เนื้อเพลง Know What I’m Doin’ คำอ่านไทย Birdman and Lil Wayne

[Chorus: T-Pain] [2x]
([ โครัซ : ที เพน ] [ 2x ])
Yeah [I got the shoes wit’ the matchin’ fit check]
(เย่ [ ไอ ก็อท เดอะ ฌู วิท เดอะ แมทชิน ฟิท เช็ค ])
Yeah [I got them jewels lookin’ phat around my neck]
(เย่ [ ไอ ก็อท เฑ็ม จูเอ็ล ลุคกิน แฟททฺ อะเรานด มาย เน็ค ])
Yeah [Take a picture] Click click
(เย่ [ เทค เก พีคเชอะ ] คลิค คลิค)
[Take a picture] click click
([ เทค เก พีคเชอะ ] คลิค คลิค)
[Check me out!] Yeah I know what I’m doin’
([ เช็ค มี เอ้า ! ] เย่ ไอ โน ว็อท แอม โดย)

[Rick Ross]
([ ริค หรอช ])
Started wit’ a nick then I seen a hundred bricks
(ซทาท วิท ดา นิค เด็น นาย ซีน อะ ฮันดเร็ด บริค)
Started on a corner now a n*gga 106
(ซทาท ออน อะ คอเนอะ เนา อะ เอ็น *gga 106)
Heroin ain’t quiet nah you can’t quiet mine
(เฮโระอิน เอน คไวเอ็ท นาห์ ยู แค็นท คไวเอ็ท ไมน)
I got the whole dirty south in line buyin’ mine
(ไอ ก็อท เดอะ โฮล เดอทิ เซาธ อิน ไลน บายเอน ไมน)
You know I gotta shine you just bezzle yours
(ยู โน ไอ กอททะ ไฌน ยู จัซท เบดเซว ยุร)
I Fifty-carat mine I’m f*ckin’ several whores
(ไอ ฟีฟทิ แคแร็ท ไมน แอม เอฟ *ckin เซฟเออะแร็ล โฮ)
When you hear the [brrrr] you know I got the sack
(ฮเว็น ยู เฮีย เดอะ [ brrrr ] ยู โน ไอ ก็อท เดอะ แซ็ค)
Cause when I hit the [brrrr] he always got the packs
(คอส ฮเว็น นาย ฮิท เดอะ [ brrrr ] ฮี ออลเว ก็อท เดอะ แพ็ค)
M-I-Yayo I’m gettin’ cake hoe
(เอ็ม ไอ Yayo แอม เกดดิน เคค โฮ)
If you don’t love Cash Money you can stay broke
(อิฟ ยู ด้อนท์ ลัฝ แค็ฌ มันอิ ยู แค็น ซเท บโรค)
Fifty on the chain twenty for the piece
(ฟีฟทิ ออน เดอะ เชน ทเวนทิ ฟอ เดอะ พีซ)
A grand for the b*tch the whip is not a lease
(อะ แกรนด์ ฟอ เดอะ บี *tch เดอะ ฮวิพ อีส น็อท ดา ลีซ)
You know I’m stuntin’ hard Phantom in the front yard
(ยู โน แอม สตันดิน ฮาด แฟนทัม อิน เดอะ ฟรันท ยาด)
Put Ross on the front just to front hard
(พัท หรอช ออน เดอะ ฟรันท จัซท ทู ฟรันท ฮาด)
Cash Money money comin’ on freight liners
(แค็ฌ มันอิ มันอิ คัมอิน ออน ฟเรท ไลนเออะ)
Cash Money got me buyin’ these great diamonds
(แค็ฌ มันอิ ก็อท มี บายเอน ฑิส กเรท ไดมันด)

