เนื้อเพลง Leave คำอ่านไทย Matchbox Twenty

It’s Amazing
(อิทซ อะเมสอิง)
How You Make Your Face Just Like A Wall
(เฮา ยู เมค ยุร เฟซ จัซท ไลค เก วอล)
How You Take Your Heart And Turn It Off
(เฮา ยู เทค ยุร ฮาท แอ็นด เทิน หนิด ออฟฟ)
How I Turn My Head And Lose It All
(เฮา ไอ เทิน มาย เฮ็ด แอ็นด ลูส อิท ดอร์)

It’s Unnerving
(อิทซ Unnervings)
How Just One Move Puts Me By Myself
(เฮา จัซท วัน มูฝ พัท มี ไบ ไมเซลฟ)
There You Go Just Trusting Someone Else
(แดร์ ยู โก จัซท ทรัซทิง ซัมวัน เอ็ลซ)
Now I Know I Put Us Both Through Hell
(เนา ไอ โน ไอ พัท อัซ โบธ ธรู เฮ็ล)

I’m Not Saying
(แอม น็อท เซอิง)
There Wasn’t Nothing Wrong
(แดร์ วอสซึ้น นัธอิง ร็อง)
I Just Didn’t Think You’d Ever Get Tired Of Me
(ไอ จัซท ดิ๊นอิน ธิงค ยูต เอฝเออะ เก็ท ไทร อ็อฝ มี)
I’m Not Saying
(แอม น็อท เซอิง)
We Ever Had The Right To Hold On
(วี เอฝเออะ แฮ็ด เดอะ ไรท ทู โฮลด ออน)
I Just Didn’t Wanna Let It Get Away From Me
(ไอ จัซท ดิ๊นอิน วอนนา เล็ท ดิธ เก็ท อะเว ฟร็อม มี)

But If That’s How It’s Gonna Leave
(บัท อิฟ แด๊ท เฮา อิทซ กอนนะ ลีฝ)
Straight Out From Underneath
(ซทเรท เด้า ฟร็อม อันเดอะนีธ)
Then We’ll See Who’s Sorry Now
(เด็น เว็ล ซี ฮู ซอริ เนา)
If That’s How It’s Gonna Stand When
(อิฟ แด๊ท เฮา อิทซ กอนนะ ซแท็นด ฮเว็น)
You Know You’ve Been Depending On
(ยู โน ยู๊ฟ บีน ดีแพนดิ้ง ออน)
The One You’re Leaving Now
(ดิ วัน ยัวร์ ลีฝอิงส เนา)
The One You’re Leaving Out
(ดิ วัน ยัวร์ ลีฝอิงส เอ้า)

It’s Aggravating
(อิทซ แอกระเฝทิง)
How You Threw Me On
(เฮา ยู ธรู มี ออน)
And You Tore Me Out
(แอ็นด ยู โท มี เอ้า)
How Your Good Intentions Turn To Doubt
(เฮา ยุร เกิด อินเทนฌัน เทิน ทู เดาท)
The Way You Needed Time To Sort It Out
(เดอะ เว ยู นีด ไทม ทู ซอท ดิธ เอ้า)

Tell Me Is That How It’s Going To End
(เท็ล มี อีส แดท เฮา อิทซ โกอิ้ง ทู เอ็นด)
When You Know You’ve Been Depending On
(ฮเว็น ยู โน ยู๊ฟ บีน ดีแพนดิ้ง ออน)
The One You’re Leaving Now
(ดิ วัน ยัวร์ ลีฝอิงส เนา)
And The One You’re Leaving Out
(แอ็นด ดิ วัน ยัวร์ ลีฝอิงส เอ้า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Leave คำอ่านไทย Matchbox Twenty

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น