เนื้อเพลง Never Say Never คำอ่านไทย Justin Bieber ft. Jaden Smith

[Never say never]
(เน๊เว่อร์ เซย์ เน๊เว่อร์)
[Pick it up this, pick it up]
(พิค กิท ดั๊ฟ ดิส พิค กิท ดั๊พ))
Yeah, yeah.
(เย่ เย่)
[Pick it up this, pick it up]
(พิค กิท ดั๊พ) ดิส พิค กิท ดั๊พ))
Never, never, never, never, never, never.
(เน๊เว่อร์ เน๊เว่อร์ เน๊เว่อร์ เน๊เว่อร์ เน๊เว่อร์ เน๊เว่อร์)
[Pick it up this, pick it up]
(พิค กิท ดั๊ฟ ดิส พิค กิท ดั๊พ)

See I never thought that I could walk through fire
(ซี ไอ เน๊เว่อร์ ตรอด แดท ได คูด ว๊อล์ค ตรู ไฟเออะร)
I never thought that I could take the burn
(ไอ เน๊เว่อร์ ตรอด แดท ได คูด เท้ค เดอะ เบิร์น)
I never had the strength to take it higher
(ไอ เน๊เว่อร์ แฮด เดอะ สเต๊ง ทู เท้ค กิท ไฮเออะ)
Until I reached the point of no return
(อันทิล ไอ รี๊ช เดอะ พ๊อยท์ ดอฟ โน รีเทิร์น)

And there’s just no turning back
(แอนด์ แดร์ จั๊สท โน เทรินนิ่ง แบ็ค)
When your heart’s under attack
(เว็น ยัวร์ ฮาร์ท อั๊นเด้อร แอทแท๊ค)
Gonna give everything I have
(กอนนา กี๊ฝ เอฟรี่ติง ไอ แฮพ)
It’s my destiny
(อิทซ มาย เดสทีนี่)

I will never say never! [I will fight]
(ไอ วิล เน๊เว่อร์ เซย์ เน๊เว่อร์ ! ไอ วิล ไฟ้ท)
I will fight till forever! [make it right]
(ไอ วิล ไฟ้ท ทิลล์ ฟอเรฟเวอร์ ! เม้ค กิท ไร๊ท)
Whenever you knock me down
(เวนเนฟเว่อร์ ยู น๊อค มี ดาวน์)
I will not stay on the ground
(ไอ วิล นอท สเทย์ ออน เดอะ กราวนด์)
Pick it up
(พิค กิท อั๊พ)
Pick it up
(พิค กิท อั๊พ)
Pick it up
(พิค กิท อั๊พ)
Pick it up up up
(พิค กิท ดั๊ฟ อั๊พ อั๊พ)
And never say never
(แอนด์ เน๊เว่อร์ เซย์ เน๊เว่อร์)

Ne-never say never [never]
(เน เน๊เว่อร์ เซย์ เน๊เว่อร์ เน๊เว่อร์)
Ne-never say never [never]
(เน เน๊เว่อร์ เซย์ เน๊เว่อร์ เน๊เว่อร์)
Ne-never say never [never]
(เน เน๊เว่อร์ เซย์ เน๊เว่อร์ เน๊เว่อร์)
Never say it, never, never say it
(เน๊เว่อร์ เซย์ อิท เน๊เว่อร์ เน๊เว่อร์ เซย์ อิท)

I never thought that I could feel this power
(ไอ เน๊เว่อร์ ตรอด แดท ได คูด ฟีล ดิส พ๊าวเว่อร์)
I never thought that I could feel this free
(ไอ เน๊เว่อร์ ตรอด แดท ได คูด ฟีล ดิส ฟรี)
I’m strong enough to climb the highest tower
(แอม สทรอง อีน๊าฟ ทู ไคลบ์ เดอะ ฮายเอส เท๊าเว่อร์)
And I’m fast enough to run across the sea
(แอนด์ แดม ฟาสท อีน๊าฟ ทู รัน อะคร๊อส เดอะ ซี)

And there’s just no turning back
(แอนด์ แดร์ จั๊สท โน เทรินนิ่ง แบ็ค)
When your heart’s under attack
(เว็น ยัวร์ ฮาร์ท อั๊นเด้อร แอทแท๊ค)
Gonna give everything I have
(กอนนา กี๊ฝ เอฟรี่ติง ไอ แฮพ)
’cause this is my destiny
(ค๊อส ดิส ซีส มาย เดสทีนี่)

I will never say never! [I will fight]
(ไอ วิล เน๊เว่อร์ เซย์ เน๊เว่อร์ ! ไอ วิล ไฟ้ท)
I will fight till forever! [make it right]
(ไอ วิล ไฟ้ท ทิลล์ ฟอเรฟเวอร์ ! เม้ค กิท ไร๊ท)
Whenever you knock me down
(เวนเนฟเว่อร์ ยู น๊อค มี ดาวน์)
I will not stay on the ground
(ไอ วิล นอท สเทย์ ออน เดอะ กราวนด์)
Pick it up
(พิค กิท อั๊พ)
Pick it up
(พิค กิท อั๊พ)
Pick it up
(พิค กิท อั๊พ)
Pick it up, up, up
(พิค กิท ดั๊ฟ อั๊พ อั๊พ)
And never say never
(แอนด์ เน๊เว่อร์ เซย์ เน๊เว่อร์)