[Chorus: T-Pain] [2x]
([ โครัซ : ที เพน ] [ 2x ])
Yeah [I got the shoes wit’ the matchin’ fit check]
(เย่ [ ไอ ก็อท เดอะ ฌู วิท เดอะ แมทชิน ฟิท เช็ค ])
Yeah [I got them jewels lookin’ phat around my neck]
(เย่ [ ไอ ก็อท เฑ็ม จูเอ็ล ลุคกิน แฟททฺ อะเรานด มาย เน็ค ])
Yeah [Take a picture] Click click
(เย่ [ เทค เก พีคเชอะ ] คลิค คลิค)
[Take a picture] click click
([ เทค เก พีคเชอะ ] คลิค คลิค)
[Check me out!] Yeah I know what I’m doin’
([ เช็ค มี เอ้า ! ] เย่ ไอ โน ว็อท แอม โดย)

[Birdman]
([ เบิดแม็น ])
We got the swine wit’ the suede on top
(วี ก็อท เดอะ ซไวน วิท เดอะ ซเวด ออน ท็อพ)
The money keep a-comin’ n*gga peep the droptops
(เดอะ มันอิ คีพ อะ คัมอิน เอ็น *gga พีพ เดอะ droptops)
The white keep cookin’ and the beige raw rock
(เดอะ ฮไวท คีพ คุ๊คกิน แอ็นด เดอะ เบฉ รอ ร็อค)
And we flip the whole bird mama cookin’ out the pots
(แอ็นด วี ฟลิพ เดอะ โฮล เบิด มามะ คุ๊คกิน เอ้า เดอะ พ็อท)
Keep the tool in my hand ’cause we get it ’round the clock
(คีพ เดอะ ทูล อิน มาย แฮ็นด คอส วี เก็ท ดิธ เรานด เดอะ คล็อค)
Untangle few knots but we still flood the blocks
(Untangle ฟยู น็อท บัท วี ซทิล ฟลัด เดอะ บล็อค)
Them n*ggaz poppin’ sh*t but they know we stay cocked
(เฑ็ม เอ็น *ggaz พอพปิน ฌะ *ที บัท เด โน วี ซเท ค็อค)
And if they ever play wit’ me I’m gettin’ another till dropped
(แอ็นด อิฟ เด เอฝเออะ พเล วิท มี แอม เกดดิน แอะนัธเออะ ทิล ดร็อพ)
250 on the grill spent the same on the watch
(250 ออน เดอะ กริลล์ ซเพ็นท เดอะ เซม ออน เดอะ ว็อช)
Them hoes see us winnin’ so you know they gon’ flock
(เฑ็ม โฮ ซี อัซ วินนิน โซ ยู โน เด ก็อน ฟล็อค)
I bought another island wit’ them foreign head lights
(ไอ บอท แอะนัธเออะ ไอแล็นด วิท เฑ็ม ฟอริน เฮ็ด ไลท)
I scored a hundred birds and they flew the same night
(ไอ ซโค อะ ฮันดเร็ด เบิด แซน เด ฟลู เดอะ เซม ไนท)
Them laws keep a-watchin’ so we shinin’ so bright
(เฑ็ม ลอ คีพ อะ วันชิน โซ วี ชายนิน โซ ไบร๊ท)
Got the tags on the windows and them brand new bikes
(ก็อท เดอะ แท็ก ออน เดอะ วีนโด แซน เฑ็ม บแร็นด นยู ไบค)
Big Money Heavyweight n*gga that’s my life
(บิก มันอิ เฮฝวีเวท เอ็น *gga แด๊ท มาย ไลฟ)
Neighborhood superstars got the candy on the whips and the bike n*gga
(เนเบอะฮุด ซูเปอร์สตาร์ ก็อท เดอะ แคนดิ ออน เดอะ ฮวิพ แซน เดอะ ไบค เอ็น *gga)

[Chorus: T-Pain] [2x]
([ โครัซ : ที เพน ] [ 2x ])
Yeah [I got the shoes wit’ the matchin’ fit check]
(เย่ [ ไอ ก็อท เดอะ ฌู วิท เดอะ แมทชิน ฟิท เช็ค ])
Yeah [I got them jewels lookin’ phat around my neck]
(เย่ [ ไอ ก็อท เฑ็ม จูเอ็ล ลุคกิน แฟททฺ อะเรานด มาย เน็ค ])
Yeah [Take a picture] Click click
(เย่ [ เทค เก พีคเชอะ ] คลิค คลิค)
[Take a picture] click click
([ เทค เก พีคเชอะ ] คลิค คลิค)
[Check me out!] Yeah I know what I’m doin’
([ เช็ค มี เอ้า ! ] เย่ ไอ โน ว็อท แอม โดย)

