เนื้อเพลง Maps คำอ่านไทย Yeah Yeah Yeahs

Pack up;
(แพ็ค อัพ 😉
I’m straight;
(แอม ซทเรท 😉
Enough;
(อินัฟ 😉
Oh say, say, say;you’ll
(โอ เซ , เซ , เซ ; โยว)
Oh say, say, say;you’ll
(โอ เซ , เซ , เซ ; โยว)
Oh say, say, say;you’ll
(โอ เซ , เซ , เซ ; โยว)
Oh say, say, say;you’ll
(โอ เซ , เซ , เซ ; โยว)
Oh say, say, say you’ll
(โอ เซ , เซ , เซ โยว)

Wait, they don’t love you like I love you;
(เวท , เด ด้อนท์ ลัฝ ยู ไลค ไก ลัฝ ยู 😉
Wait, they don’t love you like I love you;
(เวท , เด ด้อนท์ ลัฝ ยู ไลค ไก ลัฝ ยู 😉
Ma-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aps;
(มา อะ อะ.-อะ อะ.-อะ อะ.-อะ อะ.-อะ อะ.-aps 😉
Wait! They don’t love you like I love you.
(เวท ! เด ด้อนท์ ลัฝ ยู ไลค ไก ลัฝ ยู)

Made off;
(เมด ออฟฟ 😉
Don’t stray;
(ด้อนท์ ซทเร 😉
Well, my kind’s your kind;
(เว็ล , มาย ไคนด ยุร ไคนด 😉
I’ll stay the same!
(แอล ซเท เดอะ เซม !)
Pack up;
(แพ็ค อัพ 😉
But Don’t stray;
(บัท ด้อนท์ ซทเร 😉
Oh say, say, say;
(โอ เซ , เซ , เซ 😉
I’ll Oh say, say, say!
(แอล โอ เซ , เซ , เซ !)

Wait! They don’t love you like I love you;
(เวท ! เด ด้อนท์ ลัฝ ยู ไลค ไก ลัฝ ยู 😉
Wait! They don’t love you like I love you;
(เวท ! เด ด้อนท์ ลัฝ ยู ไลค ไก ลัฝ ยู 😉
Ma-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aps;
(มา อะ อะ.-อะ อะ.-อะ อะ.-อะ อะ.-อะ อะ.-aps 😉
Wait! They don’t love you like I love you!
(เวท ! เด ด้อนท์ ลัฝ ยู ไลค ไก ลัฝ ยู !)
Wait! They don’t love you like I love you!
(เวท ! เด ด้อนท์ ลัฝ ยู ไลค ไก ลัฝ ยู !)
Ma-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aps!
(มา อะ อะ.-อะ อะ.-อะ อะ.-อะ อะ.-อะ อะ.-aps !)
Wait! They don’t love you like I love you …
(เวท ! เด ด้อนท์ ลัฝ ยู ไลค ไก ลัฝ ยู)

Wait! They don’t love you like I love you;
(เวท ! เด ด้อนท์ ลัฝ ยู ไลค ไก ลัฝ ยู 😉
Wait! They don’t love you like I love you;
(เวท ! เด ด้อนท์ ลัฝ ยู ไลค ไก ลัฝ ยู 😉
Ma-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aps;
(มา อะ อะ.-อะ อะ.-อะ อะ.-อะ อะ.-อะ อะ.-aps 😉
Wait! They don’t love you like I love you!
(เวท ! เด ด้อนท์ ลัฝ ยู ไลค ไก ลัฝ ยู !)
Wait! They don’t love you like I love you!
(เวท ! เด ด้อนท์ ลัฝ ยู ไลค ไก ลัฝ ยู !)
Ma-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aps!
(มา อะ อะ.-อะ อะ.-อะ อะ.-อะ อะ.-อะ อะ.-aps !)
Wait! They don’t love you like I love you …
(เวท ! เด ด้อนท์ ลัฝ ยู ไลค ไก ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Maps คำอ่านไทย Yeah Yeah Yeahs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น