ล , อิทซ ยุร ไลฟ)
When you’re doing this crazy dance
(ฮเว็น ยัวร์ ดูอิง ดีซ คเรสิ ดานซ)
Cuz you’re makin these crazy plans
(คัซ ยัวร์ เมกิน ฑิส คเรสิ แพล็น)

Because this is not a test
(บิคอส ดีซ ซิส น็อท ดา เท็ซท)
You put in work to be the best [oh]
(ยู พัท อิน เวิค ทู บี เดอะ เบ็ซท [ โอ ])
It’s a classic take on a brand new game
(อิทซ ซา คแลซซิแค็ล เทค ออน อะ บแร็นด นยู เกม)
Before the needle drops,They’re gonna know your name
(บิโฟ เดอะ นี๊ดเดิ้ล ดร็อพ , เดรว กอนนะ โน ยุร เนม)

When it gets old don’t lose the love
(ฮเว็น หนิด เก็ท โอลด ด้อนท์ ลูส เดอะ ลัฝ)
You’re cold I’ll warm you up [you up]
(ยัวร์ โคลด แอล วอม ยู อัพ [ ยู อัพ ])
Your fire’s hot enough, enough, enough, enough, enough
(ยุร ไฟร ฮ็อท อินัฟ , อินัฟ , อินัฟ , อินัฟ , อินัฟ)

You’re the new classic
(ยัวร์ เดอะ นยู คแลซซิแค็ล)
You’re the new PYT stands for paid,young and trying everything
(ยัวร์ เดอะ นยู PYT ซแท็นด ฟอ เพลด , ยัง แอ็นด ทไรอิง เอ๊วี่ติง)
Just to touch your dreams
(จัซท ทู ทั๊ช ยุร ดรีม)
You look so classic, fantastic
(ยู ลุค โซ คแลซซิแค็ล , แฟ็นแทซทิค)
When you own that floor
(ฮเว็น ยู โอน แดท ฟโล)
Bring the beat back once more [bring it back once more]
(บริง เดอะ บีท แบ็ค วันซ โม [ บริง อิท แบ็ค วันซ โม ])
Let me see you do that
(เล็ท มี ซี ยู ดู แดท)

It’s become so hard
(อิทซ บิคัม โซ ฮาด)
For me to be surprised
(ฟอ มี ทู บี เซิพไรส)
You’re bringin back the real me
(ยัวร์ บริงอิน แบ็ค เดอะ ริแอ็ล มี)
No judgement in your eyes
(โน จัจเม็นท อิน ยุร ไอ)
When I dance with you
(ฮเว็น นาย ดานซ วิฑ ยู)
It’s how I speak the truth
(อิทซ เฮา ไอ ซพีค เดอะ ทรูธ)
It’s just classic when we met
(อิทซ จัซท คแลซซิแค็ล ฮเว็น วี เม็ท)
And now you made me new
(แอ็นด เนา ยู เมด มี นยู)

You’re the new classic
(ยัวร์ เดอะ นยู คแลซซิแค็ล)
You’re the new PYT
(ยัวร์ เดอะ นยู PYT)
Cause you’re paid,young and takin on the world
(คอส ยัวร์ เพลด , ยัง แอ็นด ทอคกิ่น ออน เดอะ เวิลด)
From the driver’s seat
(ฟร็อม เดอะ ดไรฝเออะ ซีท)
You look so classic, fantastic
(ยู ลุค โซ คแลซซิแค็ล , แฟ็นแทซทิค)
When you own that floor
(ฮเว็น ยู โอน แดท ฟโล)
Bring the beat back once more
(บริง เดอะ บีท แบ็ค วันซ โม)
[Bring the beat back once more]
([ บริง เดอะ บีท แบ็ค วันซ โม ])

You’re the new classic
(ยัวร์ เดอะ นยู คแลซซิแค็ล)
You’re the new PYT
(ยัวร์ เดอะ นยู PYT)
Cause you’re paid,young and takin on the world
(คอส ยัวร์ เพลด , ยัง แอ็นด ทอคกิ่น ออน เดอะ เวิลด)
From the driver’s seat
(ฟร็อม เดอะ ดไรฝเออะ ซีท)
You look so classic, fantastic
(ยู ลุค โซ คแลซซิแค็ล , แฟ็นแทซทิค)
When you own that floor
(ฮเว็น ยู โอน แดท ฟโล)
Bring the beat back once more
(บริง เดอะ บีท แบ็ค วันซ โม)
[Bring it back, bring it back]
([ บริง อิท แบ็ค , บริง อิท แบ็ค ])
Let me see you do that
(เล็ท มี ซี ยู ดู แดท)

You’re the new classic [yeah]
(ยัวร์ เดอะ นยู คแลซซิแค็ล [ เย่ ])
You’re the new PYT [the new PYT]
(ยัวร์ เดอะ นยู PYT [ เดอะ นยู PYT ])
Cause you’re paid young and you took the chance to believe in me
(คอส ยัวร์ เพลด ยัง แอ็นด ยู ทุค เดอะ ชานซ ทู บิลีฝ อิน มี)
Your the new classic,fantastic,when you own that floor
(ยุร เดอะ นยู คแลซซิแค็ล , แฟ็นแทซทิค , ฮเว็น ยู โอน แดท ฟโล)
Bring the beat back once more[bring it back once more]
(บริง เดอะ บีท แบ็ค วันซ โม [ บริง อิท แบ็ค วันซ โม ])
Let me see you do that
(เล็ท มี ซี ยู ดู แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง New Classic คำอ่านไทย Selena Gomez & the Scene feat Drew Seeley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น