เนื้อเพลง Dumb Girls คำอ่านไทย Lucy Woodward

He broke my heart today
(ฮี บโรค มาย ฮาท ทุเด)
I don’t know what to say
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู เซ)
I can’t feel a thing at all
(ไอ แค็นท ฟีล อะ ธิง แอ็ท ดอร์)
I did not see it comin’
(ไอ ดิด น็อท ซี อิท คัมอิน)
Now you just a man that got away
(เนา ยู จัซท ดา แม็น แดท ก็อท อะเว)
I look at the ground
(ไอ ลุค แกท เดอะ กเรานด)
And give the sky the middle finger
(แอ็นด กิฝ เดอะ ซไค เดอะ มิ๊ดเดิ้ล ฟีงเกอะ)
Something inside said
(ซัมติง อีนไซด เซ็ด)
” Here’s a day you should remember
(” เฮียร ซา เด ยู เชิด ริเมมเบอะ)
So mark it on a wall ”
(โซ ม๊าร์ค อิท ออน อะ วอล “)

I never believed it could happen to me
(ไอ เนฝเวอะ บิลีฝ ดิท เคิด แฮพเพ็น ทู มี)
Something like this only happens to dumb girls
(ซัมติง ไลค ดีซ โอ๊นลี่ แฮพเพ็น ทู ดัม เกิล)
Taking themselves too seriously
(เทคอิง เฑ็มเซลฝส ทู ซีเรียซลิ)
I was so damn smart
(ไอ วอส โซ แด็ม ซมาท)
I was the one girl
(ไอ วอส ดิ วัน เกิล)
Who never believed it could happen to me
(ฮู เนฝเวอะ บิลีฝ ดิท เคิด แฮพเพ็น ทู มี)
Something like this only happens to somebody else
(ซัมติง ไลค ดีซ โอ๊นลี่ แฮพเพ็น ทู ซัมบอดี้ เอ็ลซ)

I miss you so much
(ไอ มิซ ยู โซ มัช)
Can’t stand it
(แค็นท ซแท็นด ดิท)
You bring out the blonde in me
(ยู บริง เอ้า เดอะ บล็อนด อิน มี)
Cause I’m still hanging on
(คอส แอม ซทิล แฮงอิง ออน)
Even though you done me wrong.
(อีเฝ็น โธ ยู ดัน มี ร็อง)
And I got the heart to forgive this
(แอ็นด ดาย ก็อท เดอะ ฮาท ทู เฟาะกีฝ ดีซ)
But I’d never let you know.
(บัท อาย เนฝเวอะ เล็ท ยู โน)
What kind of girl would put herself
(ว็อท ไคนด อ็อฝ เกิล เวิด พัท เฮอเซลฟ)
In that postition?
(อิน แดท postition)
yeah
(เย่)
To think that I could ever fight the system
(ทู ธิงค แดท ไอ เคิด เอฝเออะ ไฟท เดอะ ซีซเท็ม)
And I got fooled again
(แอ็นด ดาย ก็อท ฟูล อะเกน)

I never believed it could happen to me
(ไอ เนฝเวอะ บิลีฝ ดิท เคิด แฮพเพ็น ทู มี)
Something like this only happens to dumb girls
(ซัมติง ไลค ดีซ โอ๊นลี่ แฮพเพ็น ทู ดัม เกิล)
Taking themselves too seriously
(เทคอิง เฑ็มเซลฝส ทู ซีเรียซลิ)
I was so damn smart
(ไอ วอส โซ แด็ม ซมาท)
I was the one girl
(ไอ วอส ดิ วัน เกิล)
Who never believed it could happen to me
(ฮู เนฝเวอะ บิลีฝ ดิท เคิด แฮพเพ็น ทู มี)
Something like this only happens to somebody else
(ซัมติง ไลค ดีซ โอ๊นลี่ แฮพเพ็น ทู ซัมบอดี้ เอ็ลซ)

I thought I was strong [I thought I was strong]
(ไอ ธอท ไอ วอส ซทร็อง [ ไอ ธอท ไอ วอส ซทร็อง ])
But I was just dreamin’
(บัท ไอ วอส จัซท ดรีมมิน)
I can’t believe it [can’t believe it]
(ไอ แค็นท บิลีฝ อิท [ แค็นท บิลีฝ อิท ])
That nothing was wrong [nothing was wrong]
(แดท นัธอิง วอส ร็อง [ นัธอิง วอส ร็อง ])
I thought I knew what was goin’ on
(ไอ ธอท ไอ นยู ว็อท วอส โกอิน ออน)
But love was deceiving me [love was deceiving me]
(บัท ลัฝ วอส ดิซีฟวิง มี [ ลัฝ วอส ดิซีฟวิง มี ])
Now I’m just a dumb girl
(เนา แอม จัซท ดา ดัม เกิล)
yeah
(เย่)
A dumb, dumb, dumb, dumb girl
(อะ ดัม , ดัม , ดัม , ดัม เกิล)
That’s what I am
(แด๊ท ว็อท ไอ แอ็ม)
yeah, yeah
(เย่ , เย่)

I can’t believe that it happened to me
(ไอ แค็นท บิลีฝ แดท ดิธ แฮพเพ็น ทู มี)
Something like this only happens to dumb girls
(ซัมติง ไลค ดีซ โอ๊นลี่ แฮพเพ็น ทู ดัม เกิล)
Taking themselves too seriously
(เทคอิง เฑ็มเซลฝส ทู ซีเรียซลิ)
I was so damn smart, yeah
(ไอ วอส โซ แด็ม ซมาท , เย่)
I was the one girl
(ไอ วอส ดิ วัน เกิล)
Who never believed it could happen to me
(ฮู เนฝเวอะ บิลีฝ ดิท เคิด แฮพเพ็น ทู มี)
Something like this only happens to somebody else
(ซัมติง ไลค ดีซ โอ๊นลี่ แฮพเพ็น ทู ซัมบอดี้ เอ็ลซ)

[only sh*t like this would happen to me]
([ โอ๊นลี่ ฌะ *ที ไลค ดีซ เวิด แฮพเพ็น ทู มี ])
Can’t believe this sh*t could happen to me
(แค็นท บิลีฝ ดีซ ฌะ *ที เคิด แฮพเพ็น ทู มี)
yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Cause something like this only happens to somebody else
(คอส ซัมติง ไลค ดีซ โอ๊นลี่ แฮพเพ็น ทู ซัมบอดี้ เอ็ลซ)

I guess I’m just a dumb, dumb, dumb, dumb girl
(ไอ เก็ซ แอม จัซท ดา ดัม , ดัม , ดัม , ดัม เกิล)
That’s what I am
(แด๊ท ว็อท ไอ แอ็ม)
Dumb, dumb, dumb, dumb girl
(ดัม , ดัม , ดัม , ดัม เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dumb Girls คำอ่านไทย Lucy Woodward

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น