Here we go!
(เฮียร วี โก !)
Guess who?
(เกสส ฮู ?)
JSmith and JB! [Uh-huh!]
(เจสมิต แอนด์ เจบี! อา ฮะ!)
I gotcha little bro
(ไอ กอทจา ลิ๊ทเทิ่ล โบร)
I can handle him
(ไอ แคน แฮ๊นเดิ้ล ฮิม)
Hold up, aight?
(โฮลด์ อั๊พ ไอ้?)
I can handle him
(ไอ แคน แฮ๊นเดิ้ล ฮิม)
[adsense]
Now he’s bigger than me
(นาว ฮีสบิ๊กเก่อร์แดน มี)
Taller than me
(ทอลเลอ แดน มี)
And he’s older than me
(แอนด์ ฮีส โอลเดอะ แดน มี)
And stronger than me
(แอนด์ สตองเก่อร์แดน มี)
And his arms a little bit longer than me
(แอนด์ ฮีส อาร์ม อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลองเก่อร์แดน มี)
But he ain’t on a JB song with me!
(บั๊ท ฮี เอน ออน อะ เจบี ซอง วิธ มี !)

I be trying a chill
(ไอ บี ทายอิง งา ชิล)
They be trying to sour the thrill
(เดย์ บี ทายอิง ทู ซาวร์ เดอะ ธริล)
No pun intended, was raised by the power of Will
(โน พัน อินเท็นด วอส เร้ส บาย เดอะ พ๊าวเว่อร์ ออฟ วิล)

Like Luke with the force, when push comes to shove
(ไล๊ค ลุค วิธ เดอะ ฟอร์ซ เว็น พุช คัม ทู ชัฟว)
Like Kobe in the 4th, ice water with blood
(ไล๊ค โคเบ อิน เดอะ โฟว์ ไอ๊ซ์ ว๊อเท่อร วิธ บลัด)
Let’s go
(เล็ท โก)
I gotta be the best, and yes
(ไอ กอทดา บี เดอะ เบ๊สท์ แอนด์ เยส)
We’re the flyest
(เวีย เดอะ ฟลายเอดสฺ)
Like David and Goliath
(ไล๊ค เดวิด แดน กะไลอัธ)
I conquered the giant
(ไอ คองเคอด เดอะ ไจ๊แอ้นท)
So now I got the world in my hand
(โซ นาว ไอ กอท เดอะ เวิลด ดิน มาย แฮนด์)
I was born from two stars
(ไอ วอส บอน ฟรอม ทู สทาร์)
So the moon’s where I land [I’m gone!]
(โซ เดอะ มูน แวร์ ไอ แลนด์ แอม กอน !)

I will never say never! [never say it, never, never say it] [I will fight]
(ไอ วิล เน๊เว่อร์ เซย์ เน๊เว่อร์ ! เน๊เว่อร์ เซย์ อิท เน๊เว่อร์ เน๊เว่อร์ เซย์ อิท ไอ วิล ไฟ้ท)
I will fight till forever! [OK] [make it right]
(ไอ วิล ไฟ้ท ทิลล์ ฟอเรฟเวอร์ ! โอเค เม้ค กิท ไร๊ท)
Whenever you knock me down
(เวนเนฟเว่อร์ ยู น๊อค มี ดาวน์)
I will not stay on the ground
(ไอ วิล นอท สเทย์ ออน เดอะ กราวนด์)
Pick it up
(พิค กิท อั๊พ)
Pick it up
(พิค กิท อั๊พ)
Pick it up
(พิค กิท อั๊พ)
Pick it up, up, up
(พิค กิท ดั๊ฟ อั๊พ อั๊พ)
And never say never
(แอนด์ เน๊เว่อร์ เซย์ เน๊เว่อร์)

I will never say never! [I will fight]
(ไอ วิล เน๊เว่อร์ เซย์ เน๊เว่อร์ ! ไอ วิล ไฟ้ท)
I will fight till forever! [make it right]
(ไอ วิล ไฟ้ท ทิลล์ ฟอเรฟเวอร์ ! เม้ค กิท ไร๊ท)
Whenever you knock me down
(เวนเนฟเว่อร์ ยู น๊อค มี ดาวน์)
I will not stay on the ground
(ไอ วิล นอท สเทย์ ออน เดอะ กราวนด์)
Pick it up
(พิค กิท อั๊พ)
Pick it up
(พิค กิท อั๊พ)
Pick it up,
(พิค กิท อั๊พ)
Pick it up, up, up
(พิค กิท ดั๊ฟ อั๊พ อั๊พ)
And never say never
(แอนด์ เน๊เว่อร์ เซย์ เน๊เว่อร์)
Ne-never say never [never say it]
(เน เน๊เว่อร์ เซย์ เน๊เว่อร์ เน๊เว่อร์ เซย์ อิท)
Ne-never say never [never say it]
(เน เน๊เว่อร์ เซย์ เน๊เว่อร์ เน๊เว่อร์ เซย์ อิท)
Ne-never say never [never say it]
(เน เน๊เว่อร์ เซย์ เน๊เว่อร์ เน๊เว่อร์ เซย์ อิท)
And never say never
(แอนด์ เน๊เว่อร์ เซย์ เน๊เว่อร์)
Ne-never say never
(เน เน๊เว่อร์ เซย์ เน๊เว่อร์)
Ne-never say never
(เน เน๊เว่อร์ เซย์ เน๊เว่อร์)
Ne-never say never
(เน เน๊เว่อร์ เซย์ เน๊เว่อร์)
And never say never.
(แอนด์ เน๊เว่อร์ เซย์ เน๊เว่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Say Never คำอ่านไทย Justin Bieber ft. Jaden Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น