[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Started wit’ some hubbers 12 years old
(ซทาท วิท ซัม hubbers 12 เยีย โอลด)
Maan I swear to God I was 12 years old
(Maan นาย ซแว ทู ก็อด ดาย วอส 12 เยีย โอลด)
My mama didn’t know and Stunna ain’t know ’bout it
(มาย มามะ ดิ๊นอิน โน แอ็นด Stunna เอน โน เบาท ดิธ)
Til the day I got shot they found some money in my pocket
(ทิล เดอะ เด ไอ ก็อท ฌ็อท เด เฟานด ซัม มันอิ อิน มาย พอคเค็ท)
Yeah… I know a n*gga named Big Rufus that’ll break ya off
(เย่ ไอ โน อะ เอ็น *gga เนม บิก Rufus แธดิลบเรค ยา ออฟฟ)
Them n*ggaz runnin’ up the terminal we takin’ off
(เฑ็ม เอ็น *ggaz รูนนิน อัพ เดอะ เทอมิแน็ล วี ทอคกิ่น ออฟฟ)
They say that money turn a model b*tch into a dog
(เด เซ แดท มันอิ เทิน อะ โม๊เด็ล บี *tch อีนทุ อะ ด็อก)
And I got a couple Eva Pigfords in my backyard
(แอ็นด ดาย ก็อท ดา คั๊พเพิ่ล อีว่า Pigfords ซิน มาย แบคคีหยาด)
N*gga I mack hard b*tch I’m a bad boy
(เอ็น *gga ไอ แมกคฺ ฮาด บี *tch แอม มา แบ็ด บอย)
F*ck a security guard I turn ’em into track stars
(เอฟ *ck กา ซิคยูริทิ กาด ดาย เทิน เอ็ม อีนทุ ทแรค ซทา)
You know my name baby that’s Weezy F*ckin’ Baby
(ยู โน มาย เนม เบบิ แด๊ท วีซี่ เอฟ *ckin เบบิ)
And if that n*gga hatin’ on ya then f*ck him baby
(แอ็นด อิฟ แดท เอ็น *gga แฮดดิน ออน ยา เด็น เอฟ *ck ฮิม เบบิ)
I tell ’em f*ck ’em girl
(ไอ เท็ล เอ็ม เอฟ *ck เอ็ม เกิล)
18 inch windows in my crib you’ll see the whole world
(18 อินช วีนโด ซิน มาย คริบ โยว ซี เดอะ โฮล เวิลด)
B*tch what you tryna do? I haven’t spent a check yet off Tha Carter 2
(บี *tch ว็อท ยู ทายนา ดู ไอ แฮฟเวน ซเพ็นท ดา เช็ค เย็ท ออฟฟ ท่า คาเทอะ ทู)
I am that f*ckin’ dude now who the f*ck are you?
(ไอ แอ็ม แดท เอฟ *ckin ดยูด เนา ฮู เดอะ เอฟ *ck อาร์ ยู)

[Chorus: T-Pain] [2x]
([ โครัซ : ที เพน ] [ 2x ])
Yeah [I got the shoes wit’ the matchin’ fit check]
(เย่ [ ไอ ก็อท เดอะ ฌู วิท เดอะ แมทชิน ฟิท เช็ค ])
Yeah [I got them jewels lookin’ phat around my neck]
(เย่ [ ไอ ก็อท เฑ็ม จูเอ็ล ลุคกิน แฟททฺ อะเรานด มาย เน็ค ])
Yeah [Take a picture] Click click
(เย่ [ เทค เก พีคเชอะ ] คลิค คลิค)
[Take a picture] click click
([ เทค เก พีคเชอะ ] คลิค คลิค)
[Check me out!] Yeah I know what I’m doin’
([ เช็ค มี เอ้า ! ] เย่ ไอ โน ว็อท แอม โดย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Know What I’m Doin’ คำอ่านไทย Birdman and Lil Wayